Informační portál OA

Informační stránky osobní asistence vznikly proto, aby poskytly více nebo i méně užitečné informace pro osoby, které shodou nešťastných okolností musí žít s určitým fyzickým nebo psychickým postižením, nebo pro jejich blízké, kteří jim poskytují potřebnou péči.

Informace zde uvedené vycházejí z vlastních dlouholetých zkušeností z péče o rodinného příslušníka, nabízím zde informace jak z vlastní praxe, tak i znalosti převzaté z různé literatury, z internetu, i ze zkušeností z krátkodobé praxe v nemocnici a hospici.

Tyto stránky nenabízejí poskytování služeb osobní asistence nebo hospicových služeb, ani jejich zajištění, s výjimkou vyhledání kontaktu na tu či onu organizaci, která se požadovanou péčí zabývá. Prostřednictvím inzerce je zde možné nepřímo zkontaktovat klienta a zájemce o poskytování péče, a naopak. Stránky neslouží jako zdroj jakýchkoli příjmů, vše je realizováno na vlastní náklady, vlastními silami bez jakékoli další podpory, a na vlastní odpovědnost.


Zprávy MPSV

Tiskové zprávy MPSV


Vláda rozhodla o změnách ve výplatě humanitární dávky a příspěvku pro solidární domácnost


Zdroj:Tiskové zprávy MPSV|  Uveřejněno zde:  18.5.2022 | 15:41


Od června se zvýší kompenzace, které nahrazují výdělek po pracovním úrazu nebo při nemoci z povolání


Zdroj:Tiskové zprávy MPSV|  Uveřejněno zde:  18.5.2022 | 15:20


V Česku již pracuje více než 50 tisíc uprchlíků z Ukrajiny


Zdroj:Tiskové zprávy MPSV|  Uveřejněno zde:  17.5.2022 | 12:59


Spolupráce MPSV s neziskovým sektorem


Zdroj:Tiskové zprávy MPSV|  Uveřejněno zde:  13.5.2022 | 16:10


Důchody porostou letos už potřetí. Od září se zvýší průměrně o 700 Kč


Zdroj:Tiskové zprávy MPSV|  Uveřejněno zde:  10.5.2022 | 14:47


Konference Fórum rodinné politiky se tentokrát uskuteční ve Zlíně


Zdroj:Tiskové zprávy MPSV|  Uveřejněno zde:  9.5.2022 | 15:30


MPSV podpoří prostřednictvím nové výzvy výstavbu a rekonstrukce objektů pro sociální služby


Zdroj:Tiskové zprávy MPSV|  Uveřejněno zde:  9.5.2022 | 10:01


Ministr Jurečka podnikl výjezd na Vysočinu, zaměřil se hlavně na péči o seniory


Zdroj:Tiskové zprávy MPSV|  Uveřejněno zde:  6.5.2022 | 14:45


Sociální podniky mohou žádat o bezúročné úvěry


Zdroj:Tiskové zprávy MPSV|  Uveřejněno zde:  5.5.2022 | 13:26


MPSV podpoří dětské skupiny, vyhlásilo dvě mimořádné dotační výzvy


Zdroj:Tiskové zprávy MPSV|  Uveřejněno zde:  29.4.2022 | 10:27


Rodiny dostanou jednorázový příspěvek 5 tisíc korun na každé dítě


Zdroj:Tiskové zprávy MPSV|  Uveřejněno zde:  28.4.2022 | 16:28


Zjistěte úroveň vašich digitálních kompetencí pro výkon práce z domova


Zdroj:Tiskové zprávy MPSV|  Uveřejněno zde:  27.4.2022 | 11:09


Ministr Jurečka bude jednat s odboráři v souvislosti se stávkovou pohotovostí na Úřadu práce ČR


Zdroj:Tiskové zprávy MPSV|  Uveřejněno zde:  22.4.2022 | 13:21


Chceme být lídry v podpoře českých domácností proti energetické chudobě, shodli se ministři Hubáčková a Jurečka


Zdroj:Tiskové zprávy MPSV|  Uveřejněno zde:  21.4.2022 | 11:10


Vládní strategie zvládání uprchlické krize: Prioritou MPSV bude zaměstnanost a jazykové vzdělávání


Zdroj:Tiskové zprávy MPSV|  Uveřejněno zde:  13.4.2022 | 16:48


MPSV a MŠMT společně připravují jazykové kurzy pro občany Ukrajiny


Zdroj:Tiskové zprávy MPSV|  Uveřejněno zde:  12.4.2022 | 15:40


MPSV spouští mobilní aplikaci Smart Migration, obsahuje informace pro Ukrajince


Zdroj:Tiskové zprávy MPSV|  Uveřejněno zde:  12.4.2022 | 11:31


Chceme připravit dlouhodobou strategii pro vyloučené lokality, řekl ministr Jurečka v Ústeckém kraji


Zdroj:Tiskové zprávy MPSV|  Uveřejněno zde:  12.4.2022 | 8:36


V pondělí se spouští žádosti o solidární příspěvek, vyřídit půjde pouze online


Zdroj:Tiskové zprávy MPSV|  Uveřejněno zde:  8.4.2022 | 15:29


MPSV pomáhá odběratelům, aby nezůstali bez energií. Úřad práce ČR kontaktoval tisícovku domácností


Zdroj:Tiskové zprávy MPSV|  Uveřejněno zde:  5.4.2022 | 12:20


Osobni asistence.cz
péče a lidská důstojnost * hospicová péče * práva pacientů * práva duševně postižených


Osobní asistence:

Pod pojmem "osobní asistence" se rozumí poskytování pomoci a služeb nemocným lidem, lidem s fyzickým, mentálním nebo psychickým handicapem a samozřejmě také starším osobám, našim rodičům a prarodičům.

Osobní asistenti a asistentky pomáhají všem těmto potřebným lidem překonávat každodenní problémy spojené s běžnými činnostmi, které zdravý, mladý člověk zvládá zcela automaticky a vůbec o nich nepřemýšlí.

Nejen starší osoby, ale i mladší lidé se cítí osamoceni a bezmocní, pokud zůstanou se svou nemocí doma sami, bez pomoci, často uvázáni na lůžko, a tak se osobní asistent stává nejen pomocníkem, ale také společníkem, zpovědníkem, a často i jediným přítelem.

Dekubity, proleženiny:

Proleženiny, nebo odborně dekubity, jsou jednou ze závažných komplikací méně pohyblivých nemocných, kteří tráví většinu času na lůžku.

Vznikají po delším působení tlaku na měkkou tkáň (svaly), tj. tlaku mezi 2 pevnými body - kostí a vnějším prostředím, např. delší sezení na tvrdé židli.

Dekubity se léčí často velmi dlouho (i několik měsíců), ale velmi rychle mohou vzniknout (v řádu hodin).

Proto je mnohem lepší a také levnější systematickou prevencí vzniku dekubitů předejít, než je následně léčit.

Hospicová péče:

Slovo hospic nepůsobí na většinu lidí příliš dobře, Je to proto, že stále přežívá názor, že hospic je pro nemocné tou poslední "štací". Tak to ale není.

Ano, v hospicích se umírá, ale cožpak se v nemocnicích a jiných zdravotnických nebo sociálních zařízeních neumírá?

Na druhé straně je však obecně v hospicích péče na podstatně lepší úrovni než v jiných zdravotnických zařízeních, vše ale záleží především na lidech, kteří v hospicích pracují.

[69]