Na této stránce osobní asistence naleznete:

Výběr z
registru poskytovatelů
sociálních služeb

Seznam obsahuje informace o organizacích z registru poskytovatelů sociálních služeb MPSV z oblasti:
- osobní asistence,
- odlehčovacích služeb,
- pečovatelské služby
- center denních služeb,
- denních stacionářů,
- týdenních stacionářů,
- tísňové péče,
- domovů se zvláštním režimem,
- domovů pro osoby se zdravotním postižením,
- rané péče,
- domovů seniorů

Počet organizací:
Osobní asistence - 199, odlehčovací služby - 329, pečovatelská služba - 682, centra denních služeb - 72, denní stacionáře - 269, týdenní stacionáře - 47, tísňová péče - 15, domovy se zvláštním režimem - 378, domovy pro osoby se zdravotním postižením - 205, raná péče - 49, domovy seniorů - 532

Aktualizace: 15.2.2021

Zdroj informací:
MPSV -
poskytovatelé péče


Péče - kontakty


FILTR
 nebo
Pokud ponecháte volbu "Zvolte ..." a stisknete tlačítko "nastavit", nebo nevyberete žádnou možnost z nabídky, zobrazí se vše.
Data organizací jsou převzaty z registru poskytovatelů péče na stránkách MPSV. Aktuálnost kontaktů je bez záruky.
(Typ: zkr. `oa`=osobní asistence, `os`=odlehčovací služby, `ps`=pečovatelská služba, `ds`=denní stacionáře, `dc`=centra denních služeb, `ts`=týdenní stacionáře, `tp`=tísňová péče, `zr`=domy se zvl.režimem, `zp`=domy pro osoby se zdr.postižením, `rp`=raná péče, `dd`=domovy seniorů)
Název pečovatelské organizace Místo Typ
Sociální služby města Moravská Třebová Moravská Třebová 1 os
Sociální služby města Nový Bor, příspěvková organizace Nový Bor ps
Sociální služby města Nový Bor, příspěvková organizace Nový Bor ds
Sociální služby Města Opočna Opočno dd
Sociální služby města Orlová, příspěvková organizace Orlová 4 ds
Sociální služby města Orlová, příspěvková organizace Orlová 4 os
Sociální služby města Orlová, příspěvková organizace Orlová 4 ps
Sociální služby města Pardubic Pardubice 3 zr
Sociální služby města Pardubic Pardubice 3 dd
Sociální služby města Pardubic Pardubice 12 dd
Sociální služby města Pardubic Pardubice 9 ps
Sociální služby města Pardubic Pardubice 2 ds
Sociální služby města Přerova, p.o. Přerov 2 ps
Sociální služby města Přerova, p.o. Přerov 2 ds
Sociální služby města Přerova, p.o. Přerov 2 oa
Sociální služby města Přerova, p.o. Přerov 2 zr
Sociální služby města Přerova, p.o. Přerov 2 dd
Sociální služby Města Sušice, příspěvková organizace Sušice 1 os
Sociální služby Města Sušice, příspěvková organizace Sušice 1 ds
Sociální služby Města Sušice, příspěvková organizace Sušice 1 ps
Sociální služby Města Sušice, příspěvková organizace Sušice 1 tp
Sociální služby Města Sušice, příspěvková organizace Sušice 1 dd
Sociální služby Města Sušice, příspěvková organizace Sušice 1 zr
Sociální služby města Třince, příspěvková organizace Třinec 1 ps
Sociální služby města Třince, příspěvková organizace Třinec 1 os
Sociální služby města Třince, příspěvková organizace Třinec 1 dd
Sociální služby města Třince, příspěvková organizace Třinec 1 ds
Sociální služby města Třince, příspěvková organizace Třinec dd
Sociální služby města Třince, příspěvková organizace Třinec 1 zr
Sociální služby města Velké Meziříčí Velké Meziříčí ps
Sociální služby města Velké Meziříčí Velké Meziříčí os
Sociální služby města Žďár nad Sázavou Žďár nad Sázavou 1 ds
Sociální služby města Žďár nad Sázavou Žďár nad Sázavou 1 zr
Sociální služby města Žďár nad Sázavou Žďár nad Sázavou 1 ps
Sociální služby města Žďár nad Sázavou Žďár nad Sázavou 1 dd
Sociální služby městské části Praha 12, příspěvková organizace Praha 411 ps
Sociální služby městské části Praha 12, příspěvková organizace Praha 411 os
Sociální služby městyse Borotín Borotín u Tábora os
Sociální služby obce Chomutice - Domov pro seniory Hořice v Podkrkonoší dd
Sociální služby Pačlavice, příspěvková organizace Pačlavice zr
Sociální služby Pačlavice, příspěvková organizace Pačlavice dd

Osobni asistence.cz
asistenti pro osoby s postižením * ošetřování dekubitů * prevence vzniku dekubitů * hledám asistenci


Výběr z
registru poskytovatelů
sociálních služeb

Seznam obsahuje informace o organizacích z registru poskytovatelů sociálních služeb MPSV z oblasti:
- osobní asistence,
- odlehčovacích služeb,
- pečovatelské služby,
- center denních služeb,
- denních stacionářů,
- týdenních stacionářů,
- tísňové péče,
- domovů se zvláštním režimem,
- domovů pro osoby se zdravotním postižením,
- rané péče,
- domovů seniorů

V okně "filtr" zvolte typ péče (nepovinné), a dále kraj nebo okres, ve kterém hledáte určitý druh péče. Obě volby - kraj i okres - nastavovat nemusíte.
Pro zobrazení všech organizací nastavte filtr na "zvolte kraj", "zvolte okres" a "zvolte typ péče" (toto je základní nastavení zobrazení stránky).

Po nastavení parametrů výběru klikněte na tlačítko "Nastavit".

Zobrazí se všechny organizace poskytující péči ve zvolené oblasti (typ péče, kraj, okres).
Kód (oa, os, ps, ds) v pravém sloupci seznamu označuje, zda organizace poskytuje osobní asistenci, odlehčovací služby, pečovatelskou službu nebo zda jde o centrum denních služeb.

Bližší informace o nalezené organizaci se zobrazí po kliknutí na název organizace.

Kontakt na zobrazenou organizaci (detailní popis) si můžete vytisknout nebo poslat mailem na Vaši mailovou adresu.

[85]