Na této stránce osobní asistence naleznete:

Školící organizace
s akreditací MPSV

Seznam obsahuje akreditace MPSV, které byly uděleny organizacím pro organizování vzdělávacích a rekvalifikačních kurzů, školení, a seminářů v oblasti sociálních služeb (nejedná se pouze o kurzy pro osobní asistenci, ale o vzdělávání ve více oblastech sociálních služeb). Zde uvedené akreditované programy nemusí být zcela aktuální, akreditace některých dříve platných školicích programů může být k dnešnímu dni již zrušena.

Celkem cca 1200 organizací
(aktualizace MPSV k 5/2017)

Zdroj informací:
MPSV


Vyhledávání akreditovaných kurzů na stránkách MPSV:
Vyhledávání MPSV


Kurzy - organizace:

Akademie Jana Amose Komenského, z.s. - oblast Kladno


Vyhledávání Google  

 Info: Vyhledejte si aktuální informace o organizaci a kurzech přes Google vyhledávač (stačí kliknout na tlačítko "Vyhledávání Google" výše).

Akademie Jana Amose Komenského, z.s. - oblast Kladno

Město: Kladno
Kraj: Středočeský

Přehled školících programů:
Počet programů: 11
Programy: Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách | Asistent handicapovaných osob | Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách | Zdravotní gramotnost pracovníků v sociálních službách v přímé obslužné péči | Základní komunikační techniky a dovednosti při zvládání emočně náročných situací | Aktivizace seniorů v pobytových sociálních službách | Syndrom vyhoření a duševní hygiena pracovníka v sociálních službách | Základy komunikace u osob se specifickými potřebami | První pomoc pro pracovníky v sociálních službách v přímé obslužné péči | Šikanózní chování mezi pracovníky v sociálních službách | Aktivizace seniorů v pobytových sociálních službách |

Kontakt::
Název: Akademie Jana Amose Komenského, z.s. - oblast Kladno
Ulice: Náměstí Sítná 3105
Město: Kladno
PSČ: 27201
Kraj: Středočeský
www: http://www.ajakkladno.cz/
Aktualizace: 10. 8. 2021

Aktuální kurzy akreditované MPSV:
(Pořadí kurzu, název, typ, č.akreditace, počet hodin)

Imp_idKurzTyp kurzu    Č.akr.Hod.
1 Kvalifikační kurz pro pracovníky v
sociálních službách
1 A2019/0152-PK 244
2 Asistent handicapovaných osob 1 - 244
3 Kvalifikační kurz pro pracovníky v
sociálních službách
1 A2018/0542-PK/PP 175
4 Zdravotní gramotnost pracovníků v
sociálních službách v přímé
obslužné péči
2 A2018/0669-SP/PC/PP 8
5 Základní komunikační techniky a
dovednosti při zvládání emočně
náročných situací
2 A2018/0588-SP/PC/VP 8
6 Aktivizace seniorů v pobytových
sociálních službách
2 A2017/0407-SP/PC 8
7 Syndrom vyhoření a duševní hygiena
pracovníka v sociálních službách
2 A2019/1066-PC/PP 8
8 Základy komunikace u osob se
specifickými potřebami
2 A2019/1305-PC/PP 8
9 První pomoc pro pracovníky v
sociálních službách v přímé
obslužné péči
2 A2019/1304-PC/PP 8
10 Šikanózní chování mezi pracovníky
v sociálních službách
2 A2021/0266-SP/PC 8
11 Aktivizace seniorů v pobytových
sociálních službách
2 A2021/0708-SP/PC 8

Typ kurzu: 1=pro prac. v soc.službách, 2=profesní vzdělávání - základní kurz, 3=prof.vzdělávání - rozšířující kurz

www.osobniasistence.cz


Osobni asistence.cz
adresy organizací * aspekty péče o nemocné * výměna odkazů * inzerce


Seznam organizací
akreditovaných MPSV

Seznam organizací akreditovaných MPSV, které jsou oprávněny k organizování kvalifikačních kurzů z různých oblastí sociální práce.
Zde je možné najít organizaci, která např. nabízí kurzy osobní asistence, apod. (ne však konkrétní kurz, konkrétní termín)

Jak vyhledat organizaci ??
- Nejdříve zvolte kraj, ve kterém byste chtěli kurz absolvovat (a klikněte na tlačítko "nastavit")
- a potom si postupně prohlédněte detaily zobrazených organizací ve zvoleném kraji (kliknutím na odkaz se zobrazí detailní informace o organizaci).
nebo zkuste použít funkci "Vyhledávání programu" - do pole pro text napište část textu programu, který hledáte - text musí být v přesném tvaru, který je uveden v seznamu programů u detailu organizace (např. ...pracovník v přímé péči...) a klikněte na tlačítko "vyhledat".
Správné tvary názvů programů naleznete na stránce "Seznam akreditovaných programů" - viz okno "Vyhledávání programu".
- Kontakt na zobrazenou organizaci (detailní popis) si můžete vytisknout nebo poslat mailem na Vaši mailovou adresu.
- Má-li organizace akreditaci pro kurz, který hledáte, podívejte se na její www stránky, kde byste mohli najít aktuální nabídku kurzů,
- nejsou-li zde stránky uvedeny, zkuste organizaci vyhledat pomocí formuláře "Vyhledávání Google" (na stránce detailního popisu školící organizace) nebo pomocí Vašeho internetového vyhledávače, a to:
- do pole pro hledaný text napište, nebo označte a zkopírujte název hledané organizace (větší nápis pod oknem formuláře), a klikněte na tlačítko "Vyhledat".

Pozn.: Konkrétní nabídku rekvalifikačních kurzů nejsem schopen zajistit.
Kontakty jsou převzaty z dokumentu MPSV, bez záruky, akreditace některých školicích programů mohou být k dnešnímu dni již zrušeny.
Pro vyhledávání školicí organizace doporučuji použít vyhledávač organizací akreditovaných MPSV
Vyhledávání MPSV

[86]