Na této stránce osobní asistence naleznete:

Školící organizace
s akreditací MPSV

Seznam obsahuje akreditace MPSV, které byly uděleny organizacím pro organizování vzdělávacích a rekvalifikačních kurzů, školení, a seminářů v oblasti sociálních služeb (nejedná se pouze o kurzy pro osobní asistenci, ale o vzdělávání ve více oblastech sociálních služeb). Zde uvedené akreditované programy nemusí být zcela aktuální, akreditace některých dříve platných školicích programů může být k dnešnímu dni již zrušena.

Celkem cca 1200 organizací
(aktualizace MPSV k 5/2017)

Zdroj informací:
MPSV


Vyhledávání akreditovaných kurzů na stránkách MPSV:
Vyhledávání MPSV


Kurzy - organizace:

Amalthea z.s.


Vyhledávání Google  

 Info: Vyhledejte si aktuální informace o organizaci a kurzech přes Google vyhledávač (stačí kliknout na tlačítko "Vyhledávání Google" výše).

Amalthea z.s.

Město: Pardubice
Kraj: Pardubický

Přehled školících programů:
Počet programů: 9
Programy: Jak pracovat s životním příběhem ohroženého nebo traumatizovaného dítěte | Rodinné konference | Úvod do vyhodnocování situace dítěte a jeho rodiny | Attachment v sociálně - právní ochraně dětí I. - základní principy | Kontakt dětí v náhradní rodinné péči s biologickou rodinou I. - vyhodnocení rizik a nastavení kontaktu | Interaktivní případová konference s důrazem na zapojení dítěte | Využití teorie potřeb v sociální práci s dítětem a (náhradní) rodinou - úvod do problematiky | Attachment v sociálně - právní ochraně dětí II. - praktické tipy | Kontakt dětí v NRP s biologickou rodinou II. - kazuistiky a modelové situace |

Kontakt::
Název: Amalthea z.s.
Ulice: Husova 199
Město: Pardubice
PSČ: 53003
Kraj: Pardubický
www:
Aktualizace: 10. 8. 2021

Aktuální kurzy akreditované MPSV:
(Pořadí kurzu, název, typ, č.akreditace, počet hodin)

Imp_idKurzTyp kurzu    Č.akr.Hod.
1 Jak pracovat s životním příběhem
ohroženého nebo traumatizovaného
dítěte
2 A2020/1040-SP/PC/VP 8
2 Rodinné konference 2 A2020/0053-SP/PC/PP/VP 8
3 Úvod do vyhodnocování situace
dítěte a jeho rodiny
2 A2019/0888-SP/VP 6
4 Attachment v sociálně - právní
ochraně dětí I. - základní principy
2 A2019/0883-SP/VP 8
5 Kontakt dětí v náhradní rodinné
péči s biologickou rodinou I. -
vyhodnocení rizik a nastavení kontaktu
2 A2019/0885-SP/VP 8
6 Interaktivní případová konference s
důrazem na zapojení dítěte
2 A2020/0054-SP/VP 8
7 Využití teorie potřeb v sociální
práci s dítětem a (náhradní)
rodinou - úvod do problematiky
2 - 8
8 Attachment v sociálně - právní
ochraně dětí II. - praktické tipy
3 A2019/0884-SP/VP 8
9 Kontakt dětí v NRP s biologickou
rodinou II. - kazuistiky a modelové
situace
3 A2019/0886-SP/VP 8

Typ kurzu: 1=pro prac. v soc.službách, 2=profesní vzdělávání - základní kurz, 3=prof.vzdělávání - rozšířující kurz

www.osobniasistence.cz


Osobni asistence.cz
rss zprávy * inzerce * sociální dávky * o bolesti a její léčbě


Seznam organizací
akreditovaných MPSV

Seznam organizací akreditovaných MPSV, které jsou oprávněny k organizování kvalifikačních kurzů z různých oblastí sociální práce.
Zde je možné najít organizaci, která např. nabízí kurzy osobní asistence, apod. (ne však konkrétní kurz, konkrétní termín)

Jak vyhledat organizaci ??
- Nejdříve zvolte kraj, ve kterém byste chtěli kurz absolvovat (a klikněte na tlačítko "nastavit")
- a potom si postupně prohlédněte detaily zobrazených organizací ve zvoleném kraji (kliknutím na odkaz se zobrazí detailní informace o organizaci).
nebo zkuste použít funkci "Vyhledávání programu" - do pole pro text napište část textu programu, který hledáte - text musí být v přesném tvaru, který je uveden v seznamu programů u detailu organizace (např. ...pracovník v přímé péči...) a klikněte na tlačítko "vyhledat".
Správné tvary názvů programů naleznete na stránce "Seznam akreditovaných programů" - viz okno "Vyhledávání programu".
- Kontakt na zobrazenou organizaci (detailní popis) si můžete vytisknout nebo poslat mailem na Vaši mailovou adresu.
- Má-li organizace akreditaci pro kurz, který hledáte, podívejte se na její www stránky, kde byste mohli najít aktuální nabídku kurzů,
- nejsou-li zde stránky uvedeny, zkuste organizaci vyhledat pomocí formuláře "Vyhledávání Google" (na stránce detailního popisu školící organizace) nebo pomocí Vašeho internetového vyhledávače, a to:
- do pole pro hledaný text napište, nebo označte a zkopírujte název hledané organizace (větší nápis pod oknem formuláře), a klikněte na tlačítko "Vyhledat".

Pozn.: Konkrétní nabídku rekvalifikačních kurzů nejsem schopen zajistit.
Kontakty jsou převzaty z dokumentu MPSV, bez záruky, akreditace některých školicích programů mohou být k dnešnímu dni již zrušeny.
Pro vyhledávání školicí organizace doporučuji použít vyhledávač organizací akreditovaných MPSV
Vyhledávání MPSV

[86]