Informační portál OA

Informační stránky osobní asistence vznikly proto, aby poskytly více nebo i méně užitečné informace pro osoby, které shodou nešťastných okolností musí žít s určitým fyzickým nebo psychickým postižením, nebo pro jejich blízké, kteří jim poskytují potřebnou péči.

Informace zde uvedené vycházejí z vlastních dlouholetých zkušeností z péče o rodinného příslušníka, nabízím zde informace jak z vlastní praxe, tak i znalosti převzaté z různé literatury, z internetu, i ze zkušeností z krátkodobé praxe v nemocnici a hospici.

Tyto stránky nenabízejí poskytování služeb osobní asistence nebo hospicových služeb, ani jejich zajištění, s výjimkou vyhledání kontaktu na tu či onu organizaci, která se požadovanou péčí zabývá. Prostřednictvím inzerce je zde možné nepřímo zkontaktovat klienta a zájemce o poskytování péče, a naopak. Stránky neslouží jako zdroj jakýchkoli příjmů, vše je realizováno na vlastní náklady, vlastními silami bez jakékoli další podpory, a na vlastní odpovědnost.


Zprávy MPSV

Tiskové zprávy MPSV


MPSV vydalo Příručku praxe sociální práce


Zdroj:Tiskové zprávy MPSV|  Uveřejněno zde:  11.10.2021 | 12:13


MPSV je připraveno udržet pracovní místa v autoprůmyslu


Zdroj:Tiskové zprávy MPSV|  Uveřejněno zde:  7.10.2021 | 17:21


Antivirus podpořil přes milion pracovních míst, pomohl více než třetině zaměstnanců soukromých firem


Zdroj:Tiskové zprávy MPSV|  Uveřejněno zde:  5.10.2021 | 16:36


Nezaměstnanost v září klesla na 3,5 procenta


Zdroj:Tiskové zprávy MPSV|  Uveřejněno zde:  5.10.2021 | 12:41


Novým ředitelem Výzkumného ústavu práce a sociálních věcí je Robin Maialeh 


Zdroj:Tiskové zprávy MPSV|  Uveřejněno zde:  4.10.2021 | 18:00


Vláda dala zelenou Operačnímu programu Zaměstnanost plus


Zdroj:Tiskové zprávy MPSV|  Uveřejněno zde:  4.10.2021 | 15:11


Na Fóru sociálních služeb se rozdávala ocenění za pomoc seniorům v době covidu


Zdroj:Tiskové zprávy MPSV|  Uveřejněno zde:  1.10.2021 | 13:27


Výstava fotografií Jindřicha Štreita „Ruku v ruce – Touha je zázrak“ v budově MPSV


Zdroj:Tiskové zprávy MPSV|  Uveřejněno zde:  27.9.2021 | 14:03


Práce může být sezónní, ale práva ne! #Rights4AllSeasons campaign


Zdroj:Tiskové zprávy MPSV|  Uveřejněno zde:  21.9.2021 | 10:04


Ministryně Jana Maláčová ocenila obce přátelské rodině a seniorům


Zdroj:Tiskové zprávy MPSV|  Uveřejněno zde:  17.9.2021 | 13:15


Do OUTPLACEMENTU se zapojilo už více než dva tisíce lidí


Zdroj:Tiskové zprávy MPSV|  Uveřejněno zde:  15.9.2021 | 11:08


Vláda schválila desatero, které připraví Česko na stárnutí


Zdroj:Tiskové zprávy MPSV|  Uveřejněno zde:  13.9.2021 | 15:42


Vláda přidala pracovníkům hygienické služby


Zdroj:Tiskové zprávy MPSV|  Uveřejněno zde:  13.9.2021 | 15:07


O kolik se konkrétně zvýší důchody?


Zdroj:Tiskové zprávy MPSV|  Uveřejněno zde:  10.9.2021 | 14:18


Senát podpořil posílení pěstounské péče


Zdroj:Tiskové zprávy MPSV|  Uveřejněno zde:  9.9.2021 | 12:18


Důchodci si od ledna polepší v průměru o 805 korun


Zdroj:Tiskové zprávy MPSV|  Uveřejněno zde:  9.9.2021 | 11:25


Kritika kontrol inspekce práce od majitele firmy Brano i od Hospodářské komory ČR není na místě


Zdroj:Tiskové zprávy MPSV|  Uveřejněno zde:  9.9.2021 | 9:09


Férová práce odhalila stovky prohřešků zaměstnavatelů. Nejvíce se jich týkalo odměňování pracovníků


Zdroj:Tiskové zprávy MPSV|  Uveřejněno zde:  8.9.2021 | 12:21


Zaměstnavatelé, kteří vycházejí vstříc neformálně pečujícím, získali ocenění


Zdroj:Tiskové zprávy MPSV|  Uveřejněno zde:  7.9.2021 | 17:25


Pečující roku zná své vítěze


Zdroj:Tiskové zprávy MPSV|  Uveřejněno zde:  7.9.2021 | 17:21


Osobni asistence.cz
inzerce * klienti osobní asistence * poskytovatelé péče * výměna odkazů


Osobní asistence:

Pod pojmem "osobní asistence" se rozumí poskytování pomoci a služeb nemocným lidem, lidem s fyzickým, mentálním nebo psychickým handicapem a samozřejmě také starším osobám, našim rodičům a prarodičům.

Osobní asistenti a asistentky pomáhají všem těmto potřebným lidem překonávat každodenní problémy spojené s běžnými činnostmi, které zdravý, mladý člověk zvládá zcela automaticky a vůbec o nich nepřemýšlí.

Nejen starší osoby, ale i mladší lidé se cítí osamoceni a bezmocní, pokud zůstanou se svou nemocí doma sami, bez pomoci, často uvázáni na lůžko, a tak se osobní asistent stává nejen pomocníkem, ale také společníkem, zpovědníkem, a často i jediným přítelem.

Dekubity, proleženiny:

Proleženiny, nebo odborně dekubity, jsou jednou ze závažných komplikací méně pohyblivých nemocných, kteří tráví většinu času na lůžku.

Vznikají po delším působení tlaku na měkkou tkáň (svaly), tj. tlaku mezi 2 pevnými body - kostí a vnějším prostředím, např. delší sezení na tvrdé židli.

Dekubity se léčí často velmi dlouho (i několik měsíců), ale velmi rychle mohou vzniknout (v řádu hodin).

Proto je mnohem lepší a také levnější systematickou prevencí vzniku dekubitů předejít, než je následně léčit.

Hospicová péče:

Slovo hospic nepůsobí na většinu lidí příliš dobře, Je to proto, že stále přežívá názor, že hospic je pro nemocné tou poslední "štací". Tak to ale není.

Ano, v hospicích se umírá, ale cožpak se v nemocnicích a jiných zdravotnických nebo sociálních zařízeních neumírá?

Na druhé straně je však obecně v hospicích péče na podstatně lepší úrovni než v jiných zdravotnických zařízeních, vše ale záleží především na lidech, kteří v hospicích pracují.

[69]