Na této stránce osobní asistence naleznete:

Školící organizace
s akreditací MPSV

Seznam obsahuje akreditace MPSV, které byly uděleny organizacím pro organizování vzdělávacích a rekvalifikačních kurzů, školení, a seminářů v oblasti sociálních služeb (nejedná se pouze o kurzy pro osobní asistenci, ale o vzdělávání ve více oblastech sociálních služeb). Zde uvedené akreditované programy nemusí být zcela aktuální, akreditace některých dříve platných školicích programů může být k dnešnímu dni již zrušena.

Celkem cca 1200 organizací
(aktualizace MPSV k 5/2017)

Zdroj informací:
MPSV


Vyhledávání akreditovaných kurzů na stránkách MPSV:
Vyhledávání MPSV


Kurzy - organizace:

EDUKOL vzdělávací a poradenské sdružení s.r.o.


Vyhledávání Google  

 Info: Vyhledejte si aktuální informace o organizaci a kurzech přes Google vyhledávač (stačí kliknout na tlačítko "Vyhledávání Google" výše).

EDUKOL vzdělávací a poradenské sdružení s.r.o.

Město: Olomouc
Kraj: Olomoucký

Přehled školících programů:
Počet programů: 8
Programy: Rozvoj komunikačních a prezentačních dovednosti | Konfliktní situace, jejich řešení a asertivní zvládání | Zvládání psychické zátěže - syndrom vyhoření | Vedení týmů | Management času, plánování a zvládání stresu v důsledku pracovní zátěže | Vedení týmů | Týmové dovednosti a koučování | Management času, plánování a zvládání stresových situací pro pracovníky sociálních služeb |

Kontakt::
Název: EDUKOL vzdělávací a poradenské sdružení s.r.o.
Ulice:
Město: Olomouc
PSČ: 77900
Kraj: Olomoucký
www: http://www.edukol.cz/
Aktualizace: 19. 8. 2021

Aktuální kurzy akreditované MPSV:
(Pořadí kurzu, název, typ, č.akreditace, počet hodin)

Imp_idKurzTyp kurzu    Č.akr.Hod.
1 Rozvoj komunikačních a prezentačních
dovednosti
2 A2019/0938-SP/VP 16
2 Konfliktní situace, jejich řešení a
asertivní zvládání
2 A2019/0936-SP/PC 16
3 Zvládání psychické zátěže -
syndrom vyhoření
2 A2020/0926-SP/PC 21
4 Vedení týmů 2 A2020/0188-SP/PC 16
5 Management času, plánování a
zvládání stresu v důsledku pracovní
zátěže
2 A2019/1328-SP/PC 16
6 Vedení týmů 2 - 16
7 Týmové dovednosti a koučování 2 - 16
8 Management času, plánování a
zvládání stresových situací pro
pracovníky sociálních služeb
2 - 16

Typ kurzu: 1=pro prac. v soc.službách, 2=profesní vzdělávání - základní kurz, 3=prof.vzdělávání - rozšířující kurz

www.osobniasistence.cz


Osobni asistence.cz
prostředky pro ošetřování dekubitů * výměna odkazů * problémy plegiků * charta práv tělesně postižených


Seznam organizací
akreditovaných MPSV

Seznam organizací akreditovaných MPSV, které jsou oprávněny k organizování kvalifikačních kurzů z různých oblastí sociální práce.
Zde je možné najít organizaci, která např. nabízí kurzy osobní asistence, apod. (ne však konkrétní kurz, konkrétní termín)

Jak vyhledat organizaci ??
- Nejdříve zvolte kraj, ve kterém byste chtěli kurz absolvovat (a klikněte na tlačítko "nastavit")
- a potom si postupně prohlédněte detaily zobrazených organizací ve zvoleném kraji (kliknutím na odkaz se zobrazí detailní informace o organizaci).
nebo zkuste použít funkci "Vyhledávání programu" - do pole pro text napište část textu programu, který hledáte - text musí být v přesném tvaru, který je uveden v seznamu programů u detailu organizace (např. ...pracovník v přímé péči...) a klikněte na tlačítko "vyhledat".
Správné tvary názvů programů naleznete na stránce "Seznam akreditovaných programů" - viz okno "Vyhledávání programu".
- Kontakt na zobrazenou organizaci (detailní popis) si můžete vytisknout nebo poslat mailem na Vaši mailovou adresu.
- Má-li organizace akreditaci pro kurz, který hledáte, podívejte se na její www stránky, kde byste mohli najít aktuální nabídku kurzů,
- nejsou-li zde stránky uvedeny, zkuste organizaci vyhledat pomocí formuláře "Vyhledávání Google" (na stránce detailního popisu školící organizace) nebo pomocí Vašeho internetového vyhledávače, a to:
- do pole pro hledaný text napište, nebo označte a zkopírujte název hledané organizace (větší nápis pod oknem formuláře), a klikněte na tlačítko "Vyhledat".

Pozn.: Konkrétní nabídku rekvalifikačních kurzů nejsem schopen zajistit.
Kontakty jsou převzaty z dokumentu MPSV, bez záruky, akreditace některých školicích programů mohou být k dnešnímu dni již zrušeny.
Pro vyhledávání školicí organizace doporučuji použít vyhledávač organizací akreditovaných MPSV
Vyhledávání MPSV

[86]