Kurzy - organizace:

AGAMOS s.r.o.


Vyhledávání Google  

 Info: Vyhledejte si aktuální informace o organizaci a kurzech přes Google vyhledávač (stačí kliknout na tlačítko "Vyhledávání Google" výše).

AGAMOS s.r.o.

Město: Prostějov
Kraj: Olomoucký

Přehled školících programů:
Počet programů: 13
Programy: Prevence bolestí zad pro pracovníky přímé péče I. | Syndrom vyhoření aneb jak nevyhořet | Úvod do práce s motivací klienta | Snižování bariér v komunikaci s uživatelem sociálních služeb | Komunikace s dětmi v zátěžových situacích | Trénink paměti pro seniory | Základy práce s klientem s rizikem v chování | Úvod do metody reminiscence | Úvod do problematiky aktivizace klientů v sociálních službách | Sociální podnikání | Základy motivačně intervenční práce s mládeží | Základy první pomoci pro poskytovatele sociálních služeb II. | Krizová intervence II |

Kontakt::
Název: AGAMOS s.r.o.
Ulice: Palackého 3925/23
Město: Prostějov
PSČ: 79601
Kraj: Olomoucký
www:
Aktualizace: 10. 8. 2021

Aktuální kurzy akreditované MPSV:
(Pořadí kurzu, název, typ, č.akreditace, počet hodin)

Imp_idKurzTyp kurzu    Č.akr.Hod.
1 Prevence bolestí zad pro pracovníky
přímé péče I.
2 A2019/1091-SP/PC/PP 8
2 Syndrom vyhoření aneb jak nevyhořet 2 A2019/1092-SP/PC/PP 8
3 Úvod do práce s motivací klienta 2 A2019/1093-SP/PC/PP 8
4 Snižování bariér v komunikaci s
uživatelem sociálních služeb
2 A2019/0455-SP/PC 8
5 Komunikace s dětmi v zátěžových
situacích
2 A2019/0034-SP/PC 8
6 Trénink paměti pro seniory 2 A2019/0174-SP/PC 8
7 Základy práce s klientem s rizikem v
chování
2 A2020/0521-SP/PC 8
8 Úvod do metody reminiscence 2 A2020/0436-SP/PC 8
9 Úvod do problematiky aktivizace
klientů v sociálních službách
2 A2020/0437-SP/PC/PP 8
10 Sociální podnikání 2 A2020/0425-SP/PC/VP 8
11 Základy motivačně intervenční
práce s mládeží
2 A2020/0426-SP/PC 8
12 Základy první pomoci pro poskytovatele
sociálních služeb II.
3 A2019/1090-SP/PC/PP 8
13 Krizová intervence II 3 A2019/0630-SP/PC/PP 8

Typ kurzu: 1=pro prac. v soc.službách, 2=profesní vzdělávání - základní kurz, 3=prof.vzdělávání - rozšířující kurz

www.osobniasistence.cz


Osobni asistence.cz
paliativní péče * asistence pro seniory * dekubity - proleženiny * léčebné masáže