Kurzy - organizace:

3P Consulting, s.r.o.


Vyhledávání Google  

 Info: Vyhledejte si aktuální informace o organizaci a kurzech přes Google vyhledávač (stačí kliknout na tlačítko "Vyhledávání Google" výše).

3P Consulting, s.r.o.

Město: Praha 6
Kraj: Praha

Přehled školících programů:
Počet programů: 15
Programy: Úvod do augmentativní a alternativní komunikace | Plánování přechodu člověka s postižením do jiného místa bydlení či služby | Úvod do komunikace s veřejností při transformaci sociální služby | Vyhodnocování potřeb dospělých uživatelů sociální služby | Jak vytvořit standardy kvality v sociální službě | Případová práce s uživatelem | Ústavní prvky a jak na ně | Výcvik klíčového pracovníka - plánování zaměřené na člověka | Standardy kvality v praxi transformace sociální služby | Řízení transformace pobytových sociálních služeb | Úvod do transformace pro pracovníky v přímé péči | Kurz pro pracovníky v přímé péči podporující začlenění lidí s mentálním postižením do běžného života | Kurz pro pracovníky v přímé péči podporující začlenění lidí s tělesným postižením do běžného života | Úvod do poruch autistického spektra /PAS/ a metody strukturovaného učení | Praktické používání metod augmentativní a alternativní komunikace |

Kontakt::
Název: 3P Consulting, s.r.o.
Ulice: Šlikova 40
Město: Praha 6
PSČ: 16900
Kraj: Praha
www: www.3pconsulting.cz
Aktualizace: 10. 8. 2021

Aktuální kurzy akreditované MPSV:
(Pořadí kurzu, název, typ, č.akreditace, počet hodin)

Imp_idKurzTyp kurzu    Č.akr.Hod.
1 Úvod do augmentativní a alternativní
komunikace
2 A2018/0388-SP/PC 8
2 Plánování přechodu člověka s
postižením do jiného místa bydlení
či služby
2 A2018/0228-SP/PC/PP 8
3 Úvod do komunikace s veřejností při
transformaci sociální služby
2 A2017/0566-SP/PC/VP 8
4 Vyhodnocování potřeb dospělých
uživatelů sociální služby
2 A2017/0786-SP/PC 8
5 Jak vytvořit standardy kvality v
sociální službě
2 A2020/1103-SP/PC/VP 8
6 Případová práce s uživatelem 2 A2021/0015-SP/PC/VP 8
7 Ústavní prvky a jak na ně 2 A2021/0006-SP/PC/VP 8
8 Výcvik klíčového pracovníka -
plánování zaměřené na člověka
2 A2020/1119-SP/PC/VP 16
9 Standardy kvality v praxi transformace
sociální služby
3 A2017/0164-PC/VP/PP 24
10 Řízení transformace pobytových
sociálních služeb
3 A2017/0246-VP 72
11 Úvod do transformace pro pracovníky v
přímé péči
3 A2017/0247-PC/VP/PP 16
12 Kurz pro pracovníky v přímé péči
podporující začlenění lidí s
mentálním postižením do běžného
života
3 A2017/0173-PC/VP/PP 40
13 Kurz pro pracovníky v přímé péči
podporující začlenění lidí s
tělesným postižením do běžného
života
3 A2017/0165-PC/VP/PP 40
14 Úvod do poruch autistického spektra
/PAS/ a metody strukturovaného učení
3 A2018/0749-SP/PC/VP 8
15 Praktické používání metod
augmentativní a alternativní
komunikace
3 A2021/0102-SP/PC/PP 8

Typ kurzu: 1=pro prac. v soc.službách, 2=profesní vzdělávání - základní kurz, 3=prof.vzdělávání - rozšířující kurz

www.osobniasistence.cz


Osobni asistence.cz
ošetřování dekubitů * zákon o sociálních službách * deklarace lidských práv * péče o nemocné