Na této stránce osobní asistence naleznete:

Školící organizace
s akreditací MPSV

Seznam obsahuje akreditace MPSV, které byly uděleny organizacím pro organizování vzdělávacích a rekvalifikačních kurzů, školení, a seminářů v oblasti sociálních služeb (nejedná se pouze o kurzy pro osobní asistenci, ale o vzdělávání ve více oblastech sociálních služeb). Zde uvedené akreditované programy nemusí být zcela aktuální, akreditace některých dříve platných školicích programů může být k dnešnímu dni již zrušena.

Celkem cca 1200 organizací
(aktualizace MPSV k 5/2017)

Zdroj informací:
MPSV


Vyhledávání akreditovaných kurzů na stránkách MPSV:
Vyhledávání MPSV


Kurzy - organizace:

ELVA HELP z.s.


Vyhledávání Google  

 Info: Vyhledejte si aktuální informace o organizaci a kurzech přes Google vyhledávač (stačí kliknout na tlačítko "Vyhledávání Google" výše).

ELVA HELP z.s.

Město: Liberec
Kraj: Liberecký

Přehled školících programů:
Počet programů: 9
Programy: Zvíře v krizové intervenci - úvod do problematiky | Základy evaluace v sociální práci | Úvod do profesionální zooterapie v sociální práci | Základy poskytování služby Pes-asistent | Úvod do koučování v pomáhajících profesích | Současné otázky profesionální sociální práce v ČR | Profesionální zooterapie v sociální práci se zaměřením na seniory s demencí a děti se sluchovou vadou | Profesionální zooterapie v sociální práci II. | Profesionální zooterapie v sociální práci se zaměřením na osoby s PAS |

Kontakt::
Název: ELVA HELP z.s.
Ulice: Palachova 504/7
Město: Liberec
PSČ: 46001
Kraj: Liberecký
www:
Aktualizace: 19. 8. 2021

Aktuální kurzy akreditované MPSV:
(Pořadí kurzu, název, typ, č.akreditace, počet hodin)

Imp_idKurzTyp kurzu    Č.akr.Hod.
1 Zvíře v krizové intervenci - úvod do
problematiky
2 A2020/1085-SP/PC/VP 8
2 Základy evaluace v sociální práci 2 A2020/1086-SP/VP 8
3 Úvod do profesionální zooterapie v
sociální práci
2 A2020/1087-SP/PC/PP/VP 8
4 Základy poskytování služby
Pes-asistent
2 A2020/1088-SP/PC/PP 8
5 Úvod do koučování v pomáhajících
profesích
2 A2020/1089-SP/VP 8
6 Současné otázky profesionální
sociální práce v ČR
2 A2018/0172-SP/PC/VP 8
7 Profesionální zooterapie v sociální
práci se zaměřením na seniory s
demencí a děti se sluchovou vadou
3 A2018/0194-SP/PC/VP/PP 8
8 Profesionální zooterapie v sociální
práci II.
3 A2018/0192-SP/PC/VP/PP 8
9 Profesionální zooterapie v sociální
práci se zaměřením na osoby s PAS
3 A2018/0193-SP/PC/VP/PP 8

Typ kurzu: 1=pro prac. v soc.službách, 2=profesní vzdělávání - základní kurz, 3=prof.vzdělávání - rozšířující kurz

www.osobniasistence.cz


Osobni asistence.cz
charta práv tělesně postižených * informační portál * zdravotní pomůcky * informační portál


Seznam organizací
akreditovaných MPSV

Seznam organizací akreditovaných MPSV, které jsou oprávněny k organizování kvalifikačních kurzů z různých oblastí sociální práce.
Zde je možné najít organizaci, která např. nabízí kurzy osobní asistence, apod. (ne však konkrétní kurz, konkrétní termín)

Jak vyhledat organizaci ??
- Nejdříve zvolte kraj, ve kterém byste chtěli kurz absolvovat (a klikněte na tlačítko "nastavit")
- a potom si postupně prohlédněte detaily zobrazených organizací ve zvoleném kraji (kliknutím na odkaz se zobrazí detailní informace o organizaci).
nebo zkuste použít funkci "Vyhledávání programu" - do pole pro text napište část textu programu, který hledáte - text musí být v přesném tvaru, který je uveden v seznamu programů u detailu organizace (např. ...pracovník v přímé péči...) a klikněte na tlačítko "vyhledat".
Správné tvary názvů programů naleznete na stránce "Seznam akreditovaných programů" - viz okno "Vyhledávání programu".
- Kontakt na zobrazenou organizaci (detailní popis) si můžete vytisknout nebo poslat mailem na Vaši mailovou adresu.
- Má-li organizace akreditaci pro kurz, který hledáte, podívejte se na její www stránky, kde byste mohli najít aktuální nabídku kurzů,
- nejsou-li zde stránky uvedeny, zkuste organizaci vyhledat pomocí formuláře "Vyhledávání Google" (na stránce detailního popisu školící organizace) nebo pomocí Vašeho internetového vyhledávače, a to:
- do pole pro hledaný text napište, nebo označte a zkopírujte název hledané organizace (větší nápis pod oknem formuláře), a klikněte na tlačítko "Vyhledat".

Pozn.: Konkrétní nabídku rekvalifikačních kurzů nejsem schopen zajistit.
Kontakty jsou převzaty z dokumentu MPSV, bez záruky, akreditace některých školicích programů mohou být k dnešnímu dni již zrušeny.
Pro vyhledávání školicí organizace doporučuji použít vyhledávač organizací akreditovaných MPSV
Vyhledávání MPSV

[86]