Zásady prevence vzniku dekubitů:

Pro prevenci vzniku dekubitů platí tyto obecné zásady:
- polohování (zkracování doby působení tlaku, aby nepřekročil prahovou hodnotu)
- používání antidekubitních pomůcek (blokování nepříznivých mechanických vlivů vnějšího prostředí)
- hygiena (blokování nepříznivých chemických a infekčních vlivů vnějšího prostředí)
- rehabilitace je nedílnou, důležitou součástí prevence
- normalizace celkového stavu - vnitřní prostředí, výživa, krevní oběh, okysličování, zvládání celkové infekce apod.
- u dekubitů při postižení řídících systémů (mozek, mícha), u psychických postižení (psychická a psychiatrická onemocnění) a plegií je nutné pečlivě volit specifický ošetřovací a životní režim vzhledem k danému typu postižení
- riziková místa a dekubity nikdy nemasírovat, masáž poškozeného podkoží způsobuje maceraci kůže a degeneraci podkožních tkání, které jsou nejvíce namáhány, zejména u starších lidí, při masírování je podkoží smýkáno!!


Potravinové přísady E


Přísady do potravin - "éčka"

Bezpečné a nebezpečné přísady typu "E" v potravinách

Na obalech potravin (vč. potravinových doplňků) se u popisů jejich složení často místo názvu konkrétní přísady setkáváme se symbolem E a číslem, např. E 100. Pod těmito symboly se vždy skrývají konkrétní látky přidávané do potravin.
Zdravotní škodlivost při požívání většího množství přísad v potravinách je uváděna u těch přísad, kde to bylo jednoznačně prokázáno. Normy stanovují, v jakém množství mohou být tyto látky do potravin přidávány a pro které osoby jsou nevhodné nebo naopak vhodné.

Níže uvedený seznam má pouze informativní charakter a nezahrnuje všechny používané potravinové přísady, detailní informace by možná mohly poskytnout některé kompetentní instituce (jako např. Ministerstvo zdravotnictví, hygienici, dietní poradci apod.).

1. Neškodné přísady
- E 100,101,103,105,111,126,130,140,152,160,162,163,170,174,181
- E 260,263,290
- E 305,306,307,308,309,322,331,335,337,382
- E 408,410,411,440,471,472,473,474,475,480
- E 125,141,171,172,241,477,153
- E 406 (emulgátor, stabilizátor, želírující látka, zahušťovadlo, ve velkém množství snižuje vstřebávání živin, projímavé účinky)

2. Mírně škodlivé přísady (zejména při požívání ve větším množství)
-- E 121,150 (pouze při požívání ve větším množství)
-- E 237,238,239,261 (konzervanty, škodlivé při požívání ve větším množství)
-- E 300,301,304 (vitamín C, antioxydant, potravinový doplněk, škodlivé při požívání ve větším množství, nad 1g denně)
-- E 420,421,422 (sladidlo, plnidlo, zvlhčovadlo, stabilizátor, vhodné pro diabetiky, škodlivé při požívání ve větším množství)

3. Škodlivé přísady
--- E 102,104,107,110,120,122,123,124,127,128,131,132,133,142,151,180 (barviva, nevhodné pro astmatiky, alergiky, hyperaktivní děti, škodlivé při požívání ve větším množství)
--- E 173 (hliníkové barvivo, škodlivý)
--- E 200,201 (konzervanty, dráždí kůži)
--- E 210,211,213,214,215,216,217 (konzervant, nevhodné pro alergiky, astmatiky a hyperaktivní děti, škodlivé při požívání ve větším množství, nepoužívat pro kojence a děti do 3 let)
--- E 220,221,222,223,224,262 (konzervanty, nevhodné pro alergiky, astmatiky a hyperaktivní děti, nepoužívat pro kojence a děti do 3 let)
--- E 230,231,232,233 (konzervanty citrusů, potenciálně škodlivý, nutné omývat kůru citrusových plodů)
--- E 236 (konzervant, nevhodné pro alergiky a astmatiky, škodlivé při požívání ve větším množství)
--- E 240 (konzervant, škodlivý)
--- E 270 (konzervant, okyselující přípravek, nepoužívat pro kojence a děti do 3 let)
--- E 280 (okyselující přípravek, škodlivé pro citlivé osoby)
--- E 281,282,283 (konzervant trvanlivého pečiva, škodlivé pro citlivé osoby)
--- E 311,312 (antioxydanty, nevhodné pro alergiky, astmatiky a hyperaktivní děti, škodlivé při požívání ve větším množství, nepoužívat pro kojence a děti do 3 let)
--- E 320,321 (antioxydanty, nevhodné pro alergiky, astmatiky a hyperaktivní děti, škodlivé při požívání ve větším množství, nepoužívat pro kojence a děti do 3 let, dráždí oči, kůži a sliznice)
--- E 325,326,327 (zvýrazňovač chuti, škodlivé při požívání ve větším množství, nepoužívat pro kojence a děti do 3 let)
--- E 332,333,334,336 (regulátor kyselosti, stabilizátor, nevhodné pro alergiky, astmatiky a hyperaktivní děti, škodlivé při požívání ve větším množství)
--- E 400,401,402,403,404,405 (emulgátor, stabilizátor, želírující látka, zahušťovadlo, ve velkém množství snižuje vstřebávání živin, u citlivých osob dráždí kůži)
--- E 413 (stabilizátor emulzí a zahušťovadlo, škodlivé při požívání ve větším množství, nevhodné pro alergiky)
--- E 414 (stabilizátor emulzí a zahušťovadlo, nevhodné pro alergiky, astmatiky a hyperaktivní děti, škodlivé při požívání ve větším množství)
--- E 338,339,340,341 (okyselující a ochucující prostředky, škodlivé při požívání ve větším množství)
--- E 450,451,483,485,486 (kypřící látky, emulgátory, stabilizátor, zdroj fosforu, škodlivé při požívání ve větším množství)

(POZOR: stránka má pouze informativní charakter, bez záruky, neověřeno)


Osobni asistence.cz
práva duševně postižených * asistence pro seniory * léčebné masáže * rss zprávy


Stupně dekubitů

1.stupeň - dekubity bez poškození kůže

Mírný otok namáhané oblasti, jemné začervenání, zarudnutí kůže, pokožka není většinou z vnějšku poškozena, při stisknutí kůže na krátký okamžik - kůže nezbělí, ale zůstane zarudlá. Změny jsou reverzibilní, zvratné, po odlehčení tlaku se během relativně krátké doby (0,5-2 hod.) obnoví krevní zásobování tkání a zarudnutí se postupně ztrácí...

2.stupeň - dekubity s částečným poškozením kůže

Postižená oblast je oteklá nebo zatvrdlá, namodralá, nahnědlá, začervenalá, má modré zabarvení kůže, po tlakové zkoušce se neobnoví oběh (stlačení postiženého místa, místo po stisku zbělá a zůstane bílé), tkáně začínají odumírat. Někdy se objevuje puchýř, místy bývá obnažená vrchní vrstva kůže...

3.stupeň - dekubity se zničením všech vrstev tkání stlačených mezi kostí a podložkou

Poškození tukových vrstev, svalů, integrity kůže, vypadá jako hluboký kráter, může být zasažena i okolní tkáň rány v podkoží. U rychle vznikajících dekubitů tlakovou oblast kryje buď suchý černý příškvar, nebo rozbředlé nekrotické masy. Jde o nekrózu všech vrstev mezi kostí a podložkou...

4.stupeň - dekubity komplikované záněty kostí a hnisavými záněty sousedních kloubů

Zevní vzhled těchto typů může být stejný jako u předešlých typů, ale navíc, kromě zánětů kostí (osteomyelitis), se objevují i infikované klouby - kyčelní, křížokyčelní, kolenní, loketní apod. Úplná ztráta kůže s rozsáhlými destrukcemi, nekróza tkáně, poškození svalových, kostních nebo nosných struktur. Řeší se většinou pouze operativní cestou v nemocničním zařízení...

[67]