Informační portál OA

Informační stránky osobní asistence vznikly proto, aby poskytly více nebo i méně užitečné informace pro osoby, které shodou nešťastných okolností musí žít s určitým fyzickým nebo psychickým postižením, nebo pro jejich blízké, kteří jim poskytují potřebnou péči.

Informace zde uvedené vycházejí z vlastních dlouholetých zkušeností z péče o rodinného příslušníka, nabízím zde informace jak z vlastní praxe, tak i znalosti převzaté z různé literatury, z internetu, i ze zkušeností z krátkodobé praxe v nemocnici a hospici.

Tyto stránky nenabízejí poskytování služeb osobní asistence nebo hospicových služeb, ani jejich zajištění, s výjimkou vyhledání kontaktu na tu či onu organizaci, která se požadovanou péčí zabývá. Prostřednictvím inzerce je zde možné nepřímo zkontaktovat klienta a zájemce o poskytování péče, a naopak. Stránky neslouží jako zdroj jakýchkoli příjmů, vše je realizováno na vlastní náklady, vlastními silami bez jakékoli další podpory, a na vlastní odpovědnost.


O mně


Několik slov o mé osobě

foto_mcÚvodem - k mé osobě bych rád uvedl pouze několik stručných informací - žiji v Praze a je mně 66 let. Od mládí jsem se zajímal o elektroniku, která se později stala i mou profesí téměř až do nedávné doby (elektronika, internet, počítače, telekomunikační technika), kdy se můj zájem o techniku obecně, začal rychle vytrácet.

Díky nepříznivým okolnostem osudu jsem od roku 1972, tj.od svých 17 let, pečoval o svého těžce nemocného otce, který po neúspěšné operaci krční páteře ochrnul na levou polovinu těla (nevratné poškození míchy při operaci).
1972-1983 - plná péče v domácím prostředí, střídaná s častými pobyty v nemocnicích
1983-1999 - Domov důchodců - péče 1-2x týdně - masáže proti bolestem, manipulace - uvolňování blokád páteře, apod., doplňková péče neposkytovaná v Domově důchodců

1999-2003 - Domov důchodců - zhoršení zdravotního stavu - úplné ochrnutí, plná závislost na pomoci druhé osoby, vč. podávání stravy, hygieny, poskytování mé péče 1-2x denně (v Domovech důchodců, LDN apod. zařízeních bývá obecně péče o nesoběstačné osoby dost špatná), každodenní ošetřování dekubitů, rehabilitační cvičení, řešení problémů s intoxikační psychózou po užívání velkých dávek morfia (nevhodné dávkování).


Vzhledem k tomu, že mám více než 30 let praktických zkušeností z oblasti péče o těžce tělesně postiženého blízkého člověka, závislého na pomoci druhé osoby, dokážu si alespoň někdy představit, co takový člověk pro zkvalitnění svého života potřebuje, co ve svém omezení cítí, i když sám "téměř" žádné zdravotní problémy nemám (kromě diabetu - cukrovky, metabolický syndrom, ... vysoký krevní tlak, neuropatie, problémy s chůzí, apod.).
Dost dobře jsem během těch let poznal (i když jen ze strany nejbližšího příbuzného), co těžce nemocnému, nesoběstačnému člověku chybí při pobytu v nemocnici, LDN, Domově důchodců, hospici a v jiných zařízeních sociální péče (nebo i doma), a co je v těchto zařízeních na jedné straně pozitivní a na straně druhé negativní.

Proto jsem se rozhodl vytvořit tyto stránky, které možná někomu poskytnou potřebné informace pro zkvalitnění života zdravotně postiženého člověka nebo pomohou v orientaci jeho blízkým.

V současné době se můj zájem orientuje na oblast ošetřovatelství, na oblast péče o osoby s těžkým zdravotním postižením, o osoby s nádorovým onemocněním a o méně soběstačné osoby na sklonku života, a starší osoby, kterým bych mohl nějakým konkrétním způsobem alespoň trochu prospět, v současné době díky zdravotním problémům spíše jen informací nebo radou.

Absolvované rekvalifikační kurzy a vzdělávací semináře:
"Sportovní masér" - vyšší odborná škola Palestra, Praha, 1996
"Masér pro zdravotnická zařízení" - Rehabilitační ústav Kladruby u Vlašimi, 1997
Kurz - seminář "Základy měkkých technik pro odstraňování kloubních blokád" - RÚ Kladruby, 1998
Několik kurzů léčitelství - Praha, 1996-1998
"Všeobecný sanitář" - FN Bulovka, Praha, odborná praxe - Ortopedická klinika FN Bulovka, 2003
"Asistent pro osobní službu handicapovaných osob" - DS Akord, Praha, 2004
"Školení - kurz pro dobrovolníky domácí hospicové péče" - Domácí hospic "Cesta domů", Praha 2005
Soukromé studium, konzultace s odborníky - ošetřování dekubitů, prostředky pro ošetřování dekubitů, částečně psychiatrie, psychologie, právní aspekty života lidí s postižením, hospicová péče (1999-2005)

Dobrovolnická činnost:
7-11/2003 - Domov důchodců v Praze 8 (DD), poskytování procházek nechodícím nebo špatně chodícím klientům Domova důchodců mimo objekt DD, a dále
1-9/2004 - Centrum Paraple v Praze 10, osobní asistence, sanitář
od 1/2004 - Domácí hospic "Cesta domů", Praha 7, zatím pouze pasivně, neaktivní
2/2005 - Krátkodobá praxe v Hospici sv.Štěpána v Litoměřicích, pravidelné návštěvy klientů hospice
8/2005 - Krátkodobá praxe v hospicovém zařízení v Praze 8 - Bohnicích
10-11/2005 - 1.interní klinika FNKV, Praha 10, sanitář, ošetřovatel (jako zaměstnání)

Praha, 25. 11. 2021
Milan Čok

V případě zájmu, chuti nebo potřeby mně můžete kdykoli napsat, rád každému odpovím.

P.S.: Od konce roku 2009 do 2018 jsem měl částečný invalidní důchod, od konce roku 2018 mám běžný starobní důchod. Dříve jsem působil v oblasti vedení účetnictví menší firmy, a v oblasti vývoje, tvorby a administrace internetových stránek několika internetových serverů (portálů).
A práce ve zdravotnictví - ta mně 100% vyhovovala, je velmi potřebná, ale také velmi náročná.

Osobni asistence.cz
asistence * deklarace lidských práv * osobní asistence * hospice a umírání


Osobní asistence:

Pod pojmem "osobní asistence" se rozumí poskytování pomoci a služeb nemocným lidem, lidem s fyzickým, mentálním nebo psychickým handicapem a samozřejmě také starším osobám, našim rodičům a prarodičům.

Osobní asistenti a asistentky pomáhají všem těmto potřebným lidem překonávat každodenní problémy spojené s běžnými činnostmi, které zdravý, mladý člověk zvládá zcela automaticky a vůbec o nich nepřemýšlí.

Nejen starší osoby, ale i mladší lidé se cítí osamoceni a bezmocní, pokud zůstanou se svou nemocí doma sami, bez pomoci, často uvázáni na lůžko, a tak se osobní asistent stává nejen pomocníkem, ale také společníkem, zpovědníkem, a často i jediným přítelem.

Dekubity, proleženiny:

Proleženiny, nebo odborně dekubity, jsou jednou ze závažných komplikací méně pohyblivých nemocných, kteří tráví většinu času na lůžku.

Vznikají po delším působení tlaku na měkkou tkáň (svaly), tj. tlaku mezi 2 pevnými body - kostí a vnějším prostředím, např. delší sezení na tvrdé židli.

Dekubity se léčí často velmi dlouho (i několik měsíců), ale velmi rychle mohou vzniknout (v řádu hodin).

Proto je mnohem lepší a také levnější systematickou prevencí vzniku dekubitů předejít, než je následně léčit.

Hospicová péče:

Slovo hospic nepůsobí na většinu lidí příliš dobře, Je to proto, že stále přežívá názor, že hospic je pro nemocné tou poslední "štací". Tak to ale není.

Ano, v hospicích se umírá, ale cožpak se v nemocnicích a jiných zdravotnických nebo sociálních zařízeních neumírá?

Na druhé straně je však obecně v hospicích péče na podstatně lepší úrovni než v jiných zdravotnických zařízeních, vše ale záleží především na lidech, kteří v hospicích pracují.

[52]