Na co lze použít "příspěvek na péči" ??

Příspěvek lze použít pouze na ty výdaje, které souvisejí se zabezpečením pomoci a podpory osobě, která je závislá na péči jiné osoby. Může být tedy „spotřebován“ jako úhrada za péči, kterou zajišťuje poskytovatel sociální služby a samozřejmě také na výdaje, které vzniknou pečující osobě, tj. rodinnému příslušníkovi či jiné osobě, která není poskytovatelem sociální služby. Dá se také předpokládat, že oba výše uvedené způsoby bude příjemce kombinovat dle vlastní potřeby a dle individuálně zvoleného způsobu zajištění péče. Pokud pečovatelské služby poskytuje organizace, musí s uživatelem péče uzavřít písemnou smlouvu o poskytování sociálních služeb.


Adresář organizací


Adresář organizací Stručná prezentace organizací (zejména poskytující služby osobní asistence), které o uveřejnění samy požádaly. Kliknutím na název organizace níže se zobrazí podrobnější informace. Zájemci o prezentaci prosím napište.
FILTR
Pokud ponecháte volbu "Zvolte ..." a stisknete tlačítko "nastavit", nebo nevyberete žádnou možnost z nabídky, zobrazí se vše.
Popis Místo Odkaz www
Agentura osobní asistenční služby o.s. Děčín VI. www.asistencedc.cz
ALFA HANDICAP, sdružení občanů se zdravotním postižením přerovského regionu Přerov www.alfaprerov.cz
Anežka - Domácí péče o seniory Praha 10 www.anezka.onlivi.cz
Centrum domácí péče Beroun www.centrumdomacipece.cz
Centrum pro zdravotně postižené Moravskoslezského kraje o.p.s. Ostrava www.czp-msk.cz
CENTRUM PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ PARDUBICKÉHO KRAJE Pardubice www.czp-pk.cz
Česká Abilympijská asociace Pardubice www.caaos.cz
Diecézní charita Brno - Oblastní charita Brno Brno www.brno.charita.cz
Domácí hospicová péče - Oblastní charita - Třebíč Třebíč www.trebic.charita.cz
Domácí hospicová péče - Oblastní charita - Žďár nad Sázavou Žďár nad Sázavou www.zdar.caritas.cz
Domov pro mne, z.s. Brno www.domovpromne.cz
Farní charita Nymburk Nymburk nymburk.charita.cz
Hewer, z.s. Praha 10 www.osobniasistent.cz
INFOWEB - www.spinalka.cz pro podporu rodin se spinální svalovou atrofií (SMA) Smečno, okr. Kladno www.spinalka.cz
MALTÉZSKÁ POMOC, o.p.s. Praha 1 www.maltezskapomoc.cz
MEZINÁRODNÍ CENTRUM UNIVERSIUM, o.p.s. Liberec www.universium.cz
Mobilní hospic Most k domovu Praha 5 - Zbraslav www.mostkdomovu.cz
ParaCENTRUM Fenix Brno www.paracentrum-fenix.cz
PODANÉ RUCE - OSOBNÍ ASISTENCE Frýdek-Místek www.podaneruce.eu
Pomoc nemocným - Magdalena Malá Brno www.pomocnemocnym.cz
Samarita - komplexní péče o rodinu a domácnost Kamenický Šenov a okolí www.samarita.cz
Společné cesty, o.s. Náchod
Spolek TREND VOZÍČKÁŘŮ Olomouc www.trendvozickaru.cz
Symetrie - půjčovna zdravotních pomůcek Brno www.symetrie.cz
Osobni asistence.cz
charta práv tělesně postižených * léčebné masáže * rss zprávy * užitečné informace pro pacienty


Zákon o sociálních službách:

PODMÍNKY NÁROKU NA PŘÍSPĚVEK NA PÉČI
§ 7

(1) Příspěvek na péči (dále jen "příspěvek") se poskytuje osobám závislým na pomoci jiné fyzické osoby za účelem zajištění potřebné pomoci. Náklady na příspěvek se hradí ze státního rozpočtu.

(2) Nárok na příspěvek má osoba uvedená v § 4 odst. 1, která z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu potřebuje pomoc jiné fyzické osoby při péči o vlastní osobu a při zajištění soběstačnosti v rozsahu stanoveném stupněm závislosti podle § 8.

(3) Nárok na příspěvek nemá osoba mladší jednoho roku.

(4) O příspěvku rozhoduje Krajská pobočka Úřadu práce ČR.

§ 8

Osoba se považuje za závislou na pomoci jiné fyzické osoby ve
a) stupni I (lehká závislost), jestliže z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu není schopna zvládat 3 nebo 4 základní životní potřeby nebo u osoby do 18 let věku není schopna zvládat 3 základní životní potřeby,
b) stupni II (středně těžká závislost), jestliže z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu není schopna zvládat 5 nebo 6 základních životních potřeb nebo u osoby do 18 let věku není schopna zvládat 4 nebo 5 základních životních potřeb,
c) stupni III (těžká závislost), jestliže z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu není schopna zvládat 7 nebo 8 základních životních potřeb nebo u osoby do 18 let věku není schopna zvládat 6 nebo 7 základních životních potřeb,
d) stupni IV (úplná závislost), jestliže z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu není schopna zvládat 9 nebo 10 základních životních potřeb nebo u osoby do 18 let věku není schopna zvládat 8 nebo 9 základních životních potřeb.

.. a vyžaduje každodenní pomoc, dohled nebo péči jiné fyzické osoby, u osob do 18 let vyžaduje-li každodenní mimořádnou péči jiné fyzické osoby.

[75]