Kurzy - organizace:

APLA Jižní Čechy, z. ú.


Vyhledávání Google  

 Info: Vyhledejte si aktuální informace o organizaci a kurzech přes Google vyhledávač (stačí kliknout na tlačítko "Vyhledávání Google" výše).

APLA Jižní Čechy, z. ú.

Město: Tábor
Kraj: Jihočeský

Přehled školících programů:
Počet programů: 8
Programy: Zvládání obtížných situací, aneb jak zůstat dobrým rodičem, učitelem, asistentem, …a přitom nevyhořet | Poruchy autistického spektra | Jak rozvíjet komunikaci u dítěte s autismem | Zvládání problémového chování u lidí s poruchou autistického spektra | Rozvoj dítěte s poruchou autistického spektra s využitím strukturovaného učení | Jak rozvíjet komunikaci u dítěte s poruchou autistického spektra | Poruchy autistického spektra | Zvládání problémového chování u lidí s poruchou autistického spektra |

Kontakt::
Název: APLA Jižní Čechy, z. ú.
Ulice: Farského 887/17
Město: Tábor
PSČ: 39002
Kraj: Jihočeský
www:
Aktualizace: 10. 8. 2021

Aktuální kurzy akreditované MPSV:
(Pořadí kurzu, název, typ, č.akreditace, počet hodin)

Imp_idKurzTyp kurzu    Č.akr.Hod.
1 Zvládání obtížných situací, aneb
jak zůstat dobrým rodičem, učitelem,
asistentem, …a přitom nevyhořet
2 A2021/0034-SP/PC/PP/VP 6
2 Poruchy autistického spektra 2 A2020/0537-SP/PC/PP/VP 8
3 Jak rozvíjet komunikaci u dítěte s
autismem
2 A2020/0557-SP/PC/PP/VP 8
4 Zvládání problémového chování u
lidí s poruchou autistického spektra
2 A2020/0551-SP/PC/PP/VP 12
5 Rozvoj dítěte s poruchou autistického
spektra s využitím strukturovaného
učení
2 - 16
6 Jak rozvíjet komunikaci u dítěte s
poruchou autistického spektra
2 - 8
7 Poruchy autistického spektra 2 - 8
8 Zvládání problémového chování u
lidí s poruchou autistického spektra
2 - 12

Typ kurzu: 1=pro prac. v soc.službách, 2=profesní vzdělávání - základní kurz, 3=prof.vzdělávání - rozšířující kurz

www.osobniasistence.cz


Osobni asistence.cz
výživa nemocných * péče o nemocné * prevence vzniku dekubitů * informační portál