Právo pacienta na zdravotnické prostředky:

Pomůcky mohou být z hlediska použití přechodné nebo trvalé, některé (levnější) jsou ve vlastnictví pacienta, jiné jsou pouze zdravotní pojišťovnou zapůjčeny. Vystavený poukaz na pomůcku platí 30 dnů (do 30 dnů je nutné pomůcku vyzvednout, zdravotnické prodejny). Jde-li o speciální pomůcku, sdělí lékař, vydávající poukaz, kontakt na prodejnu, která pomůcku vydá. Každá pomůcka má stanovenou užitnou dobu, např. u elektrického vozíku je tato doba 5 let, u protéz 2 roky, u chodítka 5 let, u polohovacího lůžka 10 let apod. Na nové obroučky brýlí přispívá VZP dospělému pacientovi 150,-Kč 1x za 3 roky, dětem do 6 let 300,-Kč 3x za rok, dětem 6-15 let 1x ročně.

Právo pacienta na léky:

Pojištěnec zdravotní pojišťovny má právo na výdej léků bez přímé úhrady, jde-li o léky hrazené ze zdravotního pojištění a předepsané v souladu se zákonem č. 48/1997 Sb. Lékař by měl pacienta informovat o tom, na co lék předepisuje, co by měl léčit, ale také by jej měl informovat o výši doplatku (v praxi toto většinou nefunguje). Každý lék musí obsahovat příbalový leták (složení léku, indikace, kontraindikace, nežádoucí účinky, užívání). Platnost receptů na léky je u běžných léků 7 dní, u antibiotik a opioidů (recepty s pruhem) je platnost 3 dny. Pokud lékárna nemá předepsaný lék k dispozici a není jej schopna v době platnosti receptu nebo výpisu zajistit, a je-li nezbytné jeho okamžité vydání, může jej lékárna nahradit jiným lékem o stejném účinku, hrazeným stejným způsobem. Léky podávané při hospitalizaci jsou vždy plně hrazeny ze zdravotního pojištění, pacient během pobytu v nemocnici nic nedoplácí


Léčebné masáže


Léčebné masáže


Masáže

Definice: masáže jsou soubory masážních hmatů prováděných s léčebným zaměřením v určitém sledu na těle pacienta.

Mezi léčebné masáže patří masáže klasické, reflexní (segmentové, periostální), tlakové, vibrační, masáže vnitřních orgánů. U léčebných masáží se aplikace podřizuje výhradně stavu pacienta.

Masáže - žádný sebedokonalejší stroj nenahradí lidský kontakt

u zánětů nezahřívat - nedráždit (červené, bolavé, oteklé, porucha funkce, teplota)
u revmatických kloubů - odstředivý pohyb
pooperační stavy - jizvy - nejdříve po 14 dnech (masáže zabraňují zkrabatění jizev)
jizvy po popáleninách
nervové choroby (neurologické) - hemiparéza (částečný pohyb poloviny těla), hemiplegie (žádný pohyb poloviny těla), paraparéza, paraplegieFyziologické účinky masáží:

- místní - odstranění zrohovatělé části pokožky, snížení svalového napětí - hypotonus, zvýšení svalového napětí - hypertonus, svalová disbalance - kompenzační cviky, masáž, odstraňuje edémy - otoky - nohy masírovat zespoda nahoru, vyprazdňování lymfatických žil a kapilárních cév, podporuje vstřebávání otoků, výpotků

- vzdálené - působí reflexně do hlubších vrstev orgánů

- typ masáže - vzestupná (standardní, od nohou k hlavě), sestupná (od hlavy k nohám, používá se pouze u lidí s vyšším krevním tlakem a starších osob)
na hematomy - krevní výrony - Heparoid + Ketazon, compozitum - rozmasírovat, aplikace vlhkého studeného obkladu (Priesnitz), u akutních stavů - rozmasírovat + ledovat, u chronických stavů - Priesnitz

- účinky masáží - analgetické, zlepšení výživy svalů, vazů a šlach (zlepšení trofiky)

myogelóza - svalové zatvrdliny - odstraňují se ultrazvukem a masážemiReflexní masáže:

- soubor hmatů za sebou jdoucích (musí se dodržet sled hmatů), nelze se vracet zpět, pouze celý soubor opakovat
- provádí se na sucho, bez emulzí, symetricky pod tlakem
- přes reflexní oblouk a CNS lze ovlivňovat patologické změny organizmu
- přes kůži ovlivňujeme vnitřní orgány
- dávkování masáží - 7-10x, 1x denně nebo obden, následuje 3 týdny pauza a potom se dávka opakuje, po každé masáži zůstat 15 minut v klidu a nohy podložit nahoru
- kontraindikace - menstruace, kardiovaskulární systém, iktus, horečnaté stavy, nádory
- každá reflexní změna = bílé nebo silně začervenalé místo (stlačit palcem, apod.)
- pozor - je-li po několika hmatech u pacienta v ústech sucho, obkroužit tlakem oblast C7 ve směru hodinových ručiček, tím se stav zlepší - tvoří se sliny
- prohřívání před masáží - termosáčky - ohřát na 50 stupňů, Solux (ze vzdálenosti 20-50cm)
- sestavy reflexních masáží - šíjová, zádováDalší druhy terapií:

- vodoléčba (vířivka, voda 35-37 stupňů, cca 15 minut, Hubbardova vana (pro celé tělo, pro spastické pacienty), Skotské střiky (střídání proudu teplé a studené vody), cvičení v bazénu, podvodní masáže tlakem vody

- kryoterapie - léčba chladem (chladicí sáčky, z mrazáku, teplota sáčku min. -8 stupňů, jinak nefunkční, terapie - přiložit na 60-90 sekund, 120 sekund pauza, dále přiložit na 60-90s, pauza 20s, opakovat 3-4x za sebou)

- klimatoterapie - léčba podnebím (u dýchacích potíží, plicní sanatoria), helioterapie (léčba sluncem)

- balneoterapie - léčba léčebnou vodou, lázně, voda s přísadami, různá teplota vody (perličkové koupele, zábaly, teplé, studené, zapařovací), bahno, rašelina

- elektroléčba - vyvolává překrvení, působí protibolestivě, dráždivě na svalstvo (el.impulzy lze ovlivnit zvýšenou dráždivost svalů u spastiků), stejnosměrný a střídavý proud, impulsy (myostimulátory), vysokofrekvenční proudy, ultrazvuk (vyvolává prokrvení, vhodné u omezení kloubní pohyblivosti)

- magnetoterapie - léčba magnetickým polem (urychluje regeneraci, hojení kostí, svalů), neprovádět při defektech kůže, plošných jizvách, zánětech, nádorech

- měkké techniky uvolňování kloubních blokád - provádí se na sucho, bez masti

- akupresura - masáž prováděná působením na tlakové body pod kůží

- akupunktura - použití jehel k podráždění citlivých tlakových bodůMasážní prostředky:

Masážní emulze:
- základní
- dráždivé (s příměsí kafru)
- chladivé (s příměsí mentolu)
- hřejivé

Masti léčebné:
- Heparoid (vhodné také pro Priesnitz zábaly - mast, mul, igelit, zábal - aplikovat na noc)
- Fynalgon (vyvolává prokrvení)
- Ketazon (protizánětlivý, již se nevyrábí)
- Ketazon - H (na hemoroidy, již se nevyrábí)
- Ketazon comp. (směs Ketazonu a Heparoidu, vhodné i pro Priesnitz, POZOR - již se nevyrábí, náhradu neznám)
- Ketazon mix (hřejivá mast na prokrvení pokožky, již se nevyrábí, náhradu neznám)
- Rheumosin (hřejivá mast, antireumatická)
- Calovat (hřejivá, antireumatická mast)

Masti se salicilem - vhodné pro starší osoby
- Voltaren (chronické potíže, svaly, klouby)
- Mobilat (akutní svalové potíže, nevhodné na klouby)
Jód - ochrana chrupavky - calium jodati (klouby, cca 2% jódu, rozežírá pokožku), Artreparon, na kolena Fynalgon


Osobni asistence.cz
paliativní péče * hospice v ČR * zákon o sociálních službách * hospice v ČR


Právo pacienta přijmout doporučenou léčbu:

Pacient musí předem souhlasit s každým zdravotnickým výkonem (očkováním, RTG, odběrem krve, infuzemi, aplikací léků, EKG, sono, kolonoskopií apod.). Bez souhlasu pacienta je možné zdravotnický výkon provést v případě povinné léčby, u příznaků duševní choroby nebo intoxikace, pokud pacient ohrožuje sebe nebo jiné osoby, a v případě úkonů k záchraně života. Léky a léčbu lze aplikovat bez souhlasu pacienta tehdy, pokud se pacient vzhledem ke svému psychickému stavu chová tak, že by mohl ohrožovat sebe nebo jiné osoby (např. v případě pokusů o sebevraždu, kdy jsou nemocnému podávány léky i proti jeho vůli, dále u epileptiků, diabetiků nebo u úrazových stavů). Svůj souhlas s léčbou může pacient odvolat, po řádném poučení o důsledcích ze strany lékaře musí být pacientovi vyhověno, lékař si vyžádá písemné prohlášení pacienta - "reverz", který je pacient v takovém případě povinen podepsat. Skutečnost, že pacient odmítne navrhovanou péči nezakládá lékaři právo na odmítnutí pacienta dále léčit.

Právo pacienta žádat o přešetření postupu zdravotní péče:

Dle zákona č. 48/1997 Sb. má pacient právo podat návrh na přezkoumání kvality poskytované péče - podává se vedoucímu zdravotnického zařízení nebo jeho zřizovateli, příp. také na Českou lékařskou komoru nebo na zdravotní pojišťovnu, u které je pacient registrován. Má-li pacient podezření, že při stanovení diagnózy nebo při jeho léčbě nebylo postupováno správně, je nejdříve nutné obrátit se se stížností, požadavkem na přešetření na primáře lůžkového oddělení nebo na náměstka pro léčebně preventivní péči, příp. na ředitele nemocnice, kde byl pacient hospitalizován, u ambulantní péče potom na ředitele polikliniky nebo soukromého zařízení. Pokud se pacient obrací na zdravotní pojišťovnu, je vhodné kontaktovat kontrolní odbor zdravotní pojišťovny. Nejčastěji se pacienti obracejí na zdravotního radu, který vydal registraci zdravotnického zařízení. Došlo-li při poskytování zdravotní péče z nedbalosti k trestnému činu ublížení na zdraví, potom je nutné podat trestní oznámení na Policii nebo na Státní zastupitelství. Pokud se podává stížnost na neodborný postup nebo neetické jednání zdravotníků při léčbě pacienta, potom stížnost musí obsahovat uvedení místa, kde k pochybení došlo, adresu zařízení, jméno a funkce zdravotnického pracovníka, který se pochybení dopustil, konkrétně kdy a co se stalo a v čem spočívá pochybení zdravotníků. Podává-li stížnost třetí osoba, musí mít od poškozené osoby souhlas, pověření k podání stížnosti, k jednání za tuto osobu, toto neplatí v případě, že si stěžuje na špatnou péči rodič nezletilého dítěte.

[38]