Informační portál OA

Informační stránky osobní asistence vznikly proto, aby poskytly více nebo i méně užitečné informace pro osoby, které shodou nešťastných okolností musí žít s určitým fyzickým nebo psychickým postižením, nebo pro jejich blízké, kteří jim poskytují potřebnou péči.

Informace zde uvedené vycházejí z vlastních dlouholetých zkušeností z péče o rodinného příslušníka, nabízím zde informace jak z vlastní praxe, tak i znalosti převzaté z různé literatury, z internetu, i ze zkušeností z krátkodobé praxe v nemocnici a hospici.

Tyto stránky nenabízejí poskytování služeb osobní asistence nebo hospicových služeb, ani jejich zajištění, s výjimkou vyhledání kontaktu na tu či onu organizaci, která se požadovanou péčí zabývá. Prostřednictvím inzerce je zde možné nepřímo zkontaktovat klienta a zájemce o poskytování péče, a naopak. Stránky neslouží jako zdroj jakýchkoli příjmů, vše je realizováno na vlastní náklady, vlastními silami bez jakékoli další podpory, a na vlastní odpovědnost.


Zprávy o víře

www.vira.cz


 www.vira.cz

Život je drsný. A je třeba s tím počítat.

Před několika lety jsem vysadil pár stromů. Celé léto jsem jim nosil vodu. Stříkal jsem je. Dva roky rozmazlování mi vynesly stromy, které čekají, že je někdo bude dnem i nocí obskakovat. Kdykoli zavane studený vítr, začnou se třást a drkotat větvemi. Padavky. 


Zdroj:www.vira.cz|  Uveřejněno zde:  20.2.2019 | 11:46


Rodinný život 1/2019 s tématem „Technorodina“

Jakou roli hrají v našich životech moderní technologie? Mohou být pro křesťana přínosné, nebo nás jen odvádějí od reálného světa a skutečného života ve společenství s Bohem a našimi bližními? Spolu s našimi stálými přispěvateli a zajímavými hosty hledáme odpovědi na tyto a další otázky v prvním letošním čísle Rodinného života s tématem „Technorodina“.


Zdroj:www.vira.cz|  Uveřejněno zde:  18.2.2019 | 13:58


Nepřiznaná krize v manželství

Nepřiznaná krize v manželství je nakloněná rovina. Člověk problémy popírá, zakrývá je, relativizuje jejich důležitost, doufá, že odejdou. To ale jen oddaluje řešení a spotřebovává mnoho energie ve zbytečném zakrývání, které věci ještě víc komplikuje.


Zdroj:www.vira.cz|  Uveřejněno zde:  12.2.2019 | 0:03


Mnozí nezažili, že jsou milováníhodni

Mnozí lidé žijí v neustálém strachu, že nebudou dostatečně milováni. Tento strach určitě vychází z toho, že se člověku nedostávalo lásky v dětství. Z toho pramení nejistota, jestli mě někdo může mít rád. Často se tedy přetvařujeme, jen abychom se přizpůsobili očekáváním druhých.


Zdroj:www.vira.cz|  Uveřejněno zde:  6.2.2019 | 0:03


Vyšlo únorové vydání časopisu IN!

Několik let jsme se snažili valentýnské téma moc nezmiňovat, ale tento rok jsme se rozhodli, že únorové IN! bude plné lásky, přátelství a zajímavostí. Tak doufáme, že se vám bude dobře číst.


Zdroj:www.vira.cz|  Uveřejněno zde:  5.2.2019 | 15:05


Světový den nemocných (11. 2.)

11.2. se každoročně připomíná Světový den nemocných. "Nemoc dosvědčuje, že pravý život není tady..." (Benedikt XVI.)
- Téma nemoc v rejstříku webu vira.cz
- Téma nemoc v rejstříku webu pastorace.cz

Zdroj:www.vira.cz|  Uveřejněno zde:  5.2.2019 | 0:00


Týden manželství

Dobré manželství by chtěl prožívat každý. Dobré manželství ale není samozřejmost.
Zdroj:www.vira.cz|  Uveřejněno zde:  4.2.2019 | 0:00


O mužích a otcovství: videoseriál "Víra do kapsy"

Jak zvládnout roli otce, aby se ze syna jednou stal zralý muž a z dcery žena? V dubnovém vydání pořadu Víra do kapsy spolu nahlédneme do tajemství mužské spirituality.


Zdroj:www.vira.cz|  Uveřejněno zde:  3.2.2019 | 16:53


Hromnice (2. 2.)

Hromnice je lidový název pro ´Svátek Uvedení Páně do chrámu´(2.2.), kterým dříve končívala doba vánoční. Při svátku se světí svíce "hromničky", které si lidé zapalují při modlitbě v těžkých a "temných" chvílích života... Tento svátek připomíná událost, kdy Maria a Josef přinesli Ježíše 40 dní po jeho narození do jeruzalémského chrámu, aby ho odevzdali Bohu.
- Hromnice (pastorace.cz)
- Hromnice v rejstříku webu pastorace.cz
- Hromnice - texty a materiály pro děti
- Výroba svící "hromniček"

Zdroj:www.vira.cz|  Uveřejněno zde:  31.1.2019 | 0:00


Bůh nám jde naproti tam, kde právě teď jsme

V každé situaci říká Bůh lidem: „Chci se s tebou setkat, záleží jen na tobě, zda se ty chceš setkat se mnou.“ Není tedy třeba čekat, až … až…  Na nic nemusíme čekat. Protože Bůh je připravený na setkání právě tady a teď.


Zdroj:www.vira.cz|  Uveřejněno zde:  30.1.2019 | 10:47


Den památky obětí holocaustu 27.1.

Holokaust - holocaust - šoa - genocida - znamená systematické pronásledování vyvražďování Židů za Druhé světové války. Termín holokaust byl později rozšířen i pro vyvražďování jiných (etnických, náboženskyých a politických) skupin (např. genocida ve Rwandě 1994).
Zdroj:www.vira.cz|  Uveřejněno zde:  26.1.2019 | 0:00


“Co je cíl?” je téma letošního ABSOLVENTSKÉHO VELEHRADU (17. – 19. května)

Těšit se můžete na přednášky, diskuze, workshopy,  společné slavení eucharistie, ale i  na...


Zdroj:www.vira.cz|  Uveřejněno zde:  25.1.2019 | 14:21


Efekt motýlích křídel

Nikdy nevím, kam až dosáhne mé dobré jednání a co všechno může způsobit. Znáte efekt motýlích křídel, tu energii dobra, která se přenáší z člověka na člověka a dotýká se srdcí? Ježíšovo poselství v evangeliu je výzvou ke sdílení talentů, darů, k dělení se o věci, včetně těch duchovních.


Zdroj:www.vira.cz|  Uveřejněno zde:  22.1.2019 | 21:15


21.1.1953 mě zatkla komunistická tajná policie

„Jste zatčen, nedělejte žádné hlouposti.“ Když se za mnou pak zavřely vrata věznice, tak hned povel: „Svlíct a tady pod sprchu!“ Voda byla ledová, bylo 21. ledna! Pak mě strčil do cely, kde místo záchodu byla jen díra do země. Jak jsem tak stál nad tím tureckým záchodem, tak si říkám: „Tak, Venco, a konec idyly!“ Hned první noc mě vytáhli k výslechu. … (Václav Dvořák)
Zdroj:www.vira.cz|  Uveřejněno zde:  21.1.2019 | 0:00


Karel Fořt († 21.1.2014)

Karel Fořt – známý jako "Otec Karel" z Radia Svobodná Evropa, skaut, kněz, vlastenec.
Zdroj:www.vira.cz|  Uveřejněno zde:  21.1.2019 | 0:00


"Srdeční záležitost" koncem srpna na festivalu UNITED 2019

Mezi hudební interprety patří rapper Envej, slovenská chválicí skupina ESPÉ, formace Lévi a pop-rocková sestava ONMY. Mezi řečníky nově uslyšíte Bogdana Lacha, Kamila Straka a Jana „Chenzu“ Šeda a jako tradičně Kateřinu Lachmanovou a Vítka Vursta. Nově chystané téma zní „Srdeční záležitost“.


Zdroj:www.vira.cz|  Uveřejněno zde:  18.1.2019 | 11:31


Vytvořme společně "dárkovník"

Sdílejte s dalšími čtenáři, co za dárek Vás potěšilo (nejen) pod stromečkem 


Zdroj:www.vira.cz|  Uveřejněno zde:  17.1.2019 | 11:11


Čoklové mi ukázali něco důležitého

Slovo „pes“ je v mnoha kulturách nadávka. Existují psi, které jsem neměla ráda. Psi mě několikrát vyděsili, pokousali a obtěžovali. Psi mají blechy a nepříjemné návyky. To všechno chápu. Ale naši psi mi ukázali i něco velmi důležitého.


Zdroj:www.vira.cz|  Uveřejněno zde:  15.1.2019 | 16:09


Týden modliteb za jednotu křesťanů

"Týden modliteb za jednotu křesťanů" se slaví každý rok od 18. do 25. ledna (nebo na jižní polokouli kolem Letnic) a je odezvou na Ježíšovu tzv. velekněžskou modlitbu, ve které prosil „aby všichni byli jedno“ (srov. Jan 17, 18). (odkaz na web pastorace.cz)
Zdroj:www.vira.cz|  Uveřejněno zde:  15.1.2019 | 0:00


Jaký byl smysl oběti Jana Palacha?

"Živý člověk zemřel, aby mrtví zůstali žít." Jan Palach se 16. ledna 1969 zapálil na Václavském náměstí v Praze. Učinil to jako protest proti pasivitě veřejnosti po okupaci Československa armádami komunistických států v čele se Sovětským svazem. Zemřel pak za tři dny. (odkaz na web ČT24)
Zdroj:www.vira.cz|  Uveřejněno zde:  14.1.2019 | 0:00


Josef Kemr

Josef Kemr (20. 6. 1922 – 15. 1. 1995) vynikající herec a aktivní křesťan.
Zdroj:www.vira.cz|  Uveřejněno zde:  14.1.2019 | 0:00


Etty Hillesum - výročí narození (15. 1. 1914)

Už uplynulo více než 100 let od narození Ester "Etty" Hillesum. Etty se narodila 15. ledna v roce 1914 v židovské rodině v Holandsku. Získala právnické vzdělání a studovala i psychologii. V roce 1942 se dobrovolně přihlásila do koncentračního tábora, aby mohla sdílet utrpení se svými souvěrci. 30. listopadu 1943 byla v Osvětimi se svými rodiči a bratry popravena. Etty si během druhé světové války psala deníky, které se po válce staly bestsellerem (odkaz na kna.cz).


Zdroj:www.vira.cz|  Uveřejněno zde:  13.1.2019 | 0:00


Jan Heller - jeden z českých předních biblistů († 15.1.2008)

Když se přiblíží stáří, sil ubývá. Co bude dál? Někdo ulpí na tom, co uplývá. To rozmnožuje bolest. Někomu je však dáno zahlédnout, že náruč toho, který nás miluje, a to navzdory všemu, co jsme tu pokazili, je stále otevřená... (Jan Heller)


Zdroj:www.vira.cz|  Uveřejněno zde:  12.1.2019 | 0:00


Pozvánka na manželské večery

Máte chuť investovat do budování svého vztahu nebo byste v něm rádi oživili jiskru, ale přitom si to sami užili? Nechte se v únoru 2019 pozvat na rande! Během Týdne manželství 2019 budou Manželské večery začínat na více než 50 místech po celé ČR.


Zdroj:www.vira.cz|  Uveřejněno zde:  9.1.2019 | 14:21


Řešíme stále „tisíce“ drobností

Nedávno jsem jel z práce domů a přemýšlel jsem, co všechno musí každý normální člověk denně zvládat. Jsou to „tisíce“ drobností, propletené s dalšími jinými „tisíci“ drobnostmi. Připadlo mi to, jako bych měl paralelně rozehráno velké množství šachových partií a u každé mi tikají hodiny.


Zdroj:www.vira.cz|  Uveřejněno zde:  9.1.2019 | 11:40


Tříkrálová sbírka začíná 1. ledna

Principem Tříkrálové sbírky je unikátní ‚řetězec solidarity‘ štědrých dárců, dětských koledníků, jejich vstřícných rodičů, vedoucích skupin a koordinátorů, ochotných obecních úředníků, pokladních České spořitelny a vede až k těm, kteří se bez pomoci druhých neobejdou. A k čemu vykoledované peníze poslouží? Vybrané prostředky pomáhají lidem od těch nejmenších až po ty nejstarší. 


Zdroj:www.vira.cz|  Uveřejněno zde:  2.1.2019 | 12:04


Dá se život plánovat? Videoseriál "Víra do kapsy"

Má si křesťan život plánovat nebo má jen čekat na Boží volání? Jak skloubit dar času a svobodné volby prozradí hosté v lednovém vydání pořadu.


Zdroj:www.vira.cz|  Uveřejněno zde:  2.1.2019 | 11:35


Tři Králové, svátek Zjevení Páně, K+M+B

6. 1. je svátek "Tří Králů", na dveře se píší tři písmena K+M+B. Co to znamená?
Zdroj:www.vira.cz|  Uveřejněno zde:  2.1.2019 | 11:00


Čas běží stejně dobrým i zlým lidem

Každý okamžik vašeho života je jako košík, který vám je svěřen, abyste ho naplnili.


Zdroj:www.vira.cz|  Uveřejněno zde:  31.12.2018 | 23:00


Lednové číslo časopisu IN!

„Tak co, jaké sis dal/a předsevzetí?“ Tuto větu slýcháme v lednu dost často. A protože potřebujeme mít odpověď, většinou si něco vymyslíme a v podstatě už po týdnu je jasné, že tudy cesta nevede, že jsme přestřelili a že vlastně nemáme chuť něco měnit. Je nutné mít novoroční předsevzetí? Jak se na to díváme my v redakci? Kdo si dává a kdo ne? Přečtěte si názor redaktorek.


Zdroj:www.vira.cz|  Uveřejněno zde:  30.12.2018 | 10:22


Samota. Co s ní?

Jak obtížné je pro mnohé z nás snášet samotu a žít se sebou samým  Jak těžké je přijmout všechno, s čím nejsme ve svém životě spokojeni. 


Zdroj:www.vira.cz|  Uveřejněno zde:  26.12.2018 | 0:00


Jak ten čas běží!

Ty rozhoduješ, co uděláš s časem, který ti byl dán / Další Nový rok před námi...
Zdroj:www.vira.cz|  Uveřejněno zde:  25.12.2018 | 1:00


Neexistuje dokonalá rodina

Vztahy rodičů jsou pro rozvoj dětí rozhodující... (Texty o rodině.)
Zdroj:www.vira.cz|  Uveřejněno zde:  25.12.2018 | 0:00


Neboj se! Půjdeš-li přes řeky, nestrhne tě proud...

Často si tváří v tvář problému klademe otázku: „Jak to zvládnu? To je příliš těžké! Jsem sám a tohle nemohu zvládnout! Tenhle problém je na mě příliš veliký!“  


Zdroj:www.vira.cz|  Uveřejněno zde:  19.12.2018 | 0:00


Betlémské světlo

Informace, rozvoz, mapa, historie, náměty, fotogalerie, kontakt. (odkaz na betlemskesvetlo.cz)


Zdroj:www.vira.cz|  Uveřejněno zde:  19.12.2018 | 0:00


Václave Havle, díky!

18. 12. 2011 zemřel Václav Havel. Spisovatel a dramatik, jeden z prvních mluvčích Charty 77, vůdčí osobnost politických změn v listopadu 1989, poslední prezident Československa a první prezident České republiky.
Zdroj:www.vira.cz|  Uveřejněno zde:  16.12.2018 | 0:00


Papež František - výročí narození (17. 12. 1936)

(* 17.12.1936) Buenos Aires, Argentina; rodným jménem Jorge Mario Bergoglio; papežem zvolen: 13. března 2013. Heslo: „Miserando atque eligendo“ („Pohlédl na něj s milosrdenstvím a vyvolil si jej.“).
Zdroj:www.vira.cz|  Uveřejněno zde:  16.12.2018 | 0:00


Koledy - Mp3, texty, noty, akordy

Koledy nesou hluboké poselství. Jsou to písně nejdelších nocí, písně o naději a světle v temnotách.


Zdroj:www.vira.cz|  Uveřejněno zde:  15.12.2018 | 21:43


Vánoční dokreslovací knížka pro děti

Milí rodiče, učitelé, katecheté... připravili jsme pro vás a vaše děti dokreslovací pracovní listy s tématem vánočního příběhu.
Zdroj:www.vira.cz|  Uveřejněno zde:  15.12.2018 | 0:00


Soustředíme se na to, co NEMÁME

Proč jsme někdy tak nespokojení? Protože se soustředíme jen na to, co nemáme, místo abychom byli vděčni za to, co máme. Proč bych se měl soustředit na jednu věc, kterou nemám, a nevšímat si tolika věcí, které mám?!


Zdroj:www.vira.cz|  Uveřejněno zde:  12.12.2018 | 16:23


Vánoce z různých úhlů

Vánoce - informace, koledy, omalovánky, mp3, recepty


Zdroj:www.vira.cz|  Uveřejněno zde:  9.12.2018 | 0:00


Ježíši přijď! Sem a teď!

Naše modlitba „Přijď, Pane Ježíši“  - anebo také aramejsky: „Maranatha“ je niterným vzýváním Krista. Je to volání po jeho přítomnosti v našem srdci i ve světě. Tady a teď. Nyní i navěky.


Zdroj:www.vira.cz|  Uveřejněno zde:  5.12.2018 | 13:34


Českem prošla skupina „klimatických“ poutníku inspirovaná encyklikou Laudato si

Na pěší pouti z Vatikánu do polských Katovic prošla mezinárodní skupina moravskými městy a venkovem. 4. října, tedy na svátek sv. Františka z Assisi, patrona ochránců přírody, opustili svatopeterské náměstí a vyrazili na 1500 km dlouhou pouť.


Zdroj:www.vira.cz|  Uveřejněno zde:  5.12.2018 | 12:09


Svatý Mikuláš (6. 12.)

Skutečná historie, legenda a tradice se spojují u oblíbené Mikulášovy osoby v pestrý celkový obraz.
Zdroj:www.vira.cz|  Uveřejněno zde:  3.12.2018 | 0:00


Falešné představy o Bohu: Videoseriál "Víra do kapsy"

O karikaturách Boha, nezdravých duchovních postojích a o tom, jak očišťovat Boží obraz v nás, více řeknou známá autorka, psycholožka a teoložka Kateřina Lachmanová, P. Josef Vadkerti a P. František Kohút SDB.


Zdroj:www.vira.cz|  Uveřejněno zde:  2.12.2018 | 16:25


Pozvánka na promítání filmu: LEPŠÍM ČLOVĚKEM - 10. 12. 2018 od 18:00 hod, Prostor 39, Praha

Film  z festivalu Jeden svět s tématikou nástilí ve vztazích s následnou besedou budou uvádět pracovnice pražského SOS centra.


Zdroj:www.vira.cz|  Uveřejněno zde:  29.11.2018 | 10:27


(Dokonce!) i skrze mě mají lidé zakoušet Boží lásku

Jsme Bohem stvořeni k jeho obrazu. Jsme stvořeni k tomu, aby skrze každého z nás do světa proudil Bůh. Jsme stvořeni k tomu, abychom dělali dobré věci. Jsme stvořeni k tomu, aby skrze každého z nás volně proudila láska.


Zdroj:www.vira.cz|  Uveřejněno zde:  28.11.2018 | 15:38


Advent

Advent: informace, význam, základní info, datum, roráty, výroba věnců, pro děti...
Zdroj:www.vira.cz|  Uveřejněno zde:  28.11.2018 | 13:00


Adventní dokreslovací knížka pro děti

Ahoj děti! Určitě už znáte vyprávění o tom, co všechno se stalo, než se Ježíš narodil. Teď si o tom s námi můžete vytvořit svoji vlastní knížku!
Zdroj:www.vira.cz|  Uveřejněno zde:  25.11.2018 | 0:00


Ježíš Kristus Král, Boží království

Žádné království z tohoto světa, žádný král ani žádná vláda neřeší úplně a s konečnou platností osud jednotlivého člověka. I ten nejlepší vládce se snaží zlo jen omezit a úděl člověka o něco vylepšit. K úplnému přemožení zla a nastolení „ráje na zemi“ nemá ale nikdo ani síly, ani prostředky... Jinak je tomu ale s Božím královstvím, které k člověku přichází od Boha...


Zdroj:www.vira.cz|  Uveřejněno zde:  23.11.2018 | 0:00


Kdy začíná advent 2019?

Datum 1. adventní neděle 2019 připadá na neděli 1.12.2019


Zdroj:www.vira.cz|  Uveřejněno zde:  22.11.2018 | 16:45


DOPORUČUJEME: Kniha Jób ve srozumitelné češtině. Kniha i audiokniha…

Už nikdy se na Jóba nebudete dívat jako předtím... / Existují okamžiky, kdy se člověku zhroutí svět. Do jeho života vstoupí utrpení a věci už nikdy nejsou takové, jako předtím. Otázky bez odpovědí ovládnou jeho mysl, dosavadní jistoty mizí, člověk všechno ztrácí, ničemu nerozumí a ptá se: proč? Přesně o těchto okamžicích je biblická kniha Jób.


Zdroj:www.vira.cz|  Uveřejněno zde:  21.11.2018 | 15:53


Obdaruj dítě na Ukrajině - u bojové linie

Kdysi útulné vesnice a města v Doněcké a Luhanské oblasti, dnes lekají svou prázdnotou a apokalyptickým vzhledem. Od roku 2014, kdy začaly boje na Ukrajině, se zde nepřestalo střílet. Lidé zde jsou traumatizováni očitými zážitky válečného konfliktu. V bezprostřední blízkosti bojové linie nebo přímo na ni bydlí mnoho rodin s dětmi, které nemají kam jít. Nezbývá jim nic jiného, než v nebezpečných podmínkách zůstat.


Zdroj:www.vira.cz|  Uveřejněno zde:  21.11.2018 | 11:08


Některé překážky zdravého přátelství

Přátelství je požehnáním pro život každého člověka. Pro věřící je to zároveň jeden ze způsobů, kterými Bůh dává najevo, že on sám je naším přítelem. Aby se však přátelství dařilo, nelze přátelství ani přítele vnímat jako něco, co můžeme vlastnit a manipulovat s tím.


Zdroj:www.vira.cz|  Uveřejněno zde:  21.11.2018 | 10:55


´Tvůrce Narnie´, ateista a konvertita C. S. Lewis

C. S. Lewis zemřel 22. 11. 1963. Ve stejný den jako prezident USA John Fitzgerald Kennedy. C. S. Lewis prožil pohnutý život a byl jedním z nejvýznamnějších křesťanských apologetů 20. století.
Zdroj:www.vira.cz|  Uveřejněno zde:  20.11.2018 | 0:00


Vystřízlivění z růžových snů Listopadu 1989

Mezi nejkrásnější okamžiky mého života patří listopadové dny roku 1989. (odkaz na kna.cz)
Zdroj:www.vira.cz|  Uveřejněno zde:  16.11.2018 | 0:00


Ohlédnutí na dobu po roce 1989

Radikálním zločinem komunismu nebylo zabíjení...
Zdroj:www.vira.cz|  Uveřejněno zde:  15.11.2018 | 0:00


Kongres „Společně pro Evropu“ 15. – 17. 11. 2018 v Praze

Ve dnech 15. – 17. listopadu 2018 v Praze proběhne setkání křesťanských hnutí a komunit „Společně pro Evropu“ s názvem „Po stopách sametové revoluce“. Tato iniciativa již téměř 20 let usiluje o vzájemné přijetí a pochopení různých kulturních a politických identit.


Zdroj:www.vira.cz|  Uveřejněno zde:  14.11.2018 | 16:40


Moc v rukou každého z nás je jen dočasná

Každý z nás má v rukou nějakou moc - jako rodič, či jako nadřízený, nebo jako starší či silnější spolužák, učitel, duchovní, politik... Dnes máš moc a zítra o ni zase přijdeš. Jsi jen prach jako každý jiný člověk. Jsi pověřen úkolem, za který neseš zodpovědnost. Když ho zneužiješ, budeš jednou sklízet hořké plody. Neopíjej se mocí, máš ji jen zdánlivě...


Zdroj:www.vira.cz|  Uveřejněno zde:  14.11.2018 | 10:43


Výročí Sametové revoluce 17. 11. Týká se nás otrávenost (českou) politikou?

Jaké jsou největší nemoci české politiky?
Zdroj:www.vira.cz|  Uveřejněno zde:  14.11.2018 | 0:00


Osobni asistence.cz
zajímavé odkazy * hospicová péče * aspekty péče o nemocné * sociální služby


Osobní asistence:

Pod pojmem "osobní asistence" se rozumí poskytování pomoci a služeb nemocným lidem, lidem s fyzickým, mentálním nebo psychickým handicapem a samozřejmě také starším osobám, našim rodičům a prarodičům.

Osobní asistenti a asistentky pomáhají všem těmto potřebným lidem překonávat každodenní problémy spojené s běžnými činnostmi, které zdravý, mladý člověk zvládá zcela automaticky a vůbec o nich nepřemýšlí.

Nejen starší osoby, ale i mladší lidé se cítí osamoceni a bezmocní, pokud zůstanou se svou nemocí doma sami, bez pomoci, často uvázáni na lůžko, a tak se osobní asistent stává nejen pomocníkem, ale také společníkem, zpovědníkem, a často i jediným přítelem.

Dekubity, proleženiny:

Proleženiny, nebo odborně dekubity, jsou jednou ze závažných komplikací méně pohyblivých nemocných, kteří tráví většinu času na lůžku.

Vznikají po delším působení tlaku na měkkou tkáň (svaly), tj. tlaku mezi 2 pevnými body - kostí a vnějším prostředím, např. delší sezení na tvrdé židli.

Dekubity se léčí často velmi dlouho (i několik měsíců), ale velmi rychle mohou vzniknout (v řádu hodin).

Proto je mnohem lepší a také levnější systematickou prevencí vzniku dekubitů předejít, než je následně léčit.

Hospicová péče:

Slovo hospic nepůsobí na většinu lidí příliš dobře, Je to proto, že stále přežívá názor, že hospic je pro nemocné tou poslední "štací". Tak to ale není.

Ano, v hospicích se umírá, ale cožpak se v nemocnicích a jiných zdravotnických nebo sociálních zařízeních neumírá?

Na druhé straně je však obecně v hospicích péče na podstatně lepší úrovni než v jiných zdravotnických zařízeních, vše ale záleží především na lidech, kteří v hospicích pracují.

[73]