Na této stránce osobní asistence naleznete:

Školící organizace
s akreditací MPSV

Seznam obsahuje akreditace MPSV, které byly uděleny organizacím pro organizování vzdělávacích a rekvalifikačních kurzů, školení, a seminářů v oblasti sociálních služeb (nejedná se pouze o kurzy pro osobní asistenci, ale o vzdělávání ve více oblastech sociálních služeb). Zde uvedené akreditované programy nemusí být zcela aktuální, akreditace některých dříve platných školicích programů může být k dnešnímu dni již zrušena.

Celkem cca 1200 organizací
(aktualizace MPSV k 5/2017)

Zdroj informací:
MPSV


Vyhledávání akreditovaných kurzů na stránkách MPSV:
Vyhledávání MPSV


Kurzy - organizace:

Domov Sue Ryder, z.ú.


Vyhledávání Google  

 Info: Vyhledejte si aktuální informace o organizaci a kurzech přes Google vyhledávač (stačí kliknout na tlačítko "Vyhledávání Google" výše).

Domov Sue Ryder, z.ú.

Město: Praha 4 - Michle
Kraj: Praha

Přehled školících programů:
Počet programů: 17
Programy: Tvorba individuálního plánu na základě biografie v Domově Sue Ryder | Specifika poskytování první pomoci u seniorů | Polohování a ergonomická manipulace s klientem v geriatrické praxi | Možnosti podpory kognitivních funkcí seniorů | Úvod do nutriční péče o seniory v pobytovém zařízení sociálních služeb | Podpora soběstačnosti seniorů | Úvod do finančního řízení pro pracovníky pomáhajících profesí | Úvod do specifik komunikace se seniory | Využití prvků přístupů podporujících pohyb a vnímání u klientů v geriatrické praxi | Biografie a její využití v praxi Domova Sue Ryder | Psychohygiena pro pracovníky v geriatrické praxi. | Paliativní přístup v domově pro seniory Sue Ryder | Možnosti podpory kognitivních funkcí seniorů | Podpora soběstačnosti seniorů | Polohování a ergonomická manipulace s klientem v geriatrické praxi | Specifika poskytování první pomoci u seniorů | Úvod do nutriční péče o seniory v pobytovém zařízení sociálních služeb |

Kontakt::
Název: Domov Sue Ryder, z.ú.
Ulice: Michelská 1/7
Město: Praha 4 - Michle
PSČ: 14000
Kraj: Praha
www:
Aktualizace: 19. 8. 2021

Aktuální kurzy akreditované MPSV:
(Pořadí kurzu, název, typ, č.akreditace, počet hodin)

Imp_idKurzTyp kurzu    Č.akr.Hod.
1 Tvorba individuálního plánu na
základě biografie v Domově Sue Ryder
2 - 6
2 Specifika poskytování první pomoci u
seniorů
2 A2017/0111-SP/PC/VP/PP 8
3 Polohování a ergonomická manipulace s
klientem v geriatrické praxi
2 A2017/0108-SP/PC/PP 8
4 Možnosti podpory kognitivních funkcí
seniorů
2 A2017/0110-SP/PC/PP 7
5 Úvod do nutriční péče o seniory v
pobytovém zařízení sociálních
služeb
2 A2017/0107-SP/PC 5
6 Podpora soběstačnosti seniorů 2 A2017/0109-SP/PC/PP 7
7 Úvod do finančního řízení pro
pracovníky pomáhajících profesí
2 - 8
8 Úvod do specifik komunikace se seniory 2 A2018/0433-SP/PC/VP/PP 8
9 Využití prvků přístupů
podporujících pohyb a vnímání u
klientů v geriatrické praxi
2 A2018/0434-SP/PC/VP/PP 8
10 Biografie a její využití v praxi
Domova Sue Ryder
2 A2019/0598-SP/PC/VP 8
11 Psychohygiena pro pracovníky v
geriatrické praxi.
2 A2020/0001-SP/PC/PP/VP 8
12 Paliativní přístup v domově pro
seniory Sue Ryder
2 A2019/0600-SP/PC/VP 8
13 Možnosti podpory kognitivních funkcí
seniorů
2 A2021/0605-SP/PC/PP 8
14 Podpora soběstačnosti seniorů 2 A2021/0603-SP/PC/PP 8
15 Polohování a ergonomická manipulace s
klientem v geriatrické praxi
2 A2021/0608-SP/PC/PP 8
16 Specifika poskytování první pomoci u
seniorů
2 A2021/0607-SP/PC/PP/VP 8
17 Úvod do nutriční péče o seniory v
pobytovém zařízení sociálních
služeb
2 A2021/0606-SP/PC 5

Typ kurzu: 1=pro prac. v soc.službách, 2=profesní vzdělávání - základní kurz, 3=prof.vzdělávání - rozšířující kurz

www.osobniasistence.cz


Osobni asistence.cz
rss zprávy * klienti osobní asistence * informační portál * charta práv tělesně postižených


Seznam organizací
akreditovaných MPSV

Seznam organizací akreditovaných MPSV, které jsou oprávněny k organizování kvalifikačních kurzů z různých oblastí sociální práce.
Zde je možné najít organizaci, která např. nabízí kurzy osobní asistence, apod. (ne však konkrétní kurz, konkrétní termín)

Jak vyhledat organizaci ??
- Nejdříve zvolte kraj, ve kterém byste chtěli kurz absolvovat (a klikněte na tlačítko "nastavit")
- a potom si postupně prohlédněte detaily zobrazených organizací ve zvoleném kraji (kliknutím na odkaz se zobrazí detailní informace o organizaci).
nebo zkuste použít funkci "Vyhledávání programu" - do pole pro text napište část textu programu, který hledáte - text musí být v přesném tvaru, který je uveden v seznamu programů u detailu organizace (např. ...pracovník v přímé péči...) a klikněte na tlačítko "vyhledat".
Správné tvary názvů programů naleznete na stránce "Seznam akreditovaných programů" - viz okno "Vyhledávání programu".
- Kontakt na zobrazenou organizaci (detailní popis) si můžete vytisknout nebo poslat mailem na Vaši mailovou adresu.
- Má-li organizace akreditaci pro kurz, který hledáte, podívejte se na její www stránky, kde byste mohli najít aktuální nabídku kurzů,
- nejsou-li zde stránky uvedeny, zkuste organizaci vyhledat pomocí formuláře "Vyhledávání Google" (na stránce detailního popisu školící organizace) nebo pomocí Vašeho internetového vyhledávače, a to:
- do pole pro hledaný text napište, nebo označte a zkopírujte název hledané organizace (větší nápis pod oknem formuláře), a klikněte na tlačítko "Vyhledat".

Pozn.: Konkrétní nabídku rekvalifikačních kurzů nejsem schopen zajistit.
Kontakty jsou převzaty z dokumentu MPSV, bez záruky, akreditace některých školicích programů mohou být k dnešnímu dni již zrušeny.
Pro vyhledávání školicí organizace doporučuji použít vyhledávač organizací akreditovaných MPSV
Vyhledávání MPSV

[86]