Na této stránce osobní asistence naleznete:

Školící organizace
s akreditací MPSV

Seznam obsahuje akreditace MPSV, které byly uděleny organizacím pro organizování vzdělávacích a rekvalifikačních kurzů, školení, a seminářů v oblasti sociálních služeb (nejedná se pouze o kurzy pro osobní asistenci, ale o vzdělávání ve více oblastech sociálních služeb). Zde uvedené akreditované programy nemusí být zcela aktuální, akreditace některých dříve platných školicích programů může být k dnešnímu dni již zrušena.

Celkem cca 1200 organizací
(aktualizace MPSV k 5/2017)

Zdroj informací:
MPSV


Vyhledávání akreditovaných kurzů na stránkách MPSV:
Vyhledávání MPSV


Kurzy - organizace:

AGAMOS s.r.o.


Vyhledávání Google  

 Info: Vyhledejte si aktuální informace o organizaci a kurzech přes Google vyhledávač (stačí kliknout na tlačítko "Vyhledávání Google" výše).

AGAMOS s.r.o.

Město: Prostějov
Kraj: Olomoucký

Přehled školících programů:
Počet programů: 13
Programy: Prevence bolestí zad pro pracovníky přímé péče I. | Syndrom vyhoření aneb jak nevyhořet | Úvod do práce s motivací klienta | Snižování bariér v komunikaci s uživatelem sociálních služeb | Komunikace s dětmi v zátěžových situacích | Trénink paměti pro seniory | Základy práce s klientem s rizikem v chování | Úvod do metody reminiscence | Úvod do problematiky aktivizace klientů v sociálních službách | Sociální podnikání | Základy motivačně intervenční práce s mládeží | Základy první pomoci pro poskytovatele sociálních služeb II. | Krizová intervence II |

Kontakt::
Název: AGAMOS s.r.o.
Ulice: Palackého 3925/23
Město: Prostějov
PSČ: 79601
Kraj: Olomoucký
www:
Aktualizace: 10. 8. 2021

Aktuální kurzy akreditované MPSV:
(Pořadí kurzu, název, typ, č.akreditace, počet hodin)

Imp_idKurzTyp kurzu    Č.akr.Hod.
1 Prevence bolestí zad pro pracovníky
přímé péče I.
2 A2019/1091-SP/PC/PP 8
2 Syndrom vyhoření aneb jak nevyhořet 2 A2019/1092-SP/PC/PP 8
3 Úvod do práce s motivací klienta 2 A2019/1093-SP/PC/PP 8
4 Snižování bariér v komunikaci s
uživatelem sociálních služeb
2 A2019/0455-SP/PC 8
5 Komunikace s dětmi v zátěžových
situacích
2 A2019/0034-SP/PC 8
6 Trénink paměti pro seniory 2 A2019/0174-SP/PC 8
7 Základy práce s klientem s rizikem v
chování
2 A2020/0521-SP/PC 8
8 Úvod do metody reminiscence 2 A2020/0436-SP/PC 8
9 Úvod do problematiky aktivizace
klientů v sociálních službách
2 A2020/0437-SP/PC/PP 8
10 Sociální podnikání 2 A2020/0425-SP/PC/VP 8
11 Základy motivačně intervenční
práce s mládeží
2 A2020/0426-SP/PC 8
12 Základy první pomoci pro poskytovatele
sociálních služeb II.
3 A2019/1090-SP/PC/PP 8
13 Krizová intervence II 3 A2019/0630-SP/PC/PP 8

Typ kurzu: 1=pro prac. v soc.službách, 2=profesní vzdělávání - základní kurz, 3=prof.vzdělávání - rozšířující kurz

www.osobniasistence.cz


Osobni asistence.cz
péče a lidská důstojnost * riziko vzniku dekubitů * osobní asistence * hledám asistenci


Seznam organizací
akreditovaných MPSV

Seznam organizací akreditovaných MPSV, které jsou oprávněny k organizování kvalifikačních kurzů z různých oblastí sociální práce.
Zde je možné najít organizaci, která např. nabízí kurzy osobní asistence, apod. (ne však konkrétní kurz, konkrétní termín)

Jak vyhledat organizaci ??
- Nejdříve zvolte kraj, ve kterém byste chtěli kurz absolvovat (a klikněte na tlačítko "nastavit")
- a potom si postupně prohlédněte detaily zobrazených organizací ve zvoleném kraji (kliknutím na odkaz se zobrazí detailní informace o organizaci).
nebo zkuste použít funkci "Vyhledávání programu" - do pole pro text napište část textu programu, který hledáte - text musí být v přesném tvaru, který je uveden v seznamu programů u detailu organizace (např. ...pracovník v přímé péči...) a klikněte na tlačítko "vyhledat".
Správné tvary názvů programů naleznete na stránce "Seznam akreditovaných programů" - viz okno "Vyhledávání programu".
- Kontakt na zobrazenou organizaci (detailní popis) si můžete vytisknout nebo poslat mailem na Vaši mailovou adresu.
- Má-li organizace akreditaci pro kurz, který hledáte, podívejte se na její www stránky, kde byste mohli najít aktuální nabídku kurzů,
- nejsou-li zde stránky uvedeny, zkuste organizaci vyhledat pomocí formuláře "Vyhledávání Google" (na stránce detailního popisu školící organizace) nebo pomocí Vašeho internetového vyhledávače, a to:
- do pole pro hledaný text napište, nebo označte a zkopírujte název hledané organizace (větší nápis pod oknem formuláře), a klikněte na tlačítko "Vyhledat".

Pozn.: Konkrétní nabídku rekvalifikačních kurzů nejsem schopen zajistit.
Kontakty jsou převzaty z dokumentu MPSV, bez záruky, akreditace některých školicích programů mohou být k dnešnímu dni již zrušeny.
Pro vyhledávání školicí organizace doporučuji použít vyhledávač organizací akreditovaných MPSV
Vyhledávání MPSV

[86]