Na této stránce osobní asistence naleznete:

Školící organizace
s akreditací MPSV

Seznam obsahuje akreditace MPSV, které byly uděleny organizacím pro organizování vzdělávacích a rekvalifikačních kurzů, školení, a seminářů v oblasti sociálních služeb (nejedná se pouze o kurzy pro osobní asistenci, ale o vzdělávání ve více oblastech sociálních služeb). Zde uvedené akreditované programy nemusí být zcela aktuální, akreditace některých dříve platných školicích programů může být k dnešnímu dni již zrušena.

Celkem cca 1200 organizací
(aktualizace MPSV k 5/2017)

Zdroj informací:
MPSV


Vyhledávání akreditovaných kurzů na stránkách MPSV:
Vyhledávání MPSV


Kurzy - organizace:

ACCON human resources management, s.r.o.


Vyhledávání Google  

 Info: Vyhledejte si aktuální informace o organizaci a kurzech přes Google vyhledávač (stačí kliknout na tlačítko "Vyhledávání Google" výše).

ACCON human resources management, s.r.o.

Město: Praha 7
Kraj: Praha

Přehled školících programů:
Počet programů: 11
Programy: KONTAKT S KLIENTEM SE SPECIFICKÝMI POTŘEBAMI - OSOBY S DUŠEVNÍM ONEMOCNĚNÍM | KONTAKT S KLIENTEM SE SPECIFICKÝMI POTŘEBAMI - OSOBY S PORUCHOU AUTISTICKÉHO SPEKTRA | Základy finanční gramotnosti pro pracovníky v sociální sféře | Domácí násilí - legislativa, prevence a řešení domácího násilí | Úvod do speciálních technik sociální práce s rodinami s dětmi | Ochrana proti manipulaci | Aktivace a disociace při práci se seniory za použití virtuální reality | Prevence syndromu vyhoření, zvládání stresu | Motivační rozhovory pro pomáhající profesionály | Individuální plánování s uživateli pro pomáhající profesionály | Umění rozhovoru, komunikace s klienty |

Kontakt::
Název: ACCON human resources management, s.r.o.
Ulice: Šmeralova 170/31
Město: Praha 7
PSČ: 17000
Kraj: Praha
www: www.accon.cz
Aktualizace: 10. 8. 2021

Aktuální kurzy akreditované MPSV:
(Pořadí kurzu, název, typ, č.akreditace, počet hodin)

Imp_idKurzTyp kurzu    Č.akr.Hod.
1 KONTAKT S KLIENTEM SE SPECIFICKÝMI
POTŘEBAMI - OSOBY S DUŠEVNÍM
ONEMOCNĚNÍM
2 A2021/0152-SP/PC/PP 8
2 KONTAKT S KLIENTEM SE SPECIFICKÝMI
POTŘEBAMI - OSOBY S PORUCHOU
AUTISTICKÉHO SPEKTRA
2 A2021/0234-SP/PC/PP 8
3 Základy finanční gramotnosti pro
pracovníky v sociální sféře
2 A2021/0094-SP/PC/PP 8
4 Domácí násilí - legislativa,
prevence a řešení domácího násilí
2 A2020/0525-SP/PC 8
5 Úvod do speciálních technik
sociální práce s rodinami s dětmi
2 A2020/0785-SP/PC 8
6 Ochrana proti manipulaci 2 A2020/0784-SP/PC/PP 8
7 Aktivace a disociace při práci se
seniory za použití virtuální reality
2 A2020/1186-PC 8
8 Prevence syndromu vyhoření,
zvládání stresu
2 A2021/0153-SP/PC/PP/VP 8
9 Motivační rozhovory pro pomáhající
profesionály
2 A2021/0103-SP/PC/PP 16
10 Individuální plánování s uživateli
pro pomáhající profesionály
2 A2021/0066-SP/PC/PP 8
11 Umění rozhovoru, komunikace s klienty 2 A2021/0099-SP/PC/PP 8

Typ kurzu: 1=pro prac. v soc.službách, 2=profesní vzdělávání - základní kurz, 3=prof.vzdělávání - rozšířující kurz

www.osobniasistence.cz


Osobni asistence.cz
aspekty péče o nemocné * práva pacientů * asistence * osobní asistence


Seznam organizací
akreditovaných MPSV

Seznam organizací akreditovaných MPSV, které jsou oprávněny k organizování kvalifikačních kurzů z různých oblastí sociální práce.
Zde je možné najít organizaci, která např. nabízí kurzy osobní asistence, apod. (ne však konkrétní kurz, konkrétní termín)

Jak vyhledat organizaci ??
- Nejdříve zvolte kraj, ve kterém byste chtěli kurz absolvovat (a klikněte na tlačítko "nastavit")
- a potom si postupně prohlédněte detaily zobrazených organizací ve zvoleném kraji (kliknutím na odkaz se zobrazí detailní informace o organizaci).
nebo zkuste použít funkci "Vyhledávání programu" - do pole pro text napište část textu programu, který hledáte - text musí být v přesném tvaru, který je uveden v seznamu programů u detailu organizace (např. ...pracovník v přímé péči...) a klikněte na tlačítko "vyhledat".
Správné tvary názvů programů naleznete na stránce "Seznam akreditovaných programů" - viz okno "Vyhledávání programu".
- Kontakt na zobrazenou organizaci (detailní popis) si můžete vytisknout nebo poslat mailem na Vaši mailovou adresu.
- Má-li organizace akreditaci pro kurz, který hledáte, podívejte se na její www stránky, kde byste mohli najít aktuální nabídku kurzů,
- nejsou-li zde stránky uvedeny, zkuste organizaci vyhledat pomocí formuláře "Vyhledávání Google" (na stránce detailního popisu školící organizace) nebo pomocí Vašeho internetového vyhledávače, a to:
- do pole pro hledaný text napište, nebo označte a zkopírujte název hledané organizace (větší nápis pod oknem formuláře), a klikněte na tlačítko "Vyhledat".

Pozn.: Konkrétní nabídku rekvalifikačních kurzů nejsem schopen zajistit.
Kontakty jsou převzaty z dokumentu MPSV, bez záruky, akreditace některých školicích programů mohou být k dnešnímu dni již zrušeny.
Pro vyhledávání školicí organizace doporučuji použít vyhledávač organizací akreditovaných MPSV
Vyhledávání MPSV

[86]