Zásady prevence vzniku dekubitů:

Pro prevenci vzniku dekubitů platí tyto obecné zásady:
- polohování (zkracování doby působení tlaku, aby nepřekročil prahovou hodnotu)
- používání antidekubitních pomůcek (blokování nepříznivých mechanických vlivů vnějšího prostředí)
- hygiena (blokování nepříznivých chemických a infekčních vlivů vnějšího prostředí)
- rehabilitace je nedílnou, důležitou součástí prevence
- normalizace celkového stavu - vnitřní prostředí, výživa, krevní oběh, okysličování, zvládání celkové infekce apod.
- u dekubitů při postižení řídících systémů (mozek, mícha), u psychických postižení (psychická a psychiatrická onemocnění) a plegií je nutné pečlivě volit specifický ošetřovací a životní režim vzhledem k danému typu postižení
- riziková místa a dekubity nikdy nemasírovat, masáž poškozeného podkoží způsobuje maceraci kůže a degeneraci podkožních tkání, které jsou nejvíce namáhány, zejména u starších lidí, při masírování je podkoží smýkáno!!


Léčebné prostředky


Krycí a čistící prostředky, ošetřovací krémy


Krycí prostředky - obvazy

Současné moderní krycí prostředky stále více nahrazují klasické léčebné postupy. Základní podmínkou pro léčbu dekubitů je zajištění vlhkého prostředí v ráně, které brání vstupu infekce z okolí rány a udržuje v ráně stálou teplotu (velmi důležité, časté, i malé změny teploty v ráně mnohdy výrazně prodlužují dobu léčby). Další výhodou je jednoduchá výměna, malé nebo žádné poškození okolní pokožky při odstraňování lepivé vrstvy krytí a nižší potřeba četnosti výměn (na ráně může být krytí někdy ponecháno 3-5 dní, četnost výměny se řídí výhradně stavem rány). Vyšší cenové náklady na krytí jsou kompenzovány větším pohodlím pacienta, který není zatěžován velmi častými výměnami klasických obvazů (krytí) a časová úsporou pro ošetřovatelský tým.

Poznámka:
V níže uvedeném seznamu je uveden pouze výběr z širokého sortimentu krycích prostředků (PZT), schválených a hrazených VZP.
V případě žádosti o poskytnutí jakékoli léčebné pomůcky je vhodné předat předepisujícímu lékaři informace o požadované pomůcce vč. kódu VZP (viz níže) a ušetřit mu práci s hledáním nezbytných dat.
Poznámka (PL) ve sloupci "hradí VZP"; znamená, že na tyto prostředky může praktický lékař (nebo odborný lékař; - Neu, Ort, Reh, Chi) vypsat poukaz ("poukaz na léčebnou a ortopedickou pomůcku") bez schválení revizním lékařem, je-li cena pomůcky vyšší než 1.000,-Kč, měl by být poukaz před jeho vydáním pacientovi zaevidován na dávkovém oddělení zdravotní pojišťovny pacienta.
Na ostatní prostředky zde uvedené je nutné zajistit schválení revizního lékaře (vyplňuje se "poukaz na pomůcku" a "žádanka o zvýšení úhrady"). Oba formuláře zasílá váš lékař ke schválení reviznímu lékaři ZP, často tento postup trvá dost dlouho (běžně až 1 měsíc) a protože je vždy nutné zahájit léčbu bez prodlení, je zpočátku nezbytné prostředky zajistit na vlastní náklady.
Předepsání všech uvedených prostředků by nemělo být vázáno na odbornost lékaře, tzn., že je může předepsat i praktický lékař, většina prostředků je však vázána na schválení revizním lékařem, což by v případě dekubitů 2.stupně a výše neměl být velký problém (bohužel ale hodně záleží na ochotě předepisujícího lékaře).
Veškeré prostředky lze zakoupit za plnou cenu, ale v případě dlouhodobější terapie jde o velmi nákladnou záležitost a tak je žádoucí vašeho lékaře požádat o vystavení poukazu.
Níže uvedené ceny nejsou zcela aktuální, platí od 1.1. do 30.6.2006.Hydrokoloidní krytí

Hydrokoloidní krytí (obvazy), při kontaktu s vlhkostí rány vytváří gelovou hmotu, která zabezpečuje vlhké prostředí v ráně. Vhodné pro středně až silně sekretující rány.
Jedná se o dvouvrstevný materiál (zevní vrstva – polyuretan, vnitřní – obsahuje hydrokoloidní a hydroaktivní částice schopné vázat sekret z rány).
Hydrokoloidy (HK) obsahují přilnavý materiál, který fyzicky reaguje s tekutinou v ráně. Tato savá nebo polosavá krytí podporují čistění rány a odstranění nekrotické tkáně pomocí rozpadu buněk působením enzymů, podporují vývoj granulace tkáně povzbuzením vzniku krevních tkání. Krytí je možné měnit až za 4 dny. Krytí by se mělo kontrolovat 2-3x denně a vyměnit ihned, zjistí-li se, že na ráně špatně drží, odlepuje se, je nasáklé nebo prosakuje. HK často dobře nepřilnou na rány s velkou sekrecí, neměly by se používat u infikovaných ran. HK jsou nejlepší pro menší, samostatné dekubity 2.-3. stupně. Velké nebo mnohačetné rány by se neměly krýt HK, ale raději vlhkým gázovým krytím. HK může macerovat okolní slabou, křehkou pokožku. Před aplikací HK je vhodné použít nějakou účinnou ochranu okolní pokožky. Samotné krytí se musí odstraňovat opatrně, aby se zabránilo poškození okolní tkáně.

Název Kód VZP Cena Hradí VZP Rozměr, balení
Hydrocoll *) [H] 80823 1090 1090 10x10, 10ks
Granuflex *) [CT] 15902 1177,70 1177,70 10x10, 10ks
Tegasorb *) [3M] 32084 209 150 10x10, 1ks
Suprasorb *) [LR] 19548 132,30 132,30 10x10, 1ks
Comfeel Plus *) [CP] 80593 1303,70 1303,70 10x10, 10ks
Comfeel - pasta do ran [CP] 80197 352,87 264,65 50g
Comfeel - zásyp na rány [CP] 80198 136,20 102,10 6g

*) vyrábí se v různých velikostech

Xerogely (určeno pro kombinaci s hydrokoloidy):
xerogely mají velkou absorpční schopnost, vyrábí se jako granule a pasty, např.:
Debrisan pasta [Kabi Pharmacia]
Epiten zásyp [Spofa]
Granugel pasta [Convatec]

Hydrogelová krytí

Hydrogelová krytí se doporučují na rány se středně silnou sekrecí. Mají vysoký obsah vody a dokáží změkčit a odloučit nekrotické, suché, ulpívající povlaky, vysoká absorpční schopnost.
Hydrogely jsou trojrozměrné polymery, které reagují s vodními roztoky. Vstřebávají a uchovávají vodu ve svých strukturách. Jsou nepřilnavé, mnohé z nich průhledné a přizpůsobí se povrchu rány. Hydrogely jsou velmi nasákavé, snadno se vysušují, zvláště tehdy, nejsou-li správně zakryty sekundárním krytím nebo zavázány obvazem. I když se těžko přikládají (upevňují) na rozsáhlé rány, mohou se použít i pro dekubity 4. stupně.

NU-Gel - hydrogel s alginátem, rehydratuje nekrotickou tkáň a povleklou ránu, podporuje proces čištění ran, granulaci
Intrasite Gel - hydrogel, rehydratuje nekrotickou tkáň a povleklou ránu, podporuje proces čištění ran, granulaci

Název Kód VZP Cena Hradí VZP Rozměr, balení
Hydrosorb (krytí) *) [H, CT] 80156 200 150 10x10, 1ks
Aquagel (krytí) *) [PF] 80814 658 658 10x12, 10ks
NU-Gel (gel) *) [J&J] 80094 328,60 246,50 (PL) 25g
Intrasite-Gel (gel) *) [S&N] 80834 198,30 148,70 (PL) 25g
Purilon gel *) [CP] 80678 277,39 208 15g

*) vyrábí se v různých velikostech

Alginátová krytí

Alginátová krytí jsou vyráběna z mořských řas a vyznačují se značnou sací (absorpční) schopností. Vlákna alginátu se působením sekretu z rány změní v nepřilnavý gel, který účinkuje jako vlhký obvaz, krytí vypadá jako slisovaná skelná vata. Současně se sekretem rány se pojímají zbytky odumřelých buněk, hnis a bakterie, čímž je rána čištěna. Vhodné i pro léčbu různých pištělí.
Alginátová krytí, odvozená z mořských řas, jsou velmi nasákavá. Používají se pro dekubity s silnou sekrecí. Krytí se podobá skelné slisované vatě a používá se proto jako výplňová hmota i při léčbě různých píštělí (provazovité formy). Z praxe je známo, že algináty vyschly a přilepily se na ránu, v jiném případě se zase správně rozpustily v ráně. Tyto nepřilnavé obvazy musí být zakryty sekundárním krytím nebo obvazem. Neměly by se používat na suché rány.

Název Kód VZP Cena Hradí VZP Rozměr, balení
Sorbalgon *) [H] 05128 795 795 10x10, 10ks
Kaltostat *) [CT] 22350 828,10 828,10 7,5x12, 10ks
Melgisorb *) [ML] 80505 842,60 842,60 10x10, 10ks
Tegagen *) [3M] 80383 115 115 10x10, 1ks

*) vyrábí se v různých velikostech

Prostředky s aktivním uhlím

Prostředky s aktivním uhlím se rovněž uplatňují u silně secernujících ran v době čištění a granulace, antibakteriální účinek, podle stavu rány možno měnit až po 5 dnech. Aktivní uhlí absorbuje sekret rány a redukuje zápach.
Actisorb plus - tkanina aktivního uhlí a 1% stříbra, značný sací účinek, ničí bakterie, čistí rány a odstraňuje zápach, vhodné pro rány kryté nekrózou pro fázi čištění.

Název Kód VZP Cena Hradí VZP Rozměr, balení
Actisorb Plus *) [J&J] 18515 516,40 516,40 10,5x10,5, 5ks
Vliwaktiv *) [LR] 80318 67 67 10x10, 1ks

*) vyrábí se v různých velikostech

Krytí TenderWet – polyakrylátové polštářky

Krytí TenderWet – polyakrylátové polštářky jsou ideální pro vlhkou terapii. Jsou indikovány ve fázi čištění rány a ve fázi granulační. Polyakrylátový polštářek se aktivuje Ringerovým nebo fyziologickým roztokem, který se průběžně do rány uvolňuje, současně se nasává sekret rány s odumřelými buňkami, bakteriemi a toxiny. Výměna za 24 nebo 12 hod.

Název Kód VZP Cena Hradí VZP Rozměr, balení
Tender Wet *) [H] 80101 1316 1316 10x10, 14ks
TenderWet 24 *) [H] 80409 1485 1485 10x10, 12ks
TenderWet Duo + Ring.roztok *) [H] 80689 879 659,30 (PL) 7,5x7,5, 30ml, 8ks
TenderWet Duo + Ring.roztok *) [H] 80819 1736 1302 (PL) 7,5x20, 10ml, 8ks

*) vyrábí se v různých velikostech

Hydropolymerová krytí

Hydropolymerová krytí jsou určena pro vlhkou terapii a jsou blízké hydrokoloidům, protože vnitřní vrstva krytí obsahuje hydroaktivní částice. Příkladem je trojvrstevné obvazové krytí Tielle. Používá se při léčbě středně a silně secernujících ran.
Tielle [J&J] - hydropolymerový 3-vrstvý pěnový obvaz se stálou strukturou, lepící fólie, pro mírně až středně secernující rány ve stadiu granulace a epitelizace, dobrá přilnavost, tvarovatelnost.
PermaFoam [H] - hydroaktivní pěnový obvaz pro neinfikované rány se silnou až středně silnou sekrecí
PermaFoam Comfort [H] - hydroaktivní pěnový obvaz pro neinfikované rány se silnou až středně silnou sekrecí, se samolepícím okrajem

Název Kód VZP Cena Hradí VZP Rozměr, balení
Tielle MTL 101 (pěnový) [J&J] 37716 149 149 11x11, 1ks
Tielle MTL 103 (pěna+gel) *) [J&J] 37718 455,20 455,20 (PL) 18x18, 1ks
Tielle MT 2439 (hydropolymer) [J&J] 80091 119,70 119,70 7x9, 1ks
PermaFoam (pěnový) [H] 81070 1033 1033 10x10, 10ks
PermaFoam Comfort (pěnový) *) [H] 81072 883 883 6x6**), 10ks
Cutinova Hydro *) [BD] 81063 146 146 10x10, 1ks

*) vyrábí se v různých velikostech
**) aktivní plocha 6x6 cm, vnější rozměr 11x11 cm, samolepící okraj

Pěnová polyuretanová krytí

Pěnová polyuretanová krytí příznivě ovlivňují granulaci a epitelizaci. Doporučují se u povrchových, středně secernujících ran nebo tam, kde je nutné velmi tenká vrstva kůže a tukových tkání, a kde by jiné krytí se silným lepivým účinkem mohlo poškodit slabou vrstvu pokožky. Nasávají sekret rány spolu s bakteriemi, odumřelými buňkami a toxiny.
Mepilex - krytí se silikonovou vrstvou, nelepí se k ráně a zajišťuje velmi šetrnou výměnu obvazu i u velmi slabé, narušené pokožky.
Polopropustné polyuretanové pěny jsou jako filmy odolné vodě. Dále, poskytují ráně "tlumení, polštářek", a absorbují přebytečný exudát z rány. Stejně tak se tvoří vlhké prostředí v ráně, a tak se brání rozpadu buněk vlivem enzymů nebo vzniku macerace kůže. Protože se na ránu nelepí, je vhodné je překrýt sekundárním krytím nebo páskou. Pěny by se neměly používat u dekubitů, které zasahují do spodních svalových tkání, u ran, které jsou zcela pokryty krustou (strupem), u infikovaných ran, nebo u ran s velmi silnou sekrecí.

Název Kód VZP Cena Hradí VZP Rozměr, balení
Allevyn *) [S&N] 80115 1467 1467 10x10, 10ks
Syspurderm *) [H] 80170 1407 1407 7,5x10, 10ks
Mepilex *) [ML] 80573 707 707 10x10, 5ks
Allevyn Adhesive *) [S&N] 80763 1062 1062 7,5x7,5, 10ks

*) vyrábí se v různých velikostech

Krytí ze síťových materiálů

Vlhké gázové krytí je relativně levné. Musí se ale měnit minimálně 2-3x denně, takže péči značně prodražuje. Může být také obtížné zajistit v ráně vlhké prostředí, a pokud gáza vyschne, tak se může přilepit na ránu. Odstranění přilepeného, suchého krytí může způsobit nemocnému bolest a může zničit zdravou granulační tkáň. Jako pěny, gáza musí být upevněna sekundárním krytím nebo páskou.
Krytí ze síťových materiálů jsou propustná pro vodu a kyslík, nacházejí své uplatnění především u povrchových ran.
Grasolind neutral, Atrauman (impregnováno masťovými základy s neutrálním účinkem na kůži)
Mepitel (obsahuje silikon)
Branolind (obsahuje peruánský balzám)
Ialugen Plus (obsahuje kyselinu hyaluronocovou a sulfadiazin)
Bactigras (pro ošetření nově vytvořené, narůžovělé pokožky, na které se tvoří malé suché stroupky, účinné)
Inadine (antiseptický obvaz, impregnovaný ve vodě rozpustnou mastí, která obsahuje 10% povidon jódu, prevence infekce ran, léčba infikovaných chronických a akutních ran), vyměnit při změně barvy krytí
N-A Ultra (síťová mřížka pokrytá silikonem, pro krytí rány ve fázi granulace a epitelizace, nelepí se na ránu, pro krytí hydrogelových obvazů - zamezuje vsáknutí gelu do savého materiálu a tím jej udržuje v ráně)

Název Kód VZP Cena Hradí VZP Rozměr, balení
Atrauman *) [H] 80309 180 180 7,5x10, 10ks
Inadine (s jódem) *) [J&J] 18517 180,40 180,40 9,5x9,5, 5ks
Mepitel (silikon) *) [ML] 80194 905,50 750 7,5x10, 5x1ks
N-A Ultra Silicone *) [J&J] 80149 25,80 25,80 9,5x9,5, 1ks, 5cm
Bactigras *) [S&N] 80765 171 171 10x10, 10ks
Jelonet *) [S&N] 80767 150 150 10x10, 10ks
Ialugen Plus [IBS] (1) 14872/L 112,34 67,45 10x10, 5ks

*) vyrábí se v různých velikostech
1) může předepsat dermatolog, chirurg, pouze v číselníku léčiv, ne PZT

Transparentní polyuretanová krytí

Transparentní polyuretanová krytí chrání povrch rány a tvoří bariéru proti vstupu bakterií. Používají se v léčbě pouze povrchových defektů nebo jako krytí sekundární.
Polopropustné polyuretanové filmy propouštějí plyny, ale jsou nepropustné pro vodu. Mohou zlepšit léčení ochranou tekutin působících v ráně. Protože jsou průhledné, rána může být přímo kontrolována bez odstraňování krytí z rány. Filmy napodobují funkci kůže. Tyto filmy se běžně užívají při léčení dekubitů 1. stupně. Použít kožní ochranné krémy pro zabránění macerace pokožky v okolí rány.
Bioclusive - semipermeabilní obvaz, krytí neinfikovaných ran ve fázi epitelizace, preventivní účinek

Název Kód VZP Cena Hradí VZP Rozměr, balení
Bioclusive *) [J&J] 37720 55,50 30 (PL) 10,2x12,7, 1ks
Tegaderm *) [3M] 80374 45 33,80 (PL) 9x10, 1ks
Hydrofilm *) [H] 80415 32 30 (PL) 10x15, 1ks
Opsite Flexigrid *) [S&N] 80769 300 300 (PL) 10x12, 10ks

*) vyrábí se v různých velikostech


Dodavatelé, výrobci:
J&J – Johnson & Johnson CT – ConvaTec ML – Molnlycke
S&N – Smith & Nephew H – Hartmann-Rico 3M – 3M
LR – Lohmann-Rauscher CP - Coloplast BD - Beiersdorf
PF – Profarma (distributor Aquagel) DC - Down Corning IBS - IBSA (Swiss)
  CF - Comfeel  

Masti používané k čištění drobných ran (infekce, nekróza):
Iruxol, Bactroban, Betadine, Fibrolan, Garamycin - působí na g-pozitivní i g-negativní mikroby2. Čistící prostředky, ošetřovací krémy, masti

Ošetřovací přípravky a krémy (Hartmann-Rico):


Menalind derm: * přípravky pro péči o velmi suchou kůži*
Ošetřující krém - vhodný pro hydrataci velmi suché pokožky, ošetřování pokožky u dekubitů 1.stupně, atopické ekzémy, bez parfémových přísad (100ml, 220,-Kč)
Ošetřující mléko - plošná hydratace velmi suché pokožky (300ml, 288,-Kč)
Sprchová emulze - obsahuje lipidy (200ml, 220,-Kč)
Sprchový olej - obsahuje koncentrované oleje - avokádo, sója, měsíček (200ml, 220,-Kč)
Mycí olej na ruce - obsahuje koncentrované oleje - avokádo, sója, měsíček, nedráždí pokožku, dobrý na ruce (200ml, 239,-Kč)
Menalind Professional: * přípravky pro inkontinentní pacienty*
Čistící pěna - vynikající prostředek pro čištění pokožky při inkontinenci, na okolí ran (400ml, 232,-Kč)
Kožní ochranný krém - vytváří ochranný film, chrání před působením moči a stolice, ošetřování pokožky u dekubitů 1.stupně, obsahuje zinek (200ml, 202,-Kč)
Ochranná pěna na pokožku - chrání před působením agresivních látek a tlaku, vydrží až 6 hod. (100ml, 303,-Kč)
Přísada do koupele (500ml, 168,-Kč)
Sprchová a mycí emulze (500ml, 168,-Kč)
Mycí emulze (tekuté mýdlo) (500ml, 159,-Kč)
Vlasový ošetřovací šampón (500ml, 169,-Kč)
Tělové mléko (500ml, 232,-Kč)
Krém na ruce - vrací pokožce vlhkost (200ml, 105,-Kč)
Olejový sprej
na ochranu pokožky
- chrání extrémně suchou pokožku (200ml, 202,-Kč)
Olejová přísada do koupele - pro regeneraci pokožky (500ml, 360,-Kč)
Ošetřovací olej - péče o suchou a popraskanou pokožku (500ml, 308,-Kč)
Masážní voda na pokožku - obsahuje kafr a mentol, prokrvuje pokožku (500ml, 327,-Kč)
Masážní gel na pokožku - jako masážní voda - obsahuje kafr a mentol, prokrvuje pokožku (200ml, 135,-Kč)
TENASET  
Tenaset - mycí krém
(výrobce Cederroth)
- výhodné použití pro hygienu u inkontinentních a ležících pacientů, místo mýdla, nemusí se oplachovat, (tuba 250ml - 137,-Kč, 1000ml - 302,-Kč)
Rybilka - dětská mast
(výr.Herbacos-bofarma)
- zklidňuje třením podrážděnou pokožku, hojí opruzeniny, použitelné pro ošetření dekubitů 1.stupně, pozor - nevoní - obsahuje rybí tuk, vit. D, E a zinek, (tuba 100ml, cena cca 45,-Kč)
Pozn.: Zde uvedené ceny ošetřovacích přípravků Hartmann-Rico, Tenaset jsou pouze orientační, v konkrétních případech se budou dle prodejce lišit o -35% až +5% od cen zde uvedených3. Pomůcky při inkontinenci:

- plenkové kalhotky, pleny, vyrábí se v různých velikostech a s různou savou schopností (např. Molicare - small, medium, large, 28 ks/balení, Abri-Form)
- podložky na lůžko pod nemocného - Molinea (Hartmann-Rico)
S omezením počtu kusů/měs. lze získat na poukaz od ošetřujícího lékaře (hradí VZP).

Pomůcky při inkontinenci Molimed (Hartmann-Rico):
- Molimed - inkontinenční vložky pro lehký stupeň inkontinence
- vložné pleny Moliform pro všechny typy inkontinence - bez uchycení (80673, 80674, 80675, 80676)
- plenkové kalhotky Molicare - střední a těžký stupeň inkontinence - s lepícími úchyty (87086, 16245, 04929, 04957)
- plenkové kalhotky Molicare Mobile - navlékací - střední stupeň inkontinence (87152, 87315, 87316)
- plenkové kalhotky Molicare Med - navlékací (87478, 87479)
- typ se volí podle stupně inkontinence, druhu postižení pacienta, obvodu boků


Osobni asistence.cz
ošetřování dekubitů * problémy plegiků * ošetřování dekubitů * o bolesti a její léčbě


Stupně dekubitů

1.stupeň - dekubity bez poškození kůže

Mírný otok namáhané oblasti, jemné začervenání, zarudnutí kůže, pokožka není většinou z vnějšku poškozena, při stisknutí kůže na krátký okamžik - kůže nezbělí, ale zůstane zarudlá. Změny jsou reverzibilní, zvratné, po odlehčení tlaku se během relativně krátké doby (0,5-2 hod.) obnoví krevní zásobování tkání a zarudnutí se postupně ztrácí...

2.stupeň - dekubity s částečným poškozením kůže

Postižená oblast je oteklá nebo zatvrdlá, namodralá, nahnědlá, začervenalá, má modré zabarvení kůže, po tlakové zkoušce se neobnoví oběh (stlačení postiženého místa, místo po stisku zbělá a zůstane bílé), tkáně začínají odumírat. Někdy se objevuje puchýř, místy bývá obnažená vrchní vrstva kůže...

3.stupeň - dekubity se zničením všech vrstev tkání stlačených mezi kostí a podložkou

Poškození tukových vrstev, svalů, integrity kůže, vypadá jako hluboký kráter, může být zasažena i okolní tkáň rány v podkoží. U rychle vznikajících dekubitů tlakovou oblast kryje buď suchý černý příškvar, nebo rozbředlé nekrotické masy. Jde o nekrózu všech vrstev mezi kostí a podložkou...

4.stupeň - dekubity komplikované záněty kostí a hnisavými záněty sousedních kloubů

Zevní vzhled těchto typů může být stejný jako u předešlých typů, ale navíc, kromě zánětů kostí (osteomyelitis), se objevují i infikované klouby - kyčelní, křížokyčelní, kolenní, loketní apod. Úplná ztráta kůže s rozsáhlými destrukcemi, nekróza tkáně, poškození svalových, kostních nebo nosných struktur. Řeší se většinou pouze operativní cestou v nemocničním zařízení...

[36]