Informační portál OA

Informační stránky osobní asistence vznikly proto, aby poskytly více nebo i méně užitečné informace pro osoby, které shodou nešťastných okolností musí žít s určitým fyzickým nebo psychickým postižením, nebo pro jejich blízké, kteří jim poskytují potřebnou péči.

Informace zde uvedené vycházejí z vlastních dlouholetých zkušeností z péče o rodinného příslušníka, nabízím zde informace jak z vlastní praxe, tak i znalosti převzaté z různé literatury, z internetu, i ze zkušeností z krátkodobé praxe v nemocnici a hospici.

Tyto stránky nenabízejí poskytování služeb osobní asistence nebo hospicových služeb, ani jejich zajištění, s výjimkou vyhledání kontaktu na tu či onu organizaci, která se požadovanou péčí zabývá. Prostřednictvím inzerce je zde možné nepřímo zkontaktovat klienta a zájemce o poskytování péče, a naopak. Stránky neslouží jako zdroj jakýchkoli příjmů, vše je realizováno na vlastní náklady, vlastními silami bez jakékoli další podpory, a na vlastní odpovědnost.


Zprávy MZČR

www.mzcr.cz


Avízo pro média: Testování na HIV v mobilním checkpointu u příležitosti Světového dne boje proti AIDS

Akce se proběhne v pondělí 25. listopadu od 10 do 12 hodin v mobilním checkpointu před budovou ministerstva na Palackého nám. v Praze 2 za účasti ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha.
Zdroj:www.mzcr.cz|  Uveřejněno zde:  21.11.2019 | 17:38


Stanovení nebezpečného výrobku: panenka THE FASHION Happy every day, NO.HY881

Ministerstvo zdravotnictví postupem podle § 6 zákona o obecné bezpečnosti výrobků č. 102/2001 Sb., stanoví jako nebezpečný tento výrobek:
Zdroj:www.mzcr.cz|  Uveřejněno zde:  21.11.2019 | 16:13


Stanovení nebezpečného výrobku: Panenka Sweet FASHION

Ministerstvo zdravotnictví postupem podle § 6 zákona o obecné bezpečnosti výrobků č. 102/2001 Sb., stanoví jako nebezpečný tento výrobek:
Zdroj:www.mzcr.cz|  Uveřejněno zde:  21.11.2019 | 16:06


Zpráva o průběhu letní rekreační koupací sezony 2019


Zdroj:www.mzcr.cz|  Uveřejněno zde:  21.11.2019 | 15:36


Seznam poskytovatelů zdravotních služeb, kteří provádějí očkování proti žluté zimnici


Zdroj:www.mzcr.cz|  Uveřejněno zde:  21.11.2019 | 10:45


Věstník č. 11/2019


Zdroj:www.mzcr.cz|  Uveřejněno zde:  21.11.2019 | 9:15


10. prosince 2019 - Konzultační den OPL pro nové odpovědné osoby

Konzultační den zaměřený na legislativu omamných a psychotropních látek pro nové odpovědné osoby.
Zdroj:www.mzcr.cz|  Uveřejněno zde:  20.11.2019 | 16:25


Odborné stáže v Ministerstvu zdravotnictví


Zdroj:www.mzcr.cz|  Uveřejněno zde:  20.11.2019 | 16:02


Stanovení nebezpečného výrobku: náhradní náplň elektronické cigarety Premium E-Liquid

Ministerstvo zdravotnictví postupem podle § 6 zákona o obecné bezpečnosti výrobků č. 102/2001 Sb., stanoví jako nebezpečný tento výrobek:
Zdroj:www.mzcr.cz|  Uveřejněno zde:  20.11.2019 | 11:12


Ministerstvo zdravotnictví prodlužuje lhůtu pro podávání žádostí o dotaci v programu Podpora zdraví, zvyšování efektivity a kvality zdravotní péče pro rok 2020

Termín pro podávání žádostí je prodloužen až do 10. prosince 2019, veškeré podmínky podání žádosti do výběrového dotačního řízení zůstávají zachovány.
Zdroj:www.mzcr.cz|  Uveřejněno zde:  8.11.2019 | 10:50


Oblastní nemocnice Jičín a.s. - Robotické zařízení pro nácvik a obnovu chůze

stanovisko PK
Zdroj:www.mzcr.cz|  Uveřejněno zde:  25.9.2019 | 17:17


Ústav leteckého zdravotnictví Praha - Magnetická rezonance 1,5T

stanovisko PK
Zdroj:www.mzcr.cz|  Uveřejněno zde:  25.9.2019 | 17:14


Nemocnice Na Bulovce - Magnetická rezonance 3T

stanovisko PK
Zdroj:www.mzcr.cz|  Uveřejněno zde:  25.9.2019 | 17:13


Hermes Clinic, a.s. - Magnetická rezonance 0,25

stanovisko PK
Zdroj:www.mzcr.cz|  Uveřejněno zde:  25.9.2019 | 17:11


Nemocnice Valašské Meziříčí a.s. - Magnetická rezonance 1,5T

stanovisko PK
Zdroj:www.mzcr.cz|  Uveřejněno zde:  25.9.2019 | 17:10


FN Olomouc - Magnetická rezonance 3T

stanovisko PK
Zdroj:www.mzcr.cz|  Uveřejněno zde:  25.9.2019 | 17:09


EUC Klinika Ostrava a.s. - Výpočetní CT

stanovisko PK
Zdroj:www.mzcr.cz|  Uveřejněno zde:  25.9.2019 | 17:09


Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, p.o. - Magnetická rezonance 1,5T

stanovisko PK
Zdroj:www.mzcr.cz|  Uveřejněno zde:  25.9.2019 | 17:08


FN Plzeň - Robotický operační systém Da Vinci

stanovisko PK
Zdroj:www.mzcr.cz|  Uveřejněno zde:  25.9.2019 | 17:06


Oddělení vědy a výzkumu - VLP/1

Interní grantová agentura MZ
Zdroj:www.mzcr.cz|  Uveřejněno zde:  16.1.2013 | 17:39


Osobni asistence.cz
inzerce * mapa webu * asistence pro seniory * o bolesti a její léčbě


Osobní asistence:

Pod pojmem "osobní asistence" se rozumí poskytování pomoci a služeb nemocným lidem, lidem s fyzickým, mentálním nebo psychickým handicapem a samozřejmě také starším osobám, našim rodičům a prarodičům.

Osobní asistenti a asistentky pomáhají všem těmto potřebným lidem překonávat každodenní problémy spojené s běžnými činnostmi, které zdravý, mladý člověk zvládá zcela automaticky a vůbec o nich nepřemýšlí.

Nejen starší osoby, ale i mladší lidé se cítí osamoceni a bezmocní, pokud zůstanou se svou nemocí doma sami, bez pomoci, často uvázáni na lůžko, a tak se osobní asistent stává nejen pomocníkem, ale také společníkem, zpovědníkem, a často i jediným přítelem.

Dekubity, proleženiny:

Proleženiny, nebo odborně dekubity, jsou jednou ze závažných komplikací méně pohyblivých nemocných, kteří tráví většinu času na lůžku.

Vznikají po delším působení tlaku na měkkou tkáň (svaly), tj. tlaku mezi 2 pevnými body - kostí a vnějším prostředím, např. delší sezení na tvrdé židli.

Dekubity se léčí často velmi dlouho (i několik měsíců), ale velmi rychle mohou vzniknout (v řádu hodin).

Proto je mnohem lepší a také levnější systematickou prevencí vzniku dekubitů předejít, než je následně léčit.

Hospicová péče:

Slovo hospic nepůsobí na většinu lidí příliš dobře, Je to proto, že stále přežívá názor, že hospic je pro nemocné tou poslední "štací". Tak to ale není.

Ano, v hospicích se umírá, ale cožpak se v nemocnicích a jiných zdravotnických nebo sociálních zařízeních neumírá?

Na druhé straně je však obecně v hospicích péče na podstatně lepší úrovni než v jiných zdravotnických zařízeních, vše ale záleží především na lidech, kteří v hospicích pracují.

[58]