Informační portál OA

Informační stránky osobní asistence vznikly proto, aby poskytly více nebo i méně užitečné informace pro osoby, které shodou nešťastných okolností musí žít s určitým fyzickým nebo psychickým postižením, nebo pro jejich blízké, kteří jim poskytují potřebnou péči.

Informace zde uvedené vycházejí z vlastních dlouholetých zkušeností z péče o rodinného příslušníka, nabízím zde informace jak z vlastní praxe, tak i znalosti převzaté z různé literatury, z internetu, i ze zkušeností z krátkodobé praxe v nemocnici a hospici.

Tyto stránky nenabízejí poskytování služeb osobní asistence nebo hospicových služeb, ani jejich zajištění, s výjimkou vyhledání kontaktu na tu či onu organizaci, která se požadovanou péčí zabývá. Prostřednictvím inzerce je zde možné nepřímo zkontaktovat klienta a zájemce o poskytování péče, a naopak. Stránky neslouží jako zdroj jakýchkoli příjmů, vše je realizováno na vlastní náklady, vlastními silami bez jakékoli další podpory, a na vlastní odpovědnost.


Zprávy MPSV

Tiskové zprávy MPSV


Dávky pro osoby se zdravotním postižením budou podle návrhu MPSV systémově sjednoceny pod ČSSZ. Zrychlí se tak celé řízení


Zdroj:Tiskové zprávy MPSV|  Uveřejněno zde:  15.4.2024 | 18:29


Jarní sbírka potravin proběhne už zítra. MPSV za 10 let spolupráce s potravinovými bankami na tuto formu pomoci vyčlenilo téměř 650 milionů korun


Zdroj:Tiskové zprávy MPSV|  Uveřejněno zde:  12.4.2024 | 11:41


Fórum rodinné politiky 2024 otevírá registrace. Letošní debata o podpoře českých rodin míří na Vysočinu


Zdroj:Tiskové zprávy MPSV|  Uveřejněno zde:  11.4.2024 | 15:32


MPSV a MZd představila změnový zákon o sociálně-zdravotním pomezí: Navrhují efektivnější způsob poskytování služeb v této oblasti a aktualizaci systému úhrad dlouhodobé péče


Zdroj:Tiskové zprávy MPSV|  Uveřejněno zde:  11.4.2024 | 12:22


MPSV vyhlásilo šestnáctý ročník soutěže „Obec přátelská rodině a seniorům 2024“


Zdroj:Tiskové zprávy MPSV|  Uveřejněno zde:  10.4.2024 | 15:11


Na sociální služby s nadregionální působností dá MPSV letos více než 1,52 miliardy korun, dotace již byly vyplaceny


Zdroj:Tiskové zprávy MPSV|  Uveřejněno zde:  9.4.2024 | 13:35


NRB poskytuje bezúročné úvěry pro sociální podniky. MPSV podnikatele podpoří 270 miliony korun


Zdroj:Tiskové zprávy MPSV|  Uveřejněno zde:  8.4.2024 | 11:45


MPSV podrobně představilo reVizi sociálních dávek. Ocení hlavně rodiny a snahu pracovat


Zdroj:Tiskové zprávy MPSV|  Uveřejněno zde:  4.4.2024 | 16:26


Státní úřad inspekce práce v roce 2023 uskutečnil téměř 20 tisíc kontrol a uložil pokuty za více než 366 milionů korun. Prioritou zůstává odhalování nelegální práce a zastřených agentur


Zdroj:Tiskové zprávy MPSV|  Uveřejněno zde:  2.4.2024 | 11:00


Účinná prevence je nejlepší způsob, jak zajistit bezpečnost práce. VÚBP zahájil kampaň pro zaměstnavatele


Zdroj:Tiskové zprávy MPSV|  Uveřejněno zde:  28.3.2024 | 13:48


Lepší začlenění do práce pro sociálně a zdravotně znevýhodněné. Vláda schválila návrh zákona o integračním sociálním podniku


Zdroj:Tiskové zprávy MPSV|  Uveřejněno zde:  27.3.2024 | 14:04


Ministři rezortů práce diskutovali o společných cílech v oblasti sociálních služeb, důchodů i zaměstnávání cizinců při bilaterálním jednání v Bratislavě


Zdroj:Tiskové zprávy MPSV|  Uveřejněno zde:  26.3.2024 | 9:07


Digitalizace MPSV: Priority v oblasti digitální transformace úřadu


Zdroj:Tiskové zprávy MPSV|  Uveřejněno zde:  22.3.2024 | 12:29


Konference ke Světovému dni sociální práce 2024: Ministr Jurečka ocenil nejlepší sociální pracovníky cenou Gratias


Zdroj:Tiskové zprávy MPSV|  Uveřejněno zde:  21.3.2024 | 15:03


Příspěvek na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením vzroste až o 1 500 korun. Návrh MPSV schválila vláda


Zdroj:Tiskové zprávy MPSV|  Uveřejněno zde:  20.3.2024 | 15:48


Minimální mzda se bude pravidelně valorizovat, schválila vláda. Zajistí se tak lepší předvídatelnost pro zaměstnance i firmy


Zdroj:Tiskové zprávy MPSV|  Uveřejněno zde:  20.3.2024 | 15:45


Krok k evropské směrnici o platformové práci. Ministři EU se shodli na zlepšení pracovních podmínek kurýrů nebo taxikářů


Zdroj:Tiskové zprávy MPSV|  Uveřejněno zde:  12.3.2024 | 17:23


MPSV upozorňuje na nové povinnosti agentur práce v souvislosti s novelou zákona. Jde o doložení bezdlužnosti a doplacení kauce


Zdroj:Tiskové zprávy MPSV|  Uveřejněno zde:  8.3.2024 | 12:56


Stovky lidí napříč celou Českou republikou získaly sociální bydlení díky projektům MPSV


Zdroj:Tiskové zprávy MPSV|  Uveřejněno zde:  7.3.2024 | 13:46


Příběhy péče, které inspirují. Nominujte své favority na ocenění Pečující roku 2024!


Zdroj:Tiskové zprávy MPSV|  Uveřejněno zde:  6.3.2024 | 15:24


Osobni asistence.cz
zdravotní pomůcky * dekubity - proleženiny * klienti osobní asistence * výměna odkazů


Osobní asistence:

Pod pojmem "osobní asistence" se rozumí poskytování pomoci a služeb nemocným lidem, lidem s fyzickým, mentálním nebo psychickým handicapem a samozřejmě také starším osobám, našim rodičům a prarodičům.

Osobní asistenti a asistentky pomáhají všem těmto potřebným lidem překonávat každodenní problémy spojené s běžnými činnostmi, které zdravý, mladý člověk zvládá zcela automaticky a vůbec o nich nepřemýšlí.

Nejen starší osoby, ale i mladší lidé se cítí osamoceni a bezmocní, pokud zůstanou se svou nemocí doma sami, bez pomoci, často uvázáni na lůžko, a tak se osobní asistent stává nejen pomocníkem, ale také společníkem, zpovědníkem, a často i jediným přítelem.

Dekubity, proleženiny:

Proleženiny, nebo odborně dekubity, jsou jednou ze závažných komplikací méně pohyblivých nemocných, kteří tráví většinu času na lůžku.

Vznikají po delším působení tlaku na měkkou tkáň (svaly), tj. tlaku mezi 2 pevnými body - kostí a vnějším prostředím, např. delší sezení na tvrdé židli.

Dekubity se léčí často velmi dlouho (i několik měsíců), ale velmi rychle mohou vzniknout (v řádu hodin).

Proto je mnohem lepší a také levnější systematickou prevencí vzniku dekubitů předejít, než je následně léčit.

Hospicová péče:

Slovo hospic nepůsobí na většinu lidí příliš dobře, Je to proto, že stále přežívá názor, že hospic je pro nemocné tou poslední "štací". Tak to ale není.

Ano, v hospicích se umírá, ale cožpak se v nemocnicích a jiných zdravotnických nebo sociálních zařízeních neumírá?

Na druhé straně je však obecně v hospicích péče na podstatně lepší úrovni než v jiných zdravotnických zařízeních, vše ale záleží především na lidech, kteří v hospicích pracují.

[69]