Na této stránce osobní asistence naleznete:

Výběr z
registru poskytovatelů
sociálních služeb

Seznam obsahuje informace o organizacích z registru poskytovatelů sociálních služeb MPSV z oblasti:
- osobní asistence,
- odlehčovacích služeb,
- pečovatelské služby
- center denních služeb,
- denních stacionářů,
- týdenních stacionářů,
- tísňové péče,
- domovů se zvláštním režimem,
- domovů pro osoby se zdravotním postižením,
- rané péče,
- domovů seniorů

Počet organizací:
Osobní asistence - 199, odlehčovací služby - 329, pečovatelská služba - 682, centra denních služeb - 72, denní stacionáře - 269, týdenní stacionáře - 47, tísňová péče - 15, domovy se zvláštním režimem - 378, domovy pro osoby se zdravotním postižením - 205, raná péče - 49, domovy seniorů - 532

Aktualizace: 15.2.2021

Zdroj informací:
MPSV -
poskytovatelé péče


Péče - kontakty:

Centrum BAZALKA, o.p.s.


Vyhledávání Google  

 Info: Vyhledejte si aktuální informace o organizaci a poskytovaných službách přes Google vyhledávač (stačí kliknout na tlačítko "Vyhledávání Google" výše).

Centrum BAZALKA, o.p.s.

Město: České Budějovice 1
Okres: České Budějovice
Kraj: Jihočeský

Poskytovaná péče::
Typ péče: Týdenní stacionáře
Formy péče: pobytové
Cílová skupina: osoby s kombinovaným postižením, osoby s mentálním postižením, osoby se zdravotním postižením
Věková kategorie: děti předškolního věku (1 - 6 let), mladší děti (7-10 let), starší děti (11-15 let), dorost (16-18 let), mladí dospělí (19-26 let)

Kontakt::
Název: Centrum BAZALKA, o.p.s.
Adresa: Týdenní stacionář Centrum BAZALKA (U Jeslí 198/13, České Budějovice 4, 370 01 České Budějovice 1), Týdenní stacionář Centrum BAZALKA (U Jeslí 619, České Budějovice 4, 370 01 České Budějovice 1)
Kontaktní místo:
Tel.: 387001010, 723101751
Fax:
E-mail: info@centrumbazalka.cz
www: http://www.centrumbazalka.cz

www.osobniasistence.cz


Osobni asistence.cz
poskytovatelé péče * deklarace lidských práv * práva pacientů * ošetřování dekubitů


Výběr z
registru poskytovatelů
sociálních služeb

Seznam obsahuje informace o organizacích z registru poskytovatelů sociálních služeb MPSV z oblasti:
- osobní asistence,
- odlehčovacích služeb,
- pečovatelské služby,
- center denních služeb,
- denních stacionářů,
- týdenních stacionářů,
- tísňové péče,
- domovů se zvláštním režimem,
- domovů pro osoby se zdravotním postižením,
- rané péče,
- domovů seniorů

V okně "filtr" zvolte typ péče (nepovinné), a dále kraj nebo okres, ve kterém hledáte určitý druh péče. Obě volby - kraj i okres - nastavovat nemusíte.
Pro zobrazení všech organizací nastavte filtr na "zvolte kraj", "zvolte okres" a "zvolte typ péče" (toto je základní nastavení zobrazení stránky).

Po nastavení parametrů výběru klikněte na tlačítko "Nastavit".

Zobrazí se všechny organizace poskytující péči ve zvolené oblasti (typ péče, kraj, okres).
Kód (oa, os, ps, ds) v pravém sloupci seznamu označuje, zda organizace poskytuje osobní asistenci, odlehčovací služby, pečovatelskou službu nebo zda jde o centrum denních služeb.

Bližší informace o nalezené organizaci se zobrazí po kliknutí na název organizace.

Kontakt na zobrazenou organizaci (detailní popis) si můžete vytisknout nebo poslat mailem na Vaši mailovou adresu.

[85]