Na této stránce osobní asistence naleznete:

Školící organizace
s akreditací MPSV

Seznam obsahuje akreditace MPSV, které byly uděleny organizacím pro organizování vzdělávacích a rekvalifikačních kurzů, školení, a seminářů v oblasti sociálních služeb (nejedná se pouze o kurzy pro osobní asistenci, ale o vzdělávání ve více oblastech sociálních služeb). Zde uvedené akreditované programy nemusí být zcela aktuální, akreditace některých dříve platných školicích programů může být k dnešnímu dni již zrušena.

Celkem cca 1200 organizací
(aktualizace MPSV k 5/2017)

Zdroj informací:
MPSV


Vyhledávání akreditovaných kurzů na stránkách MPSV:
Vyhledávání MPSV


Kurzy - organizace:

Alzheimercentrum Prácheň, z.ú.


Vyhledávání Google  

 Info: Vyhledejte si aktuální informace o organizaci a kurzech přes Google vyhledávač (stačí kliknout na tlačítko "Vyhledávání Google" výše).

Alzheimercentrum Prácheň, z.ú.

Město: Praha 6
Kraj: Praha

Přehled školících programů:
Počet programů: 11
Programy: Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách | Gerontologie, geriatrie, demence - úvod do problematiky | Aktivizace seniorů s demencí - úvod do problematiky | Nejčastější onemocnění ve stáří - úvod do problematiky | Individuální plánování sociálních služeb se zaměřením na seniory s demencí | Očkování a individuální ochrana zdraví v sociálních službách | Specifika komunikace s lidmi s demencí | Standardy kvality v praxi sociálních služeb | Výživa seniorů | Základy první pomoci pro pracovníky v sociálních službách | Základy paliativní a hospicové péče v sociálních službách |

Kontakt::
Název: Alzheimercentrum Prácheň, z.ú.
Ulice: Velvarská 1650/11
Město: Praha 6
PSČ: 16000
Kraj: Praha
www:
Aktualizace: 10. 8. 2021

Aktuální kurzy akreditované MPSV:
(Pořadí kurzu, název, typ, č.akreditace, počet hodin)

Imp_idKurzTyp kurzu    Č.akr.Hod.
1 Kvalifikační kurz pro pracovníky v
sociálních službách
1 A2020/0059-PK 200
2 Gerontologie, geriatrie, demence - úvod
do problematiky
2 A2020/0247-PC 8
3 Aktivizace seniorů s demencí - úvod
do problematiky
2 A2020/0248-PC 8
4 Nejčastější onemocnění ve stáří
- úvod do problematiky
2 A2020/0246-PC 8
5 Individuální plánování sociálních
služeb se zaměřením na seniory s
demencí
2 A2020/0249-SP/PC 8
6 Očkování a individuální ochrana
zdraví v sociálních službách
2 A2020/0250-SP/PC 8
7 Specifika komunikace s lidmi s demencí 2 A2020/0251-SP/PC 8
8 Standardy kvality v praxi sociálních
služeb
2 A2020/0252-SP/PC 8
9 Výživa seniorů 2 A2020/0253-PC 8
10 Základy první pomoci pro pracovníky v
sociálních službách
2 A2020/0254-SP/PC 8
11 Základy paliativní a hospicové péče
v sociálních službách
2 A2020/0255-SP/PC 8

Typ kurzu: 1=pro prac. v soc.službách, 2=profesní vzdělávání - základní kurz, 3=prof.vzdělávání - rozšířující kurz

www.osobniasistence.cz


Osobni asistence.cz
rss zprávy * nabízím asistenci * práva duševně postižených * poskytovatelé péče


Seznam organizací
akreditovaných MPSV

Seznam organizací akreditovaných MPSV, které jsou oprávněny k organizování kvalifikačních kurzů z různých oblastí sociální práce.
Zde je možné najít organizaci, která např. nabízí kurzy osobní asistence, apod. (ne však konkrétní kurz, konkrétní termín)

Jak vyhledat organizaci ??
- Nejdříve zvolte kraj, ve kterém byste chtěli kurz absolvovat (a klikněte na tlačítko "nastavit")
- a potom si postupně prohlédněte detaily zobrazených organizací ve zvoleném kraji (kliknutím na odkaz se zobrazí detailní informace o organizaci).
nebo zkuste použít funkci "Vyhledávání programu" - do pole pro text napište část textu programu, který hledáte - text musí být v přesném tvaru, který je uveden v seznamu programů u detailu organizace (např. ...pracovník v přímé péči...) a klikněte na tlačítko "vyhledat".
Správné tvary názvů programů naleznete na stránce "Seznam akreditovaných programů" - viz okno "Vyhledávání programu".
- Kontakt na zobrazenou organizaci (detailní popis) si můžete vytisknout nebo poslat mailem na Vaši mailovou adresu.
- Má-li organizace akreditaci pro kurz, který hledáte, podívejte se na její www stránky, kde byste mohli najít aktuální nabídku kurzů,
- nejsou-li zde stránky uvedeny, zkuste organizaci vyhledat pomocí formuláře "Vyhledávání Google" (na stránce detailního popisu školící organizace) nebo pomocí Vašeho internetového vyhledávače, a to:
- do pole pro hledaný text napište, nebo označte a zkopírujte název hledané organizace (větší nápis pod oknem formuláře), a klikněte na tlačítko "Vyhledat".

Pozn.: Konkrétní nabídku rekvalifikačních kurzů nejsem schopen zajistit.
Kontakty jsou převzaty z dokumentu MPSV, bez záruky, akreditace některých školicích programů mohou být k dnešnímu dni již zrušeny.
Pro vyhledávání školicí organizace doporučuji použít vyhledávač organizací akreditovaných MPSV
Vyhledávání MPSV

[86]