Informační portál OA

Informační stránky osobní asistence vznikly proto, aby poskytly více nebo i méně užitečné informace pro osoby, které shodou nešťastných okolností musí žít s určitým fyzickým nebo psychickým postižením, nebo pro jejich blízké, kteří jim poskytují potřebnou péči.

Informace zde uvedené vycházejí z vlastních dlouholetých zkušeností z péče o rodinného příslušníka, nabízím zde informace jak z vlastní praxe, tak i znalosti převzaté z různé literatury, z internetu, i ze zkušeností z krátkodobé praxe v nemocnici a hospici.

Tyto stránky nenabízejí poskytování služeb osobní asistence nebo hospicových služeb, ani jejich zajištění, s výjimkou vyhledání kontaktu na tu či onu organizaci, která se požadovanou péčí zabývá. Prostřednictvím inzerce je zde možné nepřímo zkontaktovat klienta a zájemce o poskytování péče, a naopak. Stránky neslouží jako zdroj jakýchkoli příjmů, vše je realizováno na vlastní náklady, vlastními silami bez jakékoli další podpory, a na vlastní odpovědnost.


Zprávy MZČR

www.mzcr.cz


Irena Storová: Falešný lék se do lékárny nedostane

Rozhovor s ředitelkou Státního ústavu pro kontrolu léčiv Irenou Storovou pro deník Lidové noviny.
Zdroj:www.mzcr.cz|  Uveřejněno zde:  20.2.2019 | 20:01


Návrh OOP - zařazení na Seznam anti-D imunoglobuliny


Zdroj:www.mzcr.cz|  Uveřejněno zde:  20.2.2019 | 17:06


OOP - zařazení na Seznam LP PULMOZYME


Zdroj:www.mzcr.cz|  Uveřejněno zde:  20.2.2019 | 17:03


Průměrné náklady na 1 přístroj a čekací doba


Zdroj:www.mzcr.cz|  Uveřejněno zde:  20.2.2019 | 15:49


Pracovní skupina pro nelékařská povolání

Dne 20. 2. 2019 se za účasti hlavní sestry ČR Mgr. Alice Strnadové, MBA, uskutečnilo jednání pracovní skupiny pro nelékařská povolání .
Zdroj:www.mzcr.cz|  Uveřejněno zde:  20.2.2019 | 15:22


Seminář PSP ČR dne 19. 2. 2019 na téma „Vzdělávání nelékařů“

Dne 19. 2. 2019 uspořádali poslanci Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, pan prof. MUDr. Vlastimil Válek, CSc., MBA, EBIR a paní doc. PaedDr. Ilona Mauritzová seminář s názvem „Vzdělávání nelékařů“.
Zdroj:www.mzcr.cz|  Uveřejněno zde:  20.2.2019 | 14:37


Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ministerský rada v oddělení koordinace systémů zdravotního pojištění odboru dohledu nad zdravotním pojištěním (2320)


Zdroj:www.mzcr.cz|  Uveřejněno zde:  20.2.2019 | 14:04


Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ministerský rada v oddělení financování a administrace projektů odboru evropských fondů a investičního rozvoje (2174)


Zdroj:www.mzcr.cz|  Uveřejněno zde:  20.2.2019 | 14:03


Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ministerský rada v oddělení kontroly a koordinace projektů odboru evropských fondů a investičního rozvoje (2177)


Zdroj:www.mzcr.cz|  Uveřejněno zde:  20.2.2019 | 14:02


Stanovení nebezpečného výrobku: bělící pásky na zuby Crest, 3D WHITE, NO SLIP, Whitestrips, (L)8188V43

Ministerstvo zdravotnictví postupem podle § 6 zákona o obecné bezpečnosti výrobků č. 102/2001 Sb., stanoví jako nebezpečný tento výrobek:
Zdroj:www.mzcr.cz|  Uveřejněno zde:  20.2.2019 | 11:55


Ředitel Psychiatrické nemocnice Brno rezignoval

Dlouholetý ředitel Psychiatrické nemocnice Brno Marek Radimský dnes rezignoval na svou funkci, ministr zdravotnictví jeho rezignaci přijal.
Zdroj:www.mzcr.cz|  Uveřejněno zde:  19.2.2019 | 17:01


Stanovení nebezpečného výrobku: panenka Bimina, MY STYLE, NO. 1902

Ministerstvo zdravotnictví postupem podle § 6 zákona o obecné bezpečnosti výrobků č. 102/2001 Sb., stanoví jako nebezpečný tento výrobek:
Zdroj:www.mzcr.cz|  Uveřejněno zde:  19.2.2019 | 11:30


Označení odbornosti "klinický psycholog" zůstává nedotčeno

Zákon č. 284/2018 Sb., kterým byl novelizován zákon č. 96/2004 Sb., provedl legislativně – technickou formální úpravu spočívající ve vypuštění označení specialisty „Klinický psycholog“ ze zákona, jejímž účelem bylo sjednocení systematiky právní úpravy.
Zdroj:www.mzcr.cz|  Uveřejněno zde:  19.2.2019 | 10:50


Ministr zdravotnictví Vojtěch: Do chodu pokladen bude mluvit víc subjektů

Rozhovor ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha pro deník Lidové noviny.
Zdroj:www.mzcr.cz|  Uveřejněno zde:  18.2.2019 | 16:35


Hlukové mapy ČR jsou nově dostupné v přehledné webové aplikaci Ministerstva zdravotnictví

Ministerstvo zdravotnictví zveřejnilo novou webovou aplikaci Strategické hlukové mapy 2017.
Zdroj:www.mzcr.cz|  Uveřejněno zde:  15.2.2019 | 13:57


Ministr zdravotnictví se zúčastnil jednání ministrů zdravotnictví zemí V4+ ve Varšavě

V rámci své cesty ministr rovněž jednal se svým polským protějškem Łukaszem Szumowskim o přeshraniční spolupráci zdravotnických záchranných služeb.
Zdroj:www.mzcr.cz|  Uveřejněno zde:  14.2.2019 | 18:29


Seznam center vysoce specializovaných

Přehled center vysoce specializované péče ustavených na základě výzvy k žádosti o udělení statutu centra vysoce specializované zdravotní péče podle § 112 zákona č. 372/2011Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování ke dni 1. 2. 2019
Zdroj:www.mzcr.cz|  Uveřejněno zde:  23.1.2019 | 12:52


Výzva k předkládání žádostí o dotaci


Zdroj:www.mzcr.cz|  Uveřejněno zde:  21.1.2019 | 16:27


Seznam léčivých přípravků, jejichž distribuci do zahraničí mají distributoři povinnost hlásit Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv podle § 77 odst. 1 písm. q) zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů

Ministerstvo zdravotnictví na základě ustanovení § 11 písm. q) zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů vede Seznam léčivých přípravků, při jejichž nedostatku bude ohrožena dostupnost a účinnost léčby pacientů v ČR
Zdroj:www.mzcr.cz|  Uveřejněno zde:  28.11.2017 | 11:30


Seznam HPH nemocnic v ČR


Zdroj:www.mzcr.cz|  Uveřejněno zde:  29.8.2017 | 15:07


Osobni asistence.cz
hospice a umírání * charta práv tělesně postižených * aspekty péče o nemocné * mapa webu


Osobní asistence:

Pod pojmem "osobní asistence" se rozumí poskytování pomoci a služeb nemocným lidem, lidem s fyzickým, mentálním nebo psychickým handicapem a samozřejmě také starším osobám, našim rodičům a prarodičům.

Osobní asistenti a asistentky pomáhají všem těmto potřebným lidem překonávat každodenní problémy spojené s běžnými činnostmi, které zdravý, mladý člověk zvládá zcela automaticky a vůbec o nich nepřemýšlí.

Nejen starší osoby, ale i mladší lidé se cítí osamoceni a bezmocní, pokud zůstanou se svou nemocí doma sami, bez pomoci, často uvázáni na lůžko, a tak se osobní asistent stává nejen pomocníkem, ale také společníkem, zpovědníkem, a často i jediným přítelem.

Dekubity, proleženiny:

Proleženiny, nebo odborně dekubity, jsou jednou ze závažných komplikací méně pohyblivých nemocných, kteří tráví většinu času na lůžku.

Vznikají po delším působení tlaku na měkkou tkáň (svaly), tj. tlaku mezi 2 pevnými body - kostí a vnějším prostředím, např. delší sezení na tvrdé židli.

Dekubity se léčí často velmi dlouho (i několik měsíců), ale velmi rychle mohou vzniknout (v řádu hodin).

Proto je mnohem lepší a také levnější systematickou prevencí vzniku dekubitů předejít, než je následně léčit.

Hospicová péče:

Slovo hospic nepůsobí na většinu lidí příliš dobře, Je to proto, že stále přežívá názor, že hospic je pro nemocné tou poslední "štací". Tak to ale není.

Ano, v hospicích se umírá, ale cožpak se v nemocnicích a jiných zdravotnických nebo sociálních zařízeních neumírá?

Na druhé straně je však obecně v hospicích péče na podstatně lepší úrovni než v jiných zdravotnických zařízeních, vše ale záleží především na lidech, kteří v hospicích pracují.

[58]