Na této stránce osobní asistence naleznete:

Školící organizace
s akreditací MPSV

Seznam obsahuje akreditace MPSV, které byly uděleny organizacím pro organizování vzdělávacích a rekvalifikačních kurzů, školení, a seminářů v oblasti sociálních služeb (nejedná se pouze o kurzy pro osobní asistenci, ale o vzdělávání ve více oblastech sociálních služeb). Zde uvedené akreditované programy nemusí být zcela aktuální, akreditace některých dříve platných školicích programů může být k dnešnímu dni již zrušena.

Celkem cca 1200 organizací
(aktualizace MPSV k 5/2017)

Zdroj informací:
MPSV


Vyhledávání akreditovaných kurzů na stránkách MPSV:
Vyhledávání MPSV


Kurzy - organizace:

Fokus Praha, z.ú.


Vyhledávání Google  

 Info: Vyhledejte si aktuální informace o organizaci a kurzech přes Google vyhledávač (stačí kliknout na tlačítko "Vyhledávání Google" výše).

Fokus Praha, z.ú.

Město: Praha 8
Kraj: Praha

Přehled školících programů:
Počet programů: 19
Programy: Kvalifikační kurz pro pracovíky v sociálních službách | Motivační intervence | Základy koučovacích technik pro pracovníky v pomáhajících profesích | Zplnomocňování a podpora silných stránek v pomáhajícím rozhovru | Case management | Jak pracovat s emocemi a vzájemnou podporou | Psychohygiena pomocí techniky TRE - Napětí, stres a trauma uvolňující cvičení | Individuální plánování v praxi | Způsoby zvládání obtížných situací při spolupráci s klientem | Sociálně právní minimum - zaměření na sociální dávky | Zvládání agrese | Cesta k sobě - sebepojetí pracovníka a jeho dopad na profesní růst | Specifika krizové intervence při spolupráci s člověkem se sebevražednými tendencemi | Sociálně právní minimum - zaměření na sociální dávky | Zvládání agrese | Case management | Individuální plánování v praxi | Způsoby zvládání obtížných situací při spolupráci s klientem | Zvládání emocí vnitřně a v interakcích |

Kontakt::
Název: Fokus Praha, z.ú.
Ulice: Dolákova 536/24
Město: Praha 8
PSČ: 18100
Kraj: Praha
www: http://www.fokustvs-vzdelavani.cz/
Aktualizace: 19. 8. 2021

Aktuální kurzy akreditované MPSV:
(Pořadí kurzu, název, typ, č.akreditace, počet hodin)

Imp_idKurzTyp kurzu    Č.akr.Hod.
1 Kvalifikační kurz pro pracovíky v
sociálních službách
1 A2020/0272-PK 172
2 Motivační intervence 2 A2019/0124-SP/PC/VP 16
3 Základy koučovacích technik pro
pracovníky v pomáhajících profesích
2 A2019/0064-SP/PC 16
4 Zplnomocňování a podpora silných
stránek v pomáhajícím rozhovru
2 A2020/0859-SP/PC/PP 16
5 Case management 2 A2018/0675-SP/PC/VP 20
6 Jak pracovat s emocemi a vzájemnou
podporou
2 A2018/0668-SP/PC/PP 16
7 Psychohygiena pomocí techniky TRE -
Napětí, stres a trauma uvolňující
cvičení
2 A2019/0062-SP/PC/PP/VP 16
8 Individuální plánování v praxi 2 A2018/0447-SP/PC/VP 24
9 Způsoby zvládání obtížných
situací při spolupráci s klientem
2 A2018/0075-SP/PC/PP 24
10 Sociálně právní minimum -
zaměření na sociální dávky
2 A2018/0446-SP/PC/VP/PP 16
11 Zvládání agrese 2 A2018/0777-SP/PC 16
12 Cesta k sobě - sebepojetí pracovníka
a jeho dopad na profesní růst
2 A2017/0065-SP/PC/PP 16
13 Specifika krizové intervence při
spolupráci s člověkem se
sebevražednými tendencemi
2 A2017/0149-SP 8
14 Sociálně právní minimum -
zaměření na sociální dávky
2 - 19
15 Zvládání agrese 2 - 16
16 Case management 2 - 20
17 Individuální plánování v praxi 2 - 23
18 Způsoby zvládání obtížných
situací při spolupráci s klientem
2 - 23
19 Zvládání emocí vnitřně a v
interakcích
2 - 16

Typ kurzu: 1=pro prac. v soc.službách, 2=profesní vzdělávání - základní kurz, 3=prof.vzdělávání - rozšířující kurz

www.osobniasistence.cz


Osobni asistence.cz
rss zprávy * poskytovatelé péče * asistence pro seniory * zajímavé odkazy


Seznam organizací
akreditovaných MPSV

Seznam organizací akreditovaných MPSV, které jsou oprávněny k organizování kvalifikačních kurzů z různých oblastí sociální práce.
Zde je možné najít organizaci, která např. nabízí kurzy osobní asistence, apod. (ne však konkrétní kurz, konkrétní termín)

Jak vyhledat organizaci ??
- Nejdříve zvolte kraj, ve kterém byste chtěli kurz absolvovat (a klikněte na tlačítko "nastavit")
- a potom si postupně prohlédněte detaily zobrazených organizací ve zvoleném kraji (kliknutím na odkaz se zobrazí detailní informace o organizaci).
nebo zkuste použít funkci "Vyhledávání programu" - do pole pro text napište část textu programu, který hledáte - text musí být v přesném tvaru, který je uveden v seznamu programů u detailu organizace (např. ...pracovník v přímé péči...) a klikněte na tlačítko "vyhledat".
Správné tvary názvů programů naleznete na stránce "Seznam akreditovaných programů" - viz okno "Vyhledávání programu".
- Kontakt na zobrazenou organizaci (detailní popis) si můžete vytisknout nebo poslat mailem na Vaši mailovou adresu.
- Má-li organizace akreditaci pro kurz, který hledáte, podívejte se na její www stránky, kde byste mohli najít aktuální nabídku kurzů,
- nejsou-li zde stránky uvedeny, zkuste organizaci vyhledat pomocí formuláře "Vyhledávání Google" (na stránce detailního popisu školící organizace) nebo pomocí Vašeho internetového vyhledávače, a to:
- do pole pro hledaný text napište, nebo označte a zkopírujte název hledané organizace (větší nápis pod oknem formuláře), a klikněte na tlačítko "Vyhledat".

Pozn.: Konkrétní nabídku rekvalifikačních kurzů nejsem schopen zajistit.
Kontakty jsou převzaty z dokumentu MPSV, bez záruky, akreditace některých školicích programů mohou být k dnešnímu dni již zrušeny.
Pro vyhledávání školicí organizace doporučuji použít vyhledávač organizací akreditovaných MPSV
Vyhledávání MPSV

[86]