Kurzy - organizace:

ACCON human resources management, s.r.o.


Vyhledávání Google  

 Info: Vyhledejte si aktuální informace o organizaci a kurzech přes Google vyhledávač (stačí kliknout na tlačítko "Vyhledávání Google" výše).

ACCON human resources management, s.r.o.

Město: Praha 7
Kraj: Praha

Přehled školících programů:
Počet programů: 11
Programy: KONTAKT S KLIENTEM SE SPECIFICKÝMI POTŘEBAMI - OSOBY S DUŠEVNÍM ONEMOCNĚNÍM | KONTAKT S KLIENTEM SE SPECIFICKÝMI POTŘEBAMI - OSOBY S PORUCHOU AUTISTICKÉHO SPEKTRA | Základy finanční gramotnosti pro pracovníky v sociální sféře | Domácí násilí - legislativa, prevence a řešení domácího násilí | Úvod do speciálních technik sociální práce s rodinami s dětmi | Ochrana proti manipulaci | Aktivace a disociace při práci se seniory za použití virtuální reality | Prevence syndromu vyhoření, zvládání stresu | Motivační rozhovory pro pomáhající profesionály | Individuální plánování s uživateli pro pomáhající profesionály | Umění rozhovoru, komunikace s klienty |

Kontakt::
Název: ACCON human resources management, s.r.o.
Ulice: Šmeralova 170/31
Město: Praha 7
PSČ: 17000
Kraj: Praha
www: www.accon.cz
Aktualizace: 10. 8. 2021

Aktuální kurzy akreditované MPSV:
(Pořadí kurzu, název, typ, č.akreditace, počet hodin)

Imp_idKurzTyp kurzu    Č.akr.Hod.
1 KONTAKT S KLIENTEM SE SPECIFICKÝMI
POTŘEBAMI - OSOBY S DUŠEVNÍM
ONEMOCNĚNÍM
2 A2021/0152-SP/PC/PP 8
2 KONTAKT S KLIENTEM SE SPECIFICKÝMI
POTŘEBAMI - OSOBY S PORUCHOU
AUTISTICKÉHO SPEKTRA
2 A2021/0234-SP/PC/PP 8
3 Základy finanční gramotnosti pro
pracovníky v sociální sféře
2 A2021/0094-SP/PC/PP 8
4 Domácí násilí - legislativa,
prevence a řešení domácího násilí
2 A2020/0525-SP/PC 8
5 Úvod do speciálních technik
sociální práce s rodinami s dětmi
2 A2020/0785-SP/PC 8
6 Ochrana proti manipulaci 2 A2020/0784-SP/PC/PP 8
7 Aktivace a disociace při práci se
seniory za použití virtuální reality
2 A2020/1186-PC 8
8 Prevence syndromu vyhoření,
zvládání stresu
2 A2021/0153-SP/PC/PP/VP 8
9 Motivační rozhovory pro pomáhající
profesionály
2 A2021/0103-SP/PC/PP 16
10 Individuální plánování s uživateli
pro pomáhající profesionály
2 A2021/0066-SP/PC/PP 8
11 Umění rozhovoru, komunikace s klienty 2 A2021/0099-SP/PC/PP 8

Typ kurzu: 1=pro prac. v soc.službách, 2=profesní vzdělávání - základní kurz, 3=prof.vzdělávání - rozšířující kurz

www.osobniasistence.cz


Osobni asistence.cz
soubory ke stažení * prostředky pro ošetřování dekubitů * užitečné informace pro pacienty * sociální dávky