Na této stránce osobní asistence naleznete:

Školící organizace
s akreditací MPSV

Seznam obsahuje akreditace MPSV, které byly uděleny organizacím pro organizování vzdělávacích a rekvalifikačních kurzů, školení, a seminářů v oblasti sociálních služeb (nejedná se pouze o kurzy pro osobní asistenci, ale o vzdělávání ve více oblastech sociálních služeb). Zde uvedené akreditované programy nemusí být zcela aktuální, akreditace některých dříve platných školicích programů může být k dnešnímu dni již zrušena.

Celkem cca 1200 organizací
(aktualizace MPSV k 5/2017)

Zdroj informací:
MPSV


Vyhledávání akreditovaných kurzů na stránkách MPSV:
Vyhledávání MPSV


Kurzy - organizace:

Gerontologický institut, o. p. s.


Vyhledávání Google  

 Info: Vyhledejte si aktuální informace o organizaci a kurzech přes Google vyhledávač (stačí kliknout na tlačítko "Vyhledávání Google" výše).

Gerontologický institut, o. p. s.

Město: Praha 1
Kraj: Praha

Přehled školících programů:
Počet programů: 8
Programy: Úvod do náležitostí a logiky sestavení smluv o poskytování sociální služby ve službách sociální péče | Optimalizace komunikačních dovedností pro formální i neformální pečující o geriatrické pacienty a klienty | Posuzování zdravotního stavu pro účely nepojistných dávek systému sociálního zabezpečení | Základy diabetické a podiatrické prevence v přímé péči o seniory. | Význam rodiny pro seniory a význam seniorů pro síť rodinných vztahů s důrazem na zdravý vývoj dětí a dospívajících | Duchovní potřeby seniorů v každodenním životě | Syndrom demence - spolupráce pečujícího a psychiatra | Na 8 hodin seniorem aneb simulace stáří gerontooblekem |

Kontakt::
Název: Gerontologický institut, o. p. s.
Ulice: Karoliny Světlé 286/18
Město: Praha 1
PSČ: 11000
Kraj: Praha
www:
Aktualizace: 19. 8. 2021

Aktuální kurzy akreditované MPSV:
(Pořadí kurzu, název, typ, č.akreditace, počet hodin)

Imp_idKurzTyp kurzu    Č.akr.Hod.
1 Úvod do náležitostí a logiky
sestavení smluv o poskytování
sociální služby ve službách
sociální péče
2 - 6
2 Optimalizace komunikačních dovedností
pro formální i neformální
pečující o geriatrické pacienty a
klienty
2 A2017/0507-SP/PC/PP 18
3 Posuzování zdravotního stavu pro
účely nepojistných dávek systému
sociálního zabezpečení
2 A2017/0772-SP/VP 6
4 Základy diabetické a podiatrické
prevence v přímé péči o seniory.
2 - 8
5 Význam rodiny pro seniory a význam
seniorů pro síť rodinných vztahů s
důrazem na zdravý vývoj dětí a
dospívajících
2 A2020/1150-SP/PC/PP/VP 8
6 Duchovní potřeby seniorů v
každodenním životě
2 A2020/1176-SP/PC/PP/VP 8
7 Syndrom demence - spolupráce
pečujícího a psychiatra
2 A2020/0974-SP/PC/PP/VP 8
8 Na 8 hodin seniorem aneb simulace
stáří gerontooblekem
2 A2019/1331-SP/PC/PP 8

Typ kurzu: 1=pro prac. v soc.službách, 2=profesní vzdělávání - základní kurz, 3=prof.vzdělávání - rozšířující kurz

www.osobniasistence.cz


Osobni asistence.cz
klienti osobní asistence * prevence vzniku dekubitů * sociální dávky * klienti osobní asistence


Seznam organizací
akreditovaných MPSV

Seznam organizací akreditovaných MPSV, které jsou oprávněny k organizování kvalifikačních kurzů z různých oblastí sociální práce.
Zde je možné najít organizaci, která např. nabízí kurzy osobní asistence, apod. (ne však konkrétní kurz, konkrétní termín)

Jak vyhledat organizaci ??
- Nejdříve zvolte kraj, ve kterém byste chtěli kurz absolvovat (a klikněte na tlačítko "nastavit")
- a potom si postupně prohlédněte detaily zobrazených organizací ve zvoleném kraji (kliknutím na odkaz se zobrazí detailní informace o organizaci).
nebo zkuste použít funkci "Vyhledávání programu" - do pole pro text napište část textu programu, který hledáte - text musí být v přesném tvaru, který je uveden v seznamu programů u detailu organizace (např. ...pracovník v přímé péči...) a klikněte na tlačítko "vyhledat".
Správné tvary názvů programů naleznete na stránce "Seznam akreditovaných programů" - viz okno "Vyhledávání programu".
- Kontakt na zobrazenou organizaci (detailní popis) si můžete vytisknout nebo poslat mailem na Vaši mailovou adresu.
- Má-li organizace akreditaci pro kurz, který hledáte, podívejte se na její www stránky, kde byste mohli najít aktuální nabídku kurzů,
- nejsou-li zde stránky uvedeny, zkuste organizaci vyhledat pomocí formuláře "Vyhledávání Google" (na stránce detailního popisu školící organizace) nebo pomocí Vašeho internetového vyhledávače, a to:
- do pole pro hledaný text napište, nebo označte a zkopírujte název hledané organizace (větší nápis pod oknem formuláře), a klikněte na tlačítko "Vyhledat".

Pozn.: Konkrétní nabídku rekvalifikačních kurzů nejsem schopen zajistit.
Kontakty jsou převzaty z dokumentu MPSV, bez záruky, akreditace některých školicích programů mohou být k dnešnímu dni již zrušeny.
Pro vyhledávání školicí organizace doporučuji použít vyhledávač organizací akreditovaných MPSV
Vyhledávání MPSV

[86]