Informační portál OA

Informační stránky osobní asistence vznikly proto, aby poskytly více nebo i méně užitečné informace pro osoby, které shodou nešťastných okolností musí žít s určitým fyzickým nebo psychickým postižením, nebo pro jejich blízké, kteří jim poskytují potřebnou péči.

Informace zde uvedené vycházejí z vlastních dlouholetých zkušeností z péče o rodinného příslušníka, nabízím zde informace jak z vlastní praxe, tak i znalosti převzaté z různé literatury, z internetu, i ze zkušeností z krátkodobé praxe v nemocnici a hospici.

Tyto stránky nenabízejí poskytování služeb osobní asistence nebo hospicových služeb, ani jejich zajištění, s výjimkou vyhledání kontaktu na tu či onu organizaci, která se požadovanou péčí zabývá. Prostřednictvím inzerce je zde možné nepřímo zkontaktovat klienta a zájemce o poskytování péče, a naopak. Stránky neslouží jako zdroj jakýchkoli příjmů, vše je realizováno na vlastní náklady, vlastními silami bez jakékoli další podpory, a na vlastní odpovědnost.


Zprávy o víře

www.vira.cz


 www.vira.cz

Z éry komunismu je nutné se poučit

Výročí komunistického puče 25.2.1948.
Další texty k tématu: Komunismus a socialismus, 1948...


Zdroj:www.vira.cz|  Uveřejněno zde:  24.2.2024 | 0:00


Händel i v temnotách života přinesl skvělé hudební plody.

Georg Friedrich Händel (* 23. února 1685 Halle + 14. dubna 1759 Londýn) se po prodělané mrtvici dostal na pokraj zhroucení a ochrnula i jeho tvůrčí síla. Jednoho dne mu však došel dopis od s nabídkou oratoria s titulem The Messiah - Mesiáš... (odkaz na pastorace.cz)


Zdroj:www.vira.cz|  Uveřejněno zde:  22.2.2024 | 0:00


Lepší řešení, než má Bůh

Pokušení je pokus hledat lepší řešení, ​než to Boží...


Zdroj:www.vira.cz|  Uveřejněno zde:  21.2.2024 | 12:12


Matka zabila své dvě děti. Proč Bůh nezasáhl?

Právě jsem slyšela ve zprávách, že matka zabila své dvě děti. Chápu svobodnou vůli lidí,  ale proč neochránil aspoň ty děti?


Zdroj:www.vira.cz|  Uveřejněno zde:  21.2.2024 | 9:47


Mladí lidé proti zvrácenému politickému zřízení

22. 2. 1943 byli v Mnichově gilotinou popraveni tři mladí lidé Sophie Scholl, Hans Scholl a Christoph Probst z odbojové skupiny Die Weisse Rose (Bílá růže). Řadí se k zástupu mnoha těch, co se nasazovali proti politické zvůli (v jejich případě nacismu).


Zdroj:www.vira.cz|  Uveřejněno zde:  21.2.2024 | 0:00


Únorové vydání časopisu IN! pro dívky

Únor je letos delší o celý jeden den, je totiž přestupný rok. Jak ho prožijeme? A co nás čeká v úplně novém, únorovém čísle? Nahlédněte:)…


Zdroj:www.vira.cz|  Uveřejněno zde:  20.2.2024 | 15:55


Světový den sociální spravedlnosti: 20. 2.

Světový den sociální spravedlnosti byl ustanoven OSN v roce 2007 a připomíná, že sociální spravedlnost by měla být základním principem vzájemného mírového a prosperujícího života obyvatel a národů. Tento den se zaměřuje na sociální spravedlnost a jeho hlavní cíle jsou boj a odstranění chudoby, uplatňování a dodržování lidských práv, rovnosti a vzájemného respektování. Základními hodnotami, které tento den připomíná, jsou solidarita a rovnost.

 


Zdroj:www.vira.cz|  Uveřejněno zde:  19.2.2024 | 10:13


S Bohem povstáváme z popela

Postní doba, která začíná na Popeleční středu, je vhodným časem, abychom se vrátili k tomu podstatnému v životě, abychom se zbavili toho, co nás tíží a abychom znovu zažehli oheň Ducha Božího, který skrytě přebývá mezi popelem našeho křehkého lidství.


Zdroj:www.vira.cz|  Uveřejněno zde:  13.2.2024 | 16:22


Popeleční středa, začátek postní doby

Popeleční středou vstupují křesťané do čtyřicetidenního postního období, které je přípravou na oslavu Velikonoc. Datum popeleční doby je pohyblivé a odvíjí se od data Velikonoc. Pravidla pro postní dobu.


Zdroj:www.vira.cz|  Uveřejněno zde:  13.2.2024 | 0:10


Postní doba - účel a náplň

Postní doba - proč a jak?

Co a proč v postní době dělat?! Samotný název tohoto čtyřicetidenního období není zcela jednoznačný. Půst jako takový totiž není jeho jedinou náplní.


Zdroj:www.vira.cz|  Uveřejněno zde:  12.2.2024 | 0:00


DOPORUČUJEME NOVOU KNIHU, průvodce postem a Velikonocemi na každý den

Průvodce postní a velikonoční dobou – od Popeleční středy až po slavnost Seslání Ducha Svatého – obsahuje stručný výklad biblických textů na daný den a podněty k využití Božího slova v našem životě.


Zdroj:www.vira.cz|  Uveřejněno zde:  9.2.2024 | 11:34


Světový den nemocných (11. 2.)

11.2. se každoročně připomíná Světový den nemocných. "Nemoc dosvědčuje, že pravý život není tady..." (Benedikt XVI.)


Zdroj:www.vira.cz|  Uveřejněno zde:  9.2.2024 | 0:00


Mám problém s tím, vidět Ježíše ve své tchýni

Jak mohu vidět Ježíše v někom, z koho srší Zlo? Rozumím tomu vidět ho v bezdomovci, v nemocném člověku, ale v někom, kdo na Vás nenechá nit čistou? 


Zdroj:www.vira.cz|  Uveřejněno zde:  7.2.2024 | 12:11


Dovol své depresi, aby tě vedla do hlubin

Dovol své depresi, aby tě vedla do hlubin. Tam, v hloubi tvé duše, přebývá Bůh. A tvoje cesta k němu vede i skrze depresi. Bůh je v tobě, i když ho necítíš. Křič k němu ze svých hlubin.


Zdroj:www.vira.cz|  Uveřejněno zde:  7.2.2024 | 11:11


Týden manželství

Dobré manželství by chtěl prožívat každý. Dobré manželství ale není samozřejmost.


Zdroj:www.vira.cz|  Uveřejněno zde:  6.2.2024 | 0:00


Kdy je Popeleční středa?

Datum popeleční středy


Zdroj:www.vira.cz|  Uveřejněno zde:  4.2.2024 | 17:31


Kdy je Valentýn?

Datum svátku sv. Valentýna


Zdroj:www.vira.cz|  Uveřejněno zde:  3.2.2024 | 11:32


Hluboká černota ve mně a kolem mě

Jak já bych mohl být součástí nějakého dobrého plánu?


Zdroj:www.vira.cz|  Uveřejněno zde:  31.1.2024 | 10:27


Hromnice (2. 2.)

Hromnice je lidový název pro ´Svátek Uvedení Páně do chrámu´(2.2.), kterým dříve končívala doba vánoční. Při svátku se světí svíce "hromničky", které si lidé zapalují při modlitbě v těžkých a "temných" chvílích života... Tento svátek připomíná událost, kdy Maria a Josef přinesli Ježíše 40 dní po jeho narození do jeruzalémského chrámu, aby ho odevzdali Bohu.
- Hromnice (pastorace.cz)
- Hromnice v rejstříku webu pastorace.cz
- Hromnice - texty a materiály pro děti
- Výroba svící "hromniček"


Zdroj:www.vira.cz|  Uveřejněno zde:  31.1.2024 | 0:00


Kdy je masopust

Masopust - datum


Zdroj:www.vira.cz|  Uveřejněno zde:  30.1.2024 | 11:43


Den památky obětí holocaustu 27.1.

Holokaust - holocaust - šoa - genocida - znamená systematické pronásledování vyvražďování Židů za Druhé světové války. Termín holokaust byl později rozšířen i pro vyvražďování jiných (etnických, náboženskyých a politických) skupin (např. genocida ve Rwandě 1994).


Zdroj:www.vira.cz|  Uveřejněno zde:  26.1.2024 | 0:00


Stávat se sám sebou a ne někým jiným...

Cestou ke štěstí a naplněnému životu je naše vlastní cesta – ne někoho jiného. Na cestě do nebe nemůžeme používat cizí mapu.


Zdroj:www.vira.cz|  Uveřejněno zde:  24.1.2024 | 11:56


Zfilmované evangelium v seriálu The Chosen – podrobné informace k jednotlivým dílům

Na webu vira.cz jsou přehledné a strukturované informace k jednotlivým dílům seriálu The Chosen...


Zdroj:www.vira.cz|  Uveřejněno zde:  23.1.2024 | 15:12


Konference Jak slyšet Boží hlas s Petem Greigem

„Modlitby 24-7“ vás zvou na konferenci 22. – 23. 3. 2024 v Praze. 


Zdroj:www.vira.cz|  Uveřejněno zde:  22.1.2024 | 16:14


21.1.1953 mě zatkla komunistická tajná policie

„Jste zatčen, nedělejte žádné hlouposti.“ Když se za mnou pak zavřely vrata věznice, tak hned povel: „Svlíct a tady pod sprchu!“ Voda byla ledová, bylo 21. ledna! Pak mě strčil do cely, kde místo záchodu byla jen díra do země. Jak jsem tak stál nad tím tureckým záchodem, tak si říkám: „Tak, Venco, a konec idyly!“ Hned první noc mě vytáhli k výslechu. … (Václav Dvořák)


Zdroj:www.vira.cz|  Uveřejněno zde:  21.1.2024 | 0:00


Každý vztah se zlepší, když začneme naslouchat

Několik osvědčených tipů pro naslouchání.


Zdroj:www.vira.cz|  Uveřejněno zde:  17.1.2024 | 0:00


Podpořte zdvojeně dokončení kláštera bosých karmelitek v Drastech

... Nalezly jsme štědrého sponzora, který bude od nynějška všechny příspěvky dvojnásobit...


Zdroj:www.vira.cz|  Uveřejněno zde:  16.1.2024 | 16:55


Neděle Božího slova - 3. neděle liturgického mezidobí

Vždy 3. neděle liturgického mezidobí je v církvi věnována „slavení a šíření Božího slova a úvaze nad ním“.


Zdroj:www.vira.cz|  Uveřejněno zde:  15.1.2024 | 15:43


Týden modliteb za jednotu křesťanů

"Týden modliteb za jednotu křesťanů" se slaví každý rok od 18. do 25. ledna (nebo na jižní polokouli kolem Letnic) a je odezvou na Ježíšovu tzv. velekněžskou modlitbu, ve které prosil „aby všichni byli jedno“ (srov. Jan 17, 18). (odkaz na web pastorace.cz)


Zdroj:www.vira.cz|  Uveřejněno zde:  15.1.2024 | 0:00


Jaký byl smysl oběti Jana Palacha?

"Živý člověk zemřel, aby mrtví zůstali žít." Jan Palach se 16. ledna 1969 zapálil na Václavském náměstí v Praze. Učinil to jako protest proti pasivitě veřejnosti po okupaci Československa armádami komunistických států v čele se Sovětským svazem. Zemřel pak za tři dny. (odkaz na web ČT24)


Zdroj:www.vira.cz|  Uveřejněno zde:  14.1.2024 | 0:00


Josef Kemr

Josef Kemr (20. 6. 1922 – 15. 1. 1995) vynikající herec a aktivní křesťan.


Zdroj:www.vira.cz|  Uveřejněno zde:  14.1.2024 | 0:00


Etty Hillesum - výročí narození (15. 1. 1914)

Už uplynulo více než 100 let od narození Ester "Etty" Hillesum. Etty se narodila 15. ledna v roce 1914 v židovské rodině v Holandsku. Získala právnické vzdělání a studovala i psychologii. V roce 1942 se dobrovolně přihlásila do koncentračního tábora, aby mohla sdílet utrpení se svými souvěrci. 30. listopadu 1943 byla v Osvětimi se svými rodiči a bratry popravena. Etty si během druhé světové války psala deníky, které se po válce staly bestsellerem (odkaz na kna.cz).


Zdroj:www.vira.cz|  Uveřejněno zde:  13.1.2024 | 0:00


Bůh se nás dotýká mužskou i ženskou rukou, jako otec i jako matka

Má Bůh každou ruku jinou?!

 


Zdroj:www.vira.cz|  Uveřejněno zde:  10.1.2024 | 13:17


Podpořme rodinu zesnulého křesťanského novináře Filipa Breindla

V předposlední den roku náhle zemřel křesťanský novinář, tatínek a manžel Filip Breindl. Bylo mu 44 let a nenadálou zdravotní indispozici, která jeho odchod zapříčinila, nikdo nemohl předvídat.


Zdroj:www.vira.cz|  Uveřejněno zde:  4.1.2024 | 10:34


Tříkrálové žehnání domu. Co znamená K+M+B+?

Jako děti jsme byli pokaždé nadšeni žehnáním domu na Tři krále. Ten den jsme totiž směli prosytit celý dům vůní kadidla. Zcela fascinováni jsme si vypůjčili z našeho kostela kadidelnici a nacpali do ní tolik kadidla, aby se jeho libá vůně dostala v našem domě opravdu všude. 


Zdroj:www.vira.cz|  Uveřejněno zde:  4.1.2024 | 4:08


Milovat znamená, umět se něčeho i vzdát...

Milovat někoho blízkého znamená být ochoten se pro něj něčeho i vzdát, obětovat to a tedy vlastně trpět.


Zdroj:www.vira.cz|  Uveřejněno zde:  3.1.2024 | 0:12


IN! Časopis pro dívky - leden 2024

A máme tu další nový rok. Co nás v něm asi čeká? Přejeme vám všem, ať si ho dokážete den po dni smysluplně a hezky prožít.


Zdroj:www.vira.cz|  Uveřejněno zde:  2.1.2024 | 15:43


Tři Králové, svátek Zjevení Páně, K+M+B+

6. 1. je svátek "Tří Králů", na dveře se píší tři písmena K+M+B+. Co to znamená?


Zdroj:www.vira.cz|  Uveřejněno zde:  2.1.2024 | 11:00


Nehledej štěstí v budoucnosti

Jediným místem, kde můžeš zakusit a obdržet dobro od Boha, je místo, kde právě jsi a čas, ve kterém nyní žiješ.


Zdroj:www.vira.cz|  Uveřejněno zde:  27.12.2023 | 12:57


Jak ten čas běží!

Ty rozhoduješ, co uděláš s časem, který ti byl dán / Další Nový rok před námi...


Zdroj:www.vira.cz|  Uveřejněno zde:  25.12.2023 | 1:00


Neexistuje dokonalá rodina

Vztahy rodičů jsou pro rozvoj dětí rozhodující... (Texty o rodině.)


Zdroj:www.vira.cz|  Uveřejněno zde:  25.12.2023 | 0:00


Kde je k čertu Bůh?! Aneb střelba v Praze

Australský jezuita Richard Leonard se nedávno rozepsal o svých zkušenostech s nepochopitelným utrpením a s povrchními odpověďmi, které kolem utrpení zaznívají. (pastorace.cz)


Zdroj:www.vira.cz|  Uveřejněno zde:  22.12.2023 | 12:55


Střelba v Praze, aneb Lidé přišli k Ježíšovi, aby mu pověděli o zastřelených z filosofické fakulty…

Jsou bolesti, na které nestačí žádná slova


Zdroj:www.vira.cz|  Uveřejněno zde:  22.12.2023 | 12:16


Lze po střelbě v Praze vůbec slavit Vánoce?!

Mnozí lidé si kladou oprávněnou otázku: „Lze nyní po této události vůbec slavit Vánoce?!“ Rychlá odpověď se na první pohled zdá velmi snadná: „Nelze.“ Co ale původně znamenají Vánoce? (vanoce.vira.cz)


Zdroj:www.vira.cz|  Uveřejněno zde:  22.12.2023 | 11:30


Příběhy (ne)odpuštění / AUDIO K POSLECHU

„Každý z nás si v sobě neseme různé křivdy.“


Zdroj:www.vira.cz|  Uveřejněno zde:  20.12.2023 | 21:45


Být někým jiným, než jsem?

Znám jednoho muže, který pracoval jako inženýr pro velkou společnost, ale tohoto dobře placeného zaměstnání se vzdal, aby se mohl stát automechanikem, i když jeho okolí si ťukalo na čelo. Nebyl pak pouze nejlepším automechanikem v okolí, ale také šťastným a naplněným člověkem.


Zdroj:www.vira.cz|  Uveřejněno zde:  20.12.2023 | 12:32


Přispějte na dárek pro děti uvězněných rodičů / Andělský strom

Děti nemohou za to, že jim vězení vzalo rodiče. Vánoce jsou dobou štědrosti. Pomozme společně co nejvíce dětem!


Zdroj:www.vira.cz|  Uveřejněno zde:  19.12.2023 | 10:51


Vánoce z různých úhlů

Vánoce - informace, koledy, omalovánky, mp3, recepty


Zdroj:www.vira.cz|  Uveřejněno zde:  17.12.2023 | 0:00


Betlémské světlo

Myšlenka šířit Betlémské světlo vznikla v roce 1986 v Rakousku. Plamínek zažehnutý v místě narození Ježíše Krista putuje ve speciálním bezpečnostním obalu letecky z Izraele do Lince, odkud se předává do desítek zemí světa.


Zdroj:www.vira.cz|  Uveřejněno zde:  17.12.2023 | 0:00


Papež František - výročí narození (17. 12. 1936)

(* 17.12.1936) Buenos Aires, Argentina; rodným jménem Jorge Mario Bergoglio; papežem zvolen: 13. března 2013. Heslo: „Miserando atque eligendo“ („Pohlédl na něj s milosrdenstvím a vyvolil si jej.“).


Zdroj:www.vira.cz|  Uveřejněno zde:  16.12.2023 | 0:00


Koledy - texty, noty, akordy

Koledy nesou hluboké poselství. Jsou to písně nejdelších nocí, písně o naději a světle v temnotách.


Zdroj:www.vira.cz|  Uveřejněno zde:  15.12.2023 | 21:43


Říká nám Bůh „broučku“?

„Bůh ti říká: Neboj se, broučku.“ (srov. Iz 41,14). 


Zdroj:www.vira.cz|  Uveřejněno zde:  15.12.2023 | 11:59


Vánoční dokreslovací knížka pro děti

Milí rodiče, učitelé, katecheté... připravili jsme pro vás a vaše děti dokreslovací pracovní listy s tématem vánočního příběhu.


Zdroj:www.vira.cz|  Uveřejněno zde:  15.12.2023 | 0:00


Co jsme zažili v Drakeově průlivu

Námořníci ho nazývají „Moře strachu“. Jde o 800 kilometrů dlouhý průliv, který se nachází mezi Jižní Amerikou a Antarktidou. Je to jedna z nejbouřlivějších a nejnebezpečnějších částí světového oceánu.


Zdroj:www.vira.cz|  Uveřejněno zde:  13.12.2023 | 10:05


Musí být nemoc jen neštěstím? / K POSLECHU

Může tato situace přinést i něco kladného?


Zdroj:www.vira.cz|  Uveřejněno zde:  9.12.2023 | 18:12


Bůh přichází naproti právě i tobě

Období adventu připomíná převratnou zprávu: samotný Bůh přichází naproti právě i tobě a přibližuje se ti. Tam, kde se právě nacházíš, ať už je to kdekoliv a v jakékoliv životní situaci. A nabízí ti víc.


Zdroj:www.vira.cz|  Uveřejněno zde:  6.12.2023 | 9:06


Darujte předplatné na filmy s křesťanskou tématikou: Filmana.cz

V Česku a na Slovensku startuje první streamovací služba s křesťanskými filmy,


Zdroj:www.vira.cz|  Uveřejněno zde:  4.12.2023 | 9:01


Prosincové číslo časopisu IN!

Prosinec je krásný, tajuplný měsíc. Je to doba adventní, kdy čekáme na příchod Spasitele a potom jsou to také Vánoce, plné obdarovávání. I my pro vás máme jeden dárek – nové prosincové číslo IN! Ať je vám při jeho postupném rozbalování a čtení jednotlivých článků hezky.:)


Zdroj:www.vira.cz|  Uveřejněno zde:  4.12.2023 | 0:50


Svatý Mikuláš (6. 12.)

Skutečná historie, legenda a tradice se spojují u oblíbené Mikulášovy osoby v pestrý celkový obraz.


Zdroj:www.vira.cz|  Uveřejněno zde:  3.12.2023 | 0:00


Bůh neříká: "Už neplač." Ale naopak...

Bůh utírá slzu z každé tváře. Ježíš neříká: "Přestaň s tím nářkem". Ale naopak...


Zdroj:www.vira.cz|  Uveřejněno zde:  29.11.2023 | 0:00


Doporučené knihy (advent 2023)

Stále se na nás obracejí naši čtenáři s prosbou o doporučení nějakých kvalitních knih.


Zdroj:www.vira.cz|  Uveřejněno zde:  28.11.2023 | 0:00


Co jsou to roráty?

Prastaré adventní zpěvy, které se zpívají v brzkých ranních hodinách jen za svitu svící…


Zdroj:www.vira.cz|  Uveřejněno zde:  25.11.2023 | 11:54


Adventní dokreslovací knížka pro děti

Ahoj děti! Určitě už znáte vyprávění o tom, co všechno se stalo, než se Ježíš narodil. Teď si o tom s námi můžete vytvořit svoji vlastní knížku!


Zdroj:www.vira.cz|  Uveřejněno zde:  25.11.2023 | 0:00


Advent

Advent: informace, význam, základní info, datum, roráty, výroba věnců, pro děti...


Zdroj:www.vira.cz|  Uveřejněno zde:  24.11.2023 | 15:00


Loď není určena k tomu, aby kotvila v přístavu

Loď byla zamýšlena a vytvořena proto, aby plula daleko na širé moře.


Zdroj:www.vira.cz|  Uveřejněno zde:  22.11.2023 | 11:27


Výpadek v rozesílání mailů z webu vira.cz

Vážení,

je nám líto, ale v posledních dnech dochází k technickým problémům při rozesílání biblických citátů a dalších našich newsletterů. Děkujeme za Vaši zpětnou vazbu, těší nás, že Vám newslettery z webu vira.cz scházejí. Snažíme se problém odstranit.

Zároveň pracujeme na aplikaci, která bude alternativou k nespolehlivému rozesílání mailů a díky které budou moci naši uživatelé  odebírat citáty přímo na obrazovku mobilu jako push zprávu.


Zdroj:www.vira.cz|  Uveřejněno zde:  22.11.2023 | 9:34


Červená středa - Red Wednesday

Pravidelná akce, která připomíná všechny, kdo jsou ve světě pronásledováni pro své náboženské přesvědčení.


Zdroj:www.vira.cz|  Uveřejněno zde:  22.11.2023 | 0:56


´Tvůrce Narnie´, ateista a konvertita C. S. Lewis

C. S. Lewis zemřel 22. 11. 1963. Ve stejný den jako prezident USA John Fitzgerald Kennedy. C. S. Lewis prožil pohnutý život a byl jedním z nejvýznamnějších křesťanských apologetů 20. století.


Zdroj:www.vira.cz|  Uveřejněno zde:  20.11.2023 | 0:00


Osobni asistence.cz
inzerce * mapa webu * zákon o sociálních službách * adresy organizací


Osobní asistence:

Pod pojmem "osobní asistence" se rozumí poskytování pomoci a služeb nemocným lidem, lidem s fyzickým, mentálním nebo psychickým handicapem a samozřejmě také starším osobám, našim rodičům a prarodičům.

Osobní asistenti a asistentky pomáhají všem těmto potřebným lidem překonávat každodenní problémy spojené s běžnými činnostmi, které zdravý, mladý člověk zvládá zcela automaticky a vůbec o nich nepřemýšlí.

Nejen starší osoby, ale i mladší lidé se cítí osamoceni a bezmocní, pokud zůstanou se svou nemocí doma sami, bez pomoci, často uvázáni na lůžko, a tak se osobní asistent stává nejen pomocníkem, ale také společníkem, zpovědníkem, a často i jediným přítelem.

Dekubity, proleženiny:

Proleženiny, nebo odborně dekubity, jsou jednou ze závažných komplikací méně pohyblivých nemocných, kteří tráví většinu času na lůžku.

Vznikají po delším působení tlaku na měkkou tkáň (svaly), tj. tlaku mezi 2 pevnými body - kostí a vnějším prostředím, např. delší sezení na tvrdé židli.

Dekubity se léčí často velmi dlouho (i několik měsíců), ale velmi rychle mohou vzniknout (v řádu hodin).

Proto je mnohem lepší a také levnější systematickou prevencí vzniku dekubitů předejít, než je následně léčit.

Hospicová péče:

Slovo hospic nepůsobí na většinu lidí příliš dobře, Je to proto, že stále přežívá názor, že hospic je pro nemocné tou poslední "štací". Tak to ale není.

Ano, v hospicích se umírá, ale cožpak se v nemocnicích a jiných zdravotnických nebo sociálních zařízeních neumírá?

Na druhé straně je však obecně v hospicích péče na podstatně lepší úrovni než v jiných zdravotnických zařízeních, vše ale záleží především na lidech, kteří v hospicích pracují.

[73]