Kurzy - organizace:

Amalthea z.s.


Vyhledávání Google  

 Info: Vyhledejte si aktuální informace o organizaci a kurzech přes Google vyhledávač (stačí kliknout na tlačítko "Vyhledávání Google" výše).

Amalthea z.s.

Město: Pardubice
Kraj: Pardubický

Přehled školících programů:
Počet programů: 9
Programy: Jak pracovat s životním příběhem ohroženého nebo traumatizovaného dítěte | Rodinné konference | Úvod do vyhodnocování situace dítěte a jeho rodiny | Attachment v sociálně - právní ochraně dětí I. - základní principy | Kontakt dětí v náhradní rodinné péči s biologickou rodinou I. - vyhodnocení rizik a nastavení kontaktu | Interaktivní případová konference s důrazem na zapojení dítěte | Využití teorie potřeb v sociální práci s dítětem a (náhradní) rodinou - úvod do problematiky | Attachment v sociálně - právní ochraně dětí II. - praktické tipy | Kontakt dětí v NRP s biologickou rodinou II. - kazuistiky a modelové situace |

Kontakt::
Název: Amalthea z.s.
Ulice: Husova 199
Město: Pardubice
PSČ: 53003
Kraj: Pardubický
www:
Aktualizace: 10. 8. 2021

Aktuální kurzy akreditované MPSV:
(Pořadí kurzu, název, typ, č.akreditace, počet hodin)

Imp_idKurzTyp kurzu    Č.akr.Hod.
1 Jak pracovat s životním příběhem
ohroženého nebo traumatizovaného
dítěte
2 A2020/1040-SP/PC/VP 8
2 Rodinné konference 2 A2020/0053-SP/PC/PP/VP 8
3 Úvod do vyhodnocování situace
dítěte a jeho rodiny
2 A2019/0888-SP/VP 6
4 Attachment v sociálně - právní
ochraně dětí I. - základní principy
2 A2019/0883-SP/VP 8
5 Kontakt dětí v náhradní rodinné
péči s biologickou rodinou I. -
vyhodnocení rizik a nastavení kontaktu
2 A2019/0885-SP/VP 8
6 Interaktivní případová konference s
důrazem na zapojení dítěte
2 A2020/0054-SP/VP 8
7 Využití teorie potřeb v sociální
práci s dítětem a (náhradní)
rodinou - úvod do problematiky
2 - 8
8 Attachment v sociálně - právní
ochraně dětí II. - praktické tipy
3 A2019/0884-SP/VP 8
9 Kontakt dětí v NRP s biologickou
rodinou II. - kazuistiky a modelové
situace
3 A2019/0886-SP/VP 8

Typ kurzu: 1=pro prac. v soc.službách, 2=profesní vzdělávání - základní kurz, 3=prof.vzdělávání - rozšířující kurz

www.osobniasistence.cz


Osobni asistence.cz
prostředky pro ošetřování dekubitů * asistenti pro osoby s postižením * asistence * rss zprávy