Informační portál OA

Informační stránky osobní asistence vznikly proto, aby poskytly více nebo i méně užitečné informace pro osoby, které shodou nešťastných okolností musí žít s určitým fyzickým nebo psychickým postižením, nebo pro jejich blízké, kteří jim poskytují potřebnou péči.

Informace zde uvedené vycházejí z vlastních dlouholetých zkušeností z péče o rodinného příslušníka, nabízím zde informace jak z vlastní praxe, tak i znalosti převzaté z různé literatury, z internetu, i ze zkušeností z krátkodobé praxe v nemocnici a hospici.

Tyto stránky nenabízejí poskytování služeb osobní asistence nebo hospicových služeb, ani jejich zajištění, s výjimkou vyhledání kontaktu na tu či onu organizaci, která se požadovanou péčí zabývá. Prostřednictvím inzerce je zde možné nepřímo zkontaktovat klienta a zájemce o poskytování péče, a naopak. Stránky neslouží jako zdroj jakýchkoli příjmů, vše je realizováno na vlastní náklady, vlastními silami bez jakékoli další podpory, a na vlastní odpovědnost.


Zprávy MZČR

www.mzcr.cz


Seznam uhrazených faktur MZ za období 6/2020


Zdroj:www.mzcr.cz|  Uveřejněno zde:  14.7.2020 | 20:26


Započítání odborné praxe lékaře na neakreditovaném pracovišti


Zdroj:www.mzcr.cz|  Uveřejněno zde:  14.7.2020 | 20:11


Vláda schválila výstavbu nových prostor Českého národního registru dárců kostní dřeně na střeše FN Plzeň

Vláda dnes schválila materiál Ministerstva zdravotnictví, který umožní Českému národnímu registru dárců kostní dřeně na své náklady postavit nové prostory dle návrhu architektky Evy Jiřičné na již stojící osmipatrové budově Fakultní nemocnice Plzeň.
Zdroj:www.mzcr.cz|  Uveřejněno zde:  13.7.2020 | 21:02


Výběrové řízení na poskytování následné lůžkové péče pro území Středočeského kraje


Zdroj:www.mzcr.cz|  Uveřejněno zde:  13.7.2020 | 2:21


Výběrové řízení na poskytování následné lůžkové péče pro území Moravskoslezského kraje


Zdroj:www.mzcr.cz|  Uveřejněno zde:  13.7.2020 | 2:19


Hlasování a výsledek výběrového řízení na poskytování akutní lůžkové péče v oborech chirurgie a gynekologie a porodnictví pro území okresu Liberec


Zdroj:www.mzcr.cz|  Uveřejněno zde:  13.7.2020 | 2:16


Hlasování a výsledek výběrového řízení na poskytování akutní lůžkové péče v oboru psychiatrie pro území Olomouckého kraje


Zdroj:www.mzcr.cz|  Uveřejněno zde:  13.7.2020 | 2:15


Hlasování a výsledek výběrového řízení na poskytování lázeňské léčebně rehabilitační lůžkové péče pro území České republiky


Zdroj:www.mzcr.cz|  Uveřejněno zde:  13.7.2020 | 2:05


Hlasování a výsledek výběrového řízení na poskytování následné lůžkové péče v oboru psychiatrie pro území Hlavního města Prahy


Zdroj:www.mzcr.cz|  Uveřejněno zde:  13.7.2020 | 2:05


Ministerstvo zdravotnictví aktualizovalo seznam zemí s nízkým rizikem nákazy, prozatím z něj vyřadilo Srbsko a Černou Horu

Po vyhodnocení epidemiologické situace z dostupných dat Evropského střediska pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC) aktualizovalo Ministerstvo zdravotnictví seznam zemí s nízkým rizikem nákazy.
Zdroj:www.mzcr.cz|  Uveřejněno zde:  10.7.2020 | 22:04


Informace o vypsání mimořádných prázdninových termínů aprobačních zkoušek

Ministerstvo zdravotnictví, odbor ONP, stanovilo ve spolupráci s Národním centrem ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických povolání v měsíci květnu a červnu mimořádné termíny aprobačních zkoušek pro nelékařské zdravotnické pracovníky.
Zdroj:www.mzcr.cz|  Uveřejněno zde:  22.4.2020 | 17:50


Program vysoce kvalifikovaný zaměstnanec

Částečné spuštění programů ekonomické migrace - Vláda dne 4. května 2020 s účinností od 11. května 2020 rozhodla o úpravě podmínek pro cestování z a do ČR kvůli výkonu ekonomické činnosti.
Zdroj:www.mzcr.cz|  Uveřejněno zde:  9.8.2019 | 11:21


Organizacím pověřeným k zajištění atestačních zkoušek


Zdroj:www.mzcr.cz|  Uveřejněno zde:  22.3.2018 | 12:11


Informace žadatelům o dotaci na rezidenční místa nelékaři 2018


Zdroj:www.mzcr.cz|  Uveřejněno zde:  21.3.2018 | 13:57


Bylinné výrobky určené ke kouření, elektronické cigarety a náhradní náplně do nich, které výrobci a dovozci oznámili prostřednictvím elektronické vstupní brány pro předkládání informací (EU-CEG)


Zdroj:www.mzcr.cz|  Uveřejněno zde:  20.11.2017 | 14:04


Uznávání kvalifikací získaných mimo členské státy EU


Zdroj:www.mzcr.cz|  Uveřejněno zde:  19.9.2017 | 11:57


Registrace – výkon povolání bez odborného dohledu


Zdroj:www.mzcr.cz|  Uveřejněno zde:  5.6.2014 | 12:11


Vzdělávací programy specializačního vzdělávání pro nelékařské zdravotnické pracovníky dle Nařízení vlády č. 31/2010 Sb.


Zdroj:www.mzcr.cz|  Uveřejněno zde:  19.12.2011 | 9:00


Seznam akreditovaných pracovišť


Zdroj:www.mzcr.cz|  Uveřejněno zde:  25.3.2008 | 1:00


Uznávání kvalifikací


Zdroj:www.mzcr.cz|  Uveřejněno zde:  20.6.2007 | 10:00


Osobni asistence.cz
asistence * asistence * adresy organizací * dekubity - proleženiny


Osobní asistence:

Pod pojmem "osobní asistence" se rozumí poskytování pomoci a služeb nemocným lidem, lidem s fyzickým, mentálním nebo psychickým handicapem a samozřejmě také starším osobám, našim rodičům a prarodičům.

Osobní asistenti a asistentky pomáhají všem těmto potřebným lidem překonávat každodenní problémy spojené s běžnými činnostmi, které zdravý, mladý člověk zvládá zcela automaticky a vůbec o nich nepřemýšlí.

Nejen starší osoby, ale i mladší lidé se cítí osamoceni a bezmocní, pokud zůstanou se svou nemocí doma sami, bez pomoci, často uvázáni na lůžko, a tak se osobní asistent stává nejen pomocníkem, ale také společníkem, zpovědníkem, a často i jediným přítelem.

Dekubity, proleženiny:

Proleženiny, nebo odborně dekubity, jsou jednou ze závažných komplikací méně pohyblivých nemocných, kteří tráví většinu času na lůžku.

Vznikají po delším působení tlaku na měkkou tkáň (svaly), tj. tlaku mezi 2 pevnými body - kostí a vnějším prostředím, např. delší sezení na tvrdé židli.

Dekubity se léčí často velmi dlouho (i několik měsíců), ale velmi rychle mohou vzniknout (v řádu hodin).

Proto je mnohem lepší a také levnější systematickou prevencí vzniku dekubitů předejít, než je následně léčit.

Hospicová péče:

Slovo hospic nepůsobí na většinu lidí příliš dobře, Je to proto, že stále přežívá názor, že hospic je pro nemocné tou poslední "štací". Tak to ale není.

Ano, v hospicích se umírá, ale cožpak se v nemocnicích a jiných zdravotnických nebo sociálních zařízeních neumírá?

Na druhé straně je však obecně v hospicích péče na podstatně lepší úrovni než v jiných zdravotnických zařízeních, vše ale záleží především na lidech, kteří v hospicích pracují.

[58]