Kurzy - organizace:

AKORD z.s.


Vyhledávání Google  

 Info: Vyhledejte si aktuální informace o organizaci a kurzech přes Google vyhledávač (stačí kliknout na tlačítko "Vyhledávání Google" výše).

AKORD z.s.

Město: Praha 2
Kraj: Praha

Přehled školících programů:
Počet programů: 3
Programy: Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách | Specifika klientů s duševním onemocněním a poruchami chování | Specifika komunikace s uživateli sociálních služeb |

Kontakt::
Název: AKORD z.s.
Ulice: Záhřebská 36
Město: Praha 2
PSČ: 12000
Kraj: Praha
www: http://www.dsakord.cz/
Aktualizace: 19. 8. 2021

Aktuální kurzy akreditované MPSV:
(Pořadí kurzu, název, typ, č.akreditace, počet hodin)

Imp_idKurzTyp kurzu    Č.akr.Hod.
1 Kvalifikační kurz pro pracovníky v
sociálních službách
1 A2019/0836-PK 158
2 Specifika klientů s duševním
onemocněním a poruchami chování
2 A2019/0834-SP/PC/PP 8
3 Specifika komunikace s uživateli
sociálních služeb
2 A2019/0835-SP/PC 8

Typ kurzu: 1=pro prac. v soc.službách, 2=profesní vzdělávání - základní kurz, 3=prof.vzdělávání - rozšířující kurz

www.osobniasistence.cz


Osobni asistence.cz
zdravotní pomůcky * péče o nemocné * riziko vzniku dekubitů * péče a lidská důstojnost