Kurzy - organizace:

3lobit, o.z. odštěpný závod


Vyhledávání Google  

 Info: Vyhledejte si aktuální informace o organizaci a kurzech přes Google vyhledávač (stačí kliknout na tlačítko "Vyhledávání Google" výše).

3lobit, o.z. odštěpný závod

Město: Brno
Kraj: Jihomoravský

Přehled školících programů:
Počet programů: 8
Programy: Úvod do práce v multismyslovém prostředí (Snoezelen) | Úvod do senzorické integrace pro pomáhající profese v sociálních službách | Specifika smyslového vnímaní u osob s poruchami autistického spektra a strategie jeho rozvoje | Úvod do senzorické integrace pro pomáhající profese v sociálních službách | Úvod do práce v multismyslovém prostředí (Snoezelen) | Specifika smyslového vnímaní u osob s poruchami autistického spektra a strategie jeho rozvoje | Specifika práce v multismyslovém prostředí (Snoezelen) - Snoezelen v praxi | Specifika práce v multismyslovém prostředí (Snoezelen) - Snoezelen v praxi |

Kontakt::
Název: 3lobit, o.z. odštěpný závod
Ulice: Příkop 843/4, Zábrdovice
Město: Brno
PSČ: 60200
Kraj: Jihomoravský
www: https://3lobit.cz/
Aktualizace: 19. 8. 2021

Aktuální kurzy akreditované MPSV:
(Pořadí kurzu, název, typ, č.akreditace, počet hodin)

Imp_idKurzTyp kurzu    Č.akr.Hod.
1 Úvod do práce v multismyslovém
prostředí (Snoezelen)
2 A2020/1064-SP/PC/VP 16
2 Úvod do senzorické integrace pro
pomáhající profese v sociálních
službách
2 A2020/1063-SP/PC/VP 8
3 Specifika smyslového vnímaní u osob s
poruchami autistického spektra a
strategie jeho rozvoje
2 A2017/0121-SP/PC/VP/PP 8
4 Úvod do senzorické integrace pro
pomáhající profese v sociálních
službách
2 - 8
5 Úvod do práce v multismyslovém
prostředí (Snoezelen)
2 - 16
6 Specifika smyslového vnímaní u osob s
poruchami autistického spektra a
strategie jeho rozvoje
2 A2021/0609-SP/PC/PP/VP 8
7 Specifika práce v multismyslovém
prostředí (Snoezelen) - Snoezelen v
praxi
3 - 16
8 Specifika práce v multismyslovém
prostředí (Snoezelen) - Snoezelen v
praxi
3 A2020/1065-SP/PC/VP 16

Typ kurzu: 1=pro prac. v soc.službách, 2=profesní vzdělávání - základní kurz, 3=prof.vzdělávání - rozšířující kurz

www.osobniasistence.cz


Osobni asistence.cz
ošetřování dekubitů * asistence pro seniory * práva duševně postižených * výživa nemocných