Na této stránce osobní asistence naleznete:

Výběr z
registru poskytovatelů
sociálních služeb

Seznam obsahuje informace o organizacích z registru poskytovatelů sociálních služeb MPSV z oblasti:
- osobní asistence,
- odlehčovacích služeb,
- pečovatelské služby
- center denních služeb,
- denních stacionářů,
- týdenních stacionářů,
- tísňové péče,
- domovů se zvláštním režimem,
- domovů pro osoby se zdravotním postižením,
- rané péče,
- domovů seniorů

Počet organizací:
Osobní asistence - 199, odlehčovací služby - 329, pečovatelská služba - 682, centra denních služeb - 72, denní stacionáře - 269, týdenní stacionáře - 47, tísňová péče - 15, domovy se zvláštním režimem - 378, domovy pro osoby se zdravotním postižením - 205, raná péče - 49, domovy seniorů - 532

Aktualizace: 15.2.2021

Zdroj informací:
MPSV -
poskytovatelé péče


Péče - kontakty


FILTR
 nebo
Pokud ponecháte volbu "Zvolte ..." a stisknete tlačítko "nastavit", nebo nevyberete žádnou možnost z nabídky, zobrazí se vše.
Data organizací jsou převzaty z registru poskytovatelů péče na stránkách MPSV. Aktuálnost kontaktů je bez záruky.
(Typ: zkr. `oa`=osobní asistence, `os`=odlehčovací služby, `ps`=pečovatelská služba, `ds`=denní stacionáře, `dc`=centra denních služeb, `ts`=týdenní stacionáře, `tp`=tísňová péče, `zr`=domy se zvl.režimem, `zp`=domy pro osoby se zdr.postižením, `rp`=raná péče, `dd`=domovy seniorů)
Název pečovatelské organizace Místo Typ
Společnost pro ranou péči, pobočka České Budějovice České Budějovice 1 rp
Společnost pro ranou péči, pobočka Karlovy Vary Karlovy Vary 5 os
Společnost pro ranou péči, pobočka Olomouc Olomouc 9 rp
Společnost pro ranou péči, pobočka Ostrava Ostrava 30 rp
Společnost pro ranou péči, pobočka pro rodinu Olomouc Olomouc 9 rp
Společnost pro ranou péči, z.s. Praha 1 rp
Spolek Trend vozíčkářů Olomouc Olomouc 9 oa
Spolkový dům Mariany Berlové - zapsaný spolek Bruntál 1 dc
SPOLU Olomouc, z.ú. Olomouc 9 os
SPOLU Olomouc, z.ú. Olomouc 9 oa
Spolu spojit síly z. s. České Budějovice 7 os
Spolusetkávání Přerov, z.ú. Přerov 2 ds
Sportem proti bariérám, z. s. Stará Paka oa
Správa zdravotních a sociálních služeb Cheb, příspěvková organizace Cheb 2 rp
Správa zdravotních a sociálních služeb Cheb, příspěvková organizace Cheb 2 ds
Správa zdravotních a sociálních služeb Cheb, příspěvková organizace Cheb 2 ps
Správa zdravotních a sociálních služeb Cheb, příspěvková organizace Cheb 2 zp
Srdce v domě, příspěvková organizace Mikulov na Moravě zp
Stacík Slunečnice Mělník, z. s. Mělník 1 ds
Stacionář Cesta Náchod z.ú. Náchod 1 os
Stacionář Cesta Náchod z.ú. Náchod 1 ds
Stacionář mezi mosty Trutnov Trutnov 1 ds
Statutární město Ostrava Ostrava 12 ps
Statutární město Ostrava Ostrava 12 os
Statutární město Ostrava Ostrava 3 ps
Statutární město Ostrava Ostrava 2 os
Statutární město Ostrava Ostrava 2 ps
Statutární město Ostrava Ostrava 9 ps
Stéblo, z.s. Borotice os
Stéblo, z.s. Borotice ds
Středisko komplexní sociální péče o.p.s. Kladno 1 ds
Středisko komplexní sociální péče o.p.s. Kladno 1 ps
Středisko pracovní rehabilitace - denní stacionář, o.p.s Ostrava 8 ds
Středisko rané péče EDUCO Zlín z.s. Zlín 4 rp
Středisko rané péče v Pardubicích o.p.s. Pardubice 9 rp
Středisko ROSA, z. s. Kladno 4 rp
Středisko sociálních služeb Praha 1 ps
Středisko sociálních služeb Praha 1 tp
Středisko sociálních služeb Praha 1 ds
Středisko sociálních služeb Chlumec nad Cidlinou o.p.s. Chlumec nad Cidlinou ps
Středisko sociálních služeb Chlumec nad Cidlinou o.p.s. Chlumec nad Cidlinou dc

Osobni asistence.cz
hospice v ČR * hledám asistenci * prevence vzniku dekubitů * riziko vzniku dekubitů


Výběr z
registru poskytovatelů
sociálních služeb

Seznam obsahuje informace o organizacích z registru poskytovatelů sociálních služeb MPSV z oblasti:
- osobní asistence,
- odlehčovacích služeb,
- pečovatelské služby,
- center denních služeb,
- denních stacionářů,
- týdenních stacionářů,
- tísňové péče,
- domovů se zvláštním režimem,
- domovů pro osoby se zdravotním postižením,
- rané péče,
- domovů seniorů

V okně "filtr" zvolte typ péče (nepovinné), a dále kraj nebo okres, ve kterém hledáte určitý druh péče. Obě volby - kraj i okres - nastavovat nemusíte.
Pro zobrazení všech organizací nastavte filtr na "zvolte kraj", "zvolte okres" a "zvolte typ péče" (toto je základní nastavení zobrazení stránky).

Po nastavení parametrů výběru klikněte na tlačítko "Nastavit".

Zobrazí se všechny organizace poskytující péči ve zvolené oblasti (typ péče, kraj, okres).
Kód (oa, os, ps, ds) v pravém sloupci seznamu označuje, zda organizace poskytuje osobní asistenci, odlehčovací služby, pečovatelskou službu nebo zda jde o centrum denních služeb.

Bližší informace o nalezené organizaci se zobrazí po kliknutí na název organizace.

Kontakt na zobrazenou organizaci (detailní popis) si můžete vytisknout nebo poslat mailem na Vaši mailovou adresu.

[85]