Na této stránce osobní asistence naleznete:

Školící organizace
s akreditací MPSV

Seznam obsahuje akreditace MPSV, které byly uděleny organizacím pro organizování vzdělávacích a rekvalifikačních kurzů, školení, a seminářů v oblasti sociálních služeb (nejedná se pouze o kurzy pro osobní asistenci, ale o vzdělávání ve více oblastech sociálních služeb). Zde uvedené akreditované programy nemusí být zcela aktuální, akreditace některých dříve platných školicích programů může být k dnešnímu dni již zrušena.

Celkem cca 1200 organizací
(aktualizace MPSV k 5/2017)

Zdroj informací:
MPSV


Vyhledávání akreditovaných kurzů na stránkách MPSV:
Vyhledávání MPSV


Kurzy - organizace:

Fosa, o.p.s.


Vyhledávání Google  

 Info: Vyhledejte si aktuální informace o organizaci a kurzech přes Google vyhledávač (stačí kliknout na tlačítko "Vyhledávání Google" výše).

Fosa, o.p.s.

Město: Praha 4
Kraj: Praha

Přehled školících programů:
Počet programů: 9
Programy: Vyjednávání se zaměstnavatelem jako nástroj začleňování uživatelů sociálních služeb na trh práce | Podpora samostatnosti - úvod do systému nácviku dovedností potřebných pro běžný život uživatelů sociálních služeb | Jak získat pracovníky do sociálních služeb aneb sociální headhunter | Správně asistovat, skutečně pomáhat - úvod do asistence lidem s mentálním postižením | Podpora samostatnosti - Systém nácviků praktických dovedností potřebných pro běžný život uživatelů sociálních služeb | Jak podporovat uživatele sociální služby v získávání pracovního místa | Jak poskytnout první pomoc uživatelům sociálních služeb se zdravotním postižením (zážitkový kurz) | Asistence dospělým lidem s mentálním postižením I. | Vyladěná asistence - cesta k nezbytné podpoře se zapojením klienta |

Kontakt::
Název: Fosa, o.p.s.
Ulice: Filipova 2013/3
Město: Praha 4
PSČ: 14800
Kraj: Praha
www:
Aktualizace: 19. 8. 2021

Aktuální kurzy akreditované MPSV:
(Pořadí kurzu, název, typ, č.akreditace, počet hodin)

Imp_idKurzTyp kurzu    Č.akr.Hod.
1 Vyjednávání se zaměstnavatelem jako
nástroj začleňování uživatelů
sociálních služeb na trh práce
2 A2019/0573-SP/PC/VP 16
2 Podpora samostatnosti - úvod do
systému nácviku dovedností
potřebných pro běžný život
uživatelů sociálních služeb
2 A2018/0706-SP/PC/VP/PP 8
3 Jak získat pracovníky do sociálních
služeb aneb sociální headhunter
2 A2019/0572-SP/VP 16
4 Správně asistovat, skutečně pomáhat
- úvod do asistence lidem s mentálním
postižením
2 A2020/0157-SP/PC/PP 8
5 Podpora samostatnosti - Systém
nácviků praktických dovedností
potřebných pro běžný život
uživatelů sociálních služeb
2 A2020/0158-SP/PC/PP/VP 16
6 Jak podporovat uživatele sociální
služby v získávání pracovního
místa
2 A2020/0896-SP/PC 16
7 Jak poskytnout první pomoc uživatelům
sociálních služeb se zdravotním
postižením (zážitkový kurz)
2 - 8
8 Asistence dospělým lidem s mentálním
postižením I.
2 - 24
9 Vyladěná asistence - cesta k nezbytné
podpoře se zapojením klienta
2 A2018/0685-SP/PC/PP 16

Typ kurzu: 1=pro prac. v soc.službách, 2=profesní vzdělávání - základní kurz, 3=prof.vzdělávání - rozšířující kurz

www.osobniasistence.cz


Osobni asistence.cz
hospice v ČR * sociální služby * zajímavé odkazy * problémy plegiků


Seznam organizací
akreditovaných MPSV

Seznam organizací akreditovaných MPSV, které jsou oprávněny k organizování kvalifikačních kurzů z různých oblastí sociální práce.
Zde je možné najít organizaci, která např. nabízí kurzy osobní asistence, apod. (ne však konkrétní kurz, konkrétní termín)

Jak vyhledat organizaci ??
- Nejdříve zvolte kraj, ve kterém byste chtěli kurz absolvovat (a klikněte na tlačítko "nastavit")
- a potom si postupně prohlédněte detaily zobrazených organizací ve zvoleném kraji (kliknutím na odkaz se zobrazí detailní informace o organizaci).
nebo zkuste použít funkci "Vyhledávání programu" - do pole pro text napište část textu programu, který hledáte - text musí být v přesném tvaru, který je uveden v seznamu programů u detailu organizace (např. ...pracovník v přímé péči...) a klikněte na tlačítko "vyhledat".
Správné tvary názvů programů naleznete na stránce "Seznam akreditovaných programů" - viz okno "Vyhledávání programu".
- Kontakt na zobrazenou organizaci (detailní popis) si můžete vytisknout nebo poslat mailem na Vaši mailovou adresu.
- Má-li organizace akreditaci pro kurz, který hledáte, podívejte se na její www stránky, kde byste mohli najít aktuální nabídku kurzů,
- nejsou-li zde stránky uvedeny, zkuste organizaci vyhledat pomocí formuláře "Vyhledávání Google" (na stránce detailního popisu školící organizace) nebo pomocí Vašeho internetového vyhledávače, a to:
- do pole pro hledaný text napište, nebo označte a zkopírujte název hledané organizace (větší nápis pod oknem formuláře), a klikněte na tlačítko "Vyhledat".

Pozn.: Konkrétní nabídku rekvalifikačních kurzů nejsem schopen zajistit.
Kontakty jsou převzaty z dokumentu MPSV, bez záruky, akreditace některých školicích programů mohou být k dnešnímu dni již zrušeny.
Pro vyhledávání školicí organizace doporučuji použít vyhledávač organizací akreditovaných MPSV
Vyhledávání MPSV

[86]