Informační portál OA

Informační stránky osobní asistence vznikly proto, aby poskytly více nebo i méně užitečné informace pro osoby, které shodou nešťastných okolností musí žít s určitým fyzickým nebo psychickým postižením, nebo pro jejich blízké, kteří jim poskytují potřebnou péči.

Informace zde uvedené vycházejí z vlastních dlouholetých zkušeností z péče o rodinného příslušníka, nabízím zde informace jak z vlastní praxe, tak i znalosti převzaté z různé literatury, z internetu, i ze zkušeností z krátkodobé praxe v nemocnici a hospici.

Tyto stránky nenabízejí poskytování služeb osobní asistence nebo hospicových služeb, ani jejich zajištění, s výjimkou vyhledání kontaktu na tu či onu organizaci, která se požadovanou péčí zabývá. Prostřednictvím inzerce je zde možné nepřímo zkontaktovat klienta a zájemce o poskytování péče, a naopak. Stránky neslouží jako zdroj jakýchkoli příjmů, vše je realizováno na vlastní náklady, vlastními silami bez jakékoli další podpory, a na vlastní odpovědnost.


Zprávy MPSV

Tiskové zprávy MPSV


Vláda dala zelenou lednové valorizaci důchodů i zvýšení příspěvků pro pěstouny a děti z náhradní péče


Zdroj:Tiskové zprávy MPSV|  Uveřejněno zde:  26.9.2022 | 21:45


Od ledna se navýší životní a existenční minimum, přídavky na děti vzrostou zhruba o 30 procent


Zdroj:Tiskové zprávy MPSV|  Uveřejněno zde:  22.9.2022 | 14:25


Českou republiku čeká reforma pracovní migrace, s její přípravou pomohou výstupy projektu MPSV


Zdroj:Tiskové zprávy MPSV|  Uveřejněno zde:  21.9.2022 | 17:27


Navýšení příspěvku na bydlení: na vyšší podporu dosáhne více lidí


Zdroj:Tiskové zprávy MPSV|  Uveřejněno zde:  21.9.2022 | 15:28


Předsednická konference MPSV se zaměřila na integraci lidí se zdravotním postižením na trh práce


Zdroj:Tiskové zprávy MPSV|  Uveřejněno zde:  21.9.2022 | 15:15


Příspěvky pro pěstouny a děti z náhradní rodinné péče se od října zvýší


Zdroj:Tiskové zprávy MPSV|  Uveřejněno zde:  21.9.2022 | 9:59


MPSV se zaměřuje na nelegální práci. Pokuty letos zatím přesáhly 143 milionů korun


Zdroj:Tiskové zprávy MPSV|  Uveřejněno zde:  20.9.2022 | 12:13


Aktivně řešíme budoucí zaměstnanost


Zdroj:Tiskové zprávy MPSV|  Uveřejněno zde:  20.9.2022 | 11:30


Důchody se od ledna opět zvýší, v průměru o 825 korun


Zdroj:Tiskové zprávy MPSV|  Uveřejněno zde:  19.9.2022 | 15:20


MPSV podpoří z evropských peněz zaměstnanost v regionech


Zdroj:Tiskové zprávy MPSV|  Uveřejněno zde:  19.9.2022 | 14:30


Jednorázový pětitisícový příspěvek už dostalo více než milion dětí


Zdroj:Tiskové zprávy MPSV|  Uveřejněno zde:  16.9.2022 | 12:13


Příspěvky na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením se zvýší zpětně od července


Zdroj:Tiskové zprávy MPSV|  Uveřejněno zde:  14.9.2022 | 16:02


Týdny sociálního podnikání přispějí k lepšímu zapojení sociálně znevýhodněných lidí na trh práce


Zdroj:Tiskové zprávy MPSV|  Uveřejněno zde:  13.9.2022 | 12:03


Vláda schválila dřívější odchod záchranářů do důchodu


Zdroj:Tiskové zprávy MPSV|  Uveřejněno zde:  8.9.2022 | 0:08


Další zjednodušený formulář: on-line lze ode dneška požádat i o přídavek na dítě


Zdroj:Tiskové zprávy MPSV|  Uveřejněno zde:  1.9.2022 | 6:48


Vláda schválila balíček podpory zdravotně znevýhodněných: týká se příspěvku na mobilitu, zvláštních pomůcek nebo diet


Zdroj:Tiskové zprávy MPSV|  Uveřejněno zde:  31.8.2022 | 15:16


Více než 370 tisíc státních zaměstnanců dostane od září přidáno, rozhodla vláda


Zdroj:Tiskové zprávy MPSV|  Uveřejněno zde:  31.8.2022 | 15:14


Další funkce a lepší prostředí. Od září bude možné žádat o humanitární dávku v nové zjednodušené aplikaci


Zdroj:Tiskové zprávy MPSV|  Uveřejněno zde:  31.8.2022 | 9:57


Rovné příležitosti i slaďování práce s osobním a rodinným životem podpoří MPSV z evropských peněz


Zdroj:Tiskové zprávy MPSV|  Uveřejněno zde:  31.8.2022 | 9:00


Pomoc MPSV v číslech: rodina se dvěma dětmi může získat téměř 20 tisíc korun za jediný měsíc


Zdroj:Tiskové zprávy MPSV|  Uveřejněno zde:  28.8.2022 | 12:38


Osobni asistence.cz
osobní asistence * paliativní péče * zdravotní pomůcky * riziko vzniku dekubitů


Osobní asistence:

Pod pojmem "osobní asistence" se rozumí poskytování pomoci a služeb nemocným lidem, lidem s fyzickým, mentálním nebo psychickým handicapem a samozřejmě také starším osobám, našim rodičům a prarodičům.

Osobní asistenti a asistentky pomáhají všem těmto potřebným lidem překonávat každodenní problémy spojené s běžnými činnostmi, které zdravý, mladý člověk zvládá zcela automaticky a vůbec o nich nepřemýšlí.

Nejen starší osoby, ale i mladší lidé se cítí osamoceni a bezmocní, pokud zůstanou se svou nemocí doma sami, bez pomoci, často uvázáni na lůžko, a tak se osobní asistent stává nejen pomocníkem, ale také společníkem, zpovědníkem, a často i jediným přítelem.

Dekubity, proleženiny:

Proleženiny, nebo odborně dekubity, jsou jednou ze závažných komplikací méně pohyblivých nemocných, kteří tráví většinu času na lůžku.

Vznikají po delším působení tlaku na měkkou tkáň (svaly), tj. tlaku mezi 2 pevnými body - kostí a vnějším prostředím, např. delší sezení na tvrdé židli.

Dekubity se léčí často velmi dlouho (i několik měsíců), ale velmi rychle mohou vzniknout (v řádu hodin).

Proto je mnohem lepší a také levnější systematickou prevencí vzniku dekubitů předejít, než je následně léčit.

Hospicová péče:

Slovo hospic nepůsobí na většinu lidí příliš dobře, Je to proto, že stále přežívá názor, že hospic je pro nemocné tou poslední "štací". Tak to ale není.

Ano, v hospicích se umírá, ale cožpak se v nemocnicích a jiných zdravotnických nebo sociálních zařízeních neumírá?

Na druhé straně je však obecně v hospicích péče na podstatně lepší úrovni než v jiných zdravotnických zařízeních, vše ale záleží především na lidech, kteří v hospicích pracují.

[69]