Na co lze použít "příspěvek na péči" ??

Příspěvek lze použít pouze na ty výdaje, které souvisejí se zabezpečením pomoci a podpory osobě, která je závislá na péči jiné osoby. Může být tedy „spotřebován“ jako úhrada za péči, kterou zajišťuje poskytovatel sociální služby a samozřejmě také na výdaje, které vzniknou pečující osobě, tj. rodinnému příslušníkovi či jiné osobě, která není poskytovatelem sociální služby. Dá se také předpokládat, že oba výše uvedené způsoby bude příjemce kombinovat dle vlastní potřeby a dle individuálně zvoleného způsobu zajištění péče.
Pokud pečovatelské služby poskytuje organizace nebo asistent sociální péče, musí s uživatelem péče uzavřít písemnou smlouvu o poskytování sociálních služeb.


Adresář organizací:

CZP Moravskoslezského kraje, o.p.s.


CZP Moravskoslezského kraje, o.p.s.

Místo: Ostrava
Popis: Centrum pro zdravotně postižené Moravskoslezského kraje o.p.s.
Obor: Osobní asistence
Kontakt:
Tel.: 596 115 318
E-mail: czp.ostrava@czp-msk.cz
www: www.czp-msk.cz

Centrum pro zdravotně postižené Moravskoslezského kraje je obecně prospěšná společnost, která své služby poskytuje prostřednictvím detašovaných pracovišť v 5 okresech Moravskoslezského kraje. Pracoviště Ostrava poskytuje služby osobní asistence, sociálně aktivizační služby a odborné sociální poradenství. Na každém pracovišti se nachází půjčovna kompenzačních pomůcek. Více informací je na naších webových stránkách.

Osobní asistence:

Služby osobní asistence jsou poskytovány osobám s těžším a těžkým zdravotním postižením a seniorům žijícím na území okresu Bruntál, Frýdek-Místek, Nový Jičín, Opava a Ostrava. Služby jsou poskytovány od pondělí do pátku, zejména v době mezi 7:00 a 17:00 hodin.

Naše detašovaná pracoviště CZP:
Pracoviště
Ostrava

Bieblova 2922/3, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava 2
Tel.: 596 115 318
E-mail: czp.ostrava@czp-msk.cz,
Web: www.czp-msk.cz
Název služby: Osobní asistence Ostravsko
Vedoucí pracoviště Ostrava:
Ing. Simona Balázsová

Detašované pracoviště
Opava

Liptovská 21, 747 06 Opava 6
Tel.: 553 734 109
E-mail: czp.opava@czp-msk.cz,
Web: www.czp-msk.cz
Název služby: Osobní asistence Opavsko
Vedoucí pracoviště Opava:
Bc. Dagmar Slaninová

Detašované pracoviště
Frýdek-Místek

Kolaříkova 653, 738 01 Frýdek-Místek
Tel.: 558 431 889
E-mail: czp.fm@czp-msk.cz,
Web: www.czp-msk.cz
Název služby:
Osobní asistence Frýdecko-Místecko
Vedoucí pracoviště Frýdek-Místek:
Mgr. Richard Pešat

Detašované pracoviště
Nový Jičín

Sokolovská 9, 741 01 Nový Jičín
Tel.: 556 709 403
E-mail: czp.novyjicin@czp-msk.cz,
Web: www.czp-msk.cz
Název služby:
Osobní asistence Novojičínsko,
Osobní asistence Kopřivnice

Vedoucí pracoviště Nový Jičín:
Mgr. Richard Pešat

Detašované pracoviště
Bruntál

Dr. E. Beneše 1497/21, 792 01 Bruntál
Tel.: 554 718 068
E-mail: czp.bruntal@czp-msk.cz,
Web: www.czp-msk.cz
Název služby: Osobní asistence Bruntálsko
Vedoucí pracoviště Bruntál:
Ing. Aleš Šupina


www.osobniasistence.cz


Osobni asistence.cz
péče o nemocné * zdravotní pomůcky * inzerce * nabízím asistenci


Zákon o sociálních službách:

PODMÍNKY NÁROKU NA PŘÍSPĚVEK NA PÉČI
§ 7

(1) Příspěvek na péči (dále jen "příspěvek") se poskytuje osobám závislým na pomoci jiné fyzické osoby za účelem zajištění potřebné pomoci. Náklady na příspěvek se hradí ze státního rozpočtu.

(2) Nárok na příspěvek má osoba uvedená v § 4 odst. 1, která z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu potřebuje pomoc jiné fyzické osoby při péči o vlastní osobu a při zajištění soběstačnosti v rozsahu stanoveném stupněm závislosti podle § 8.

(3) Nárok na příspěvek nemá osoba mladší jednoho roku.

(4) O příspěvku rozhoduje krajská pobočka Úřadu práce.

§ 8

Osoba se považuje za závislou na pomoci jiné fyzické osoby ve
a) stupni I (lehká závislost), jestliže z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu není schopna zvládat 3 nebo 4 základní životní potřeby nebo u osoby do 18 let věku není schopna zvládat 3 základní životní potřeby,
b) stupni II (středně těžká závislost), jestliže z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu není schopna zvládat 5 nebo 6 základních životních potřeb nebo u osoby do 18 let věku není schopna zvládat 4 nebo 5 základních životních potřeb,
c) stupni III (těžká závislost), jestliže z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu není schopna zvládat 7 nebo 8 základních životních potřeb nebo u osoby do 18 let věku není schopna zvládat 6 nebo 7 základních životních potřeb,
d) stupni IV (úplná závislost), jestliže z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu není schopna zvládat 9 nebo 10 základních životních potřeb nebo u osoby do 18 let věku není schopna zvládat 8 nebo 9 základních životních potřeb.

.. a vyžaduje každodenní pomoc, dohled nebo péči jiné fyzické osoby, u osob do 18 let vyžaduje-li každodenní mimořádnou péči jiné fyzické osoby.

[23]