Čtěte inzerci Hledáte osobního asistenta nebo nabízíte služby osobní asistence?
Nabízíte na prodej nepotřebnou kompenzační pomůcku nebo nabízíte/hledáte něco jiného?

Sociální služby Zákon o sociálních službách určuje pravidla pro využívání a poskytování sociálních služeb. Na stránkách je zákon rozdělen na 3 části: pro uživatele služeb 1 a 2, a pro poskytovatele služeb. První část se týká podmínek nároku na příspěvek na péči a jeho výše, druhá popisuje druhy sociálních služeb a třetí (a čtvrtá) je určena pro poskytovatele sociálních služeb - definuje povinnosti poskytovatelů služeb a podmínky jejich registrace.
(aktuální k 1.1.2024)

Adresář Poskytujete služby osobní asistence, pečovatelskou službu nebo domácí péči?
Měli byste zájem o zveřejnění Vašich kontaktů na těchto stránkách? Napište.

TOPlist

Homepage


Informační portál osobní asistence je zaměřen
na 3 základní tématické oblasti:


péče o nemocného

Novinky
zprávy
informace

Podané ruce

Volba novinek
Pokud ponecháte volbu "Zvolte ..." a stisknete tlačítko "nastavit", nebo nevyberete žádnou možnost z nabídky, zobrazí se vše.

Zprostředkování práce
Vloženo: 1.2.2011, 00:00:00

V souvislosti s větším množstvím dotazů na zprostředkování práce v oblasti péče o nemocné nebo v oblasti osobní asistence sděluji, že služby osobní asistence neposkytuji ani je neorganizuji. Zkuste kontaktovat pečovatelské organizace uvedené v části "péče - kontakty", příp. využijte inzerci na těchto stránkách www.osobniasistence.cz, rubrika "nabízím asistenci".
Žádosti o přímé zajištění pracovních míst prosím neposílejte.

Aktualizace: 14.10.2014, 17:12:58
Zdroj zprávy: OA


Aktualizace stránek 12/2019
Vloženo: 10.12.2019, 16:30:00

V průběhu září - prosince 2019 byl do sekce různé doplněn seznam vybraných zdravotních pomůcek - "zdravotní pomůcky". Seznam byl aktualizován k 1.12.2019, po rozsáhlých změnách úhrad ze strany VZP.

Aktualizace: 10.12.2019, 16:30:58
Zdroj zprávy: OA


Aktualizace stránek 10/2019
Vloženo: 22.10.2019, 00:00:00

V průběhu srpna - září 2019 byla provedena aktualizace stránek "péče - kontakty" webu osobní asistence.cz. V průběhu prázdnin do sekce různé byl doplněn adresář lékáren v ČR, prodejen/výdejen zdravotnických prostředků (zdravotních pomůcek) a kontakty na organizace přepravující nemocné.

Aktualizace: 22.10.2019, 14:24:05
Zdroj zprávy: OA


Aktualizace stránek 4/2019
Vloženo: 3.4.2019, 00:00:00

V průběhu února - dubna 2019 byla provedena aktualizace většiny stránek webu osobní asistence.cz.

Aktualizace: 22.10.2019, 14:17:29
Zdroj zprávy: OA


Aktualizace zpráv 2014/2015
Vloženo: 15.10.2014, 00:00:00

V současné době probíhají částečné úpravy vzhledu webu osobniasistence.cz. Postupně se budu snažit také zaktualizovat většinu zde uveřejněných informací. MC

Aktualizace: 3.4.2019, 13:54:48
Zdroj zprávy: OA


Stránkování seznamů
Vloženo: 20.7.2015, 00:00:00

U většiny seznamů bylo doplněno stránkování seznamů s různým počtem záznamů na stránku.

Aktualizace: 4.2.2019, 15:54:32
Zdroj zprávy: OA


Strana: 1 2 3 4
Osobni asistence.cz
výměna odkazů * zákon o sociálních službách * asistenti pro osoby s postižením * sociální služby


Osobní asistence:

Pod pojmem "osobní asistence" se rozumí poskytování pomoci a služeb nemocným lidem, lidem s fyzickým, mentálním nebo psychickým handicapem a samozřejmě také starším osobám, našim rodičům a prarodičům.

Osobní asistenti a asistentky pomáhají všem těmto potřebným lidem překonávat každodenní problémy spojené s běžnými činnostmi, které zdravý, mladý člověk zvládá zcela automaticky a vůbec o nich nepřemýšlí.

Nejen starší osoby, ale i mladší lidé se cítí osamoceni a bezmocní, pokud zůstanou se svou nemocí doma sami, bez pomoci, často uvázáni na lůžko, a tak se osobní asistent stává nejen pomocníkem, ale také společníkem, zpovědníkem, a často i jediným přítelem.

Dekubity, proleženiny:

Proleženiny, nebo odborně dekubity, jsou jednou ze závažných komplikací méně pohyblivých nemocných, kteří tráví většinu času na lůžku.

Vznikají po delším působení tlaku na měkkou tkáň (svaly), tj. tlaku mezi 2 pevnými body - kostí a vnějším prostředím, např. delší sezení na tvrdé židli.

Dekubity se léčí často velmi dlouho (i několik měsíců), ale velmi rychle mohou vzniknout (v řádu hodin).

Proto je mnohem lepší a také levnější systematickou prevencí vzniku dekubitů předejít, než je následně léčit.

Hospicová péče:

Slovo hospic nepůsobí na většinu lidí příliš dobře, Je to proto, že stále přežívá názor, že hospic je pro nemocné tou poslední "štací". Tak to ale není.

Ano, v hospicích se umírá, ale cožpak se v nemocnicích a jiných zdravotnických nebo sociálních zařízeních neumírá?

V hospicích se umírá více, ale to je dáno tím, že jsou v hospicích převážně nemocní s onkologickým onemocněním, které již nelze žádným způsobem úspěšně léčit.

Na druhé straně je však obecně v hospicích péče na podstatně lepší úrovni než v jiných zdravotnických zařízeních, vše ale záleží především na lidech, kteří v hospicích pracují.