Na této stránce osobní asistence naleznete:

Školící organizace
s akreditací MPSV

Seznam obsahuje akreditace MPSV, které byly uděleny organizacím pro organizování vzdělávacích a rekvalifikačních kurzů, školení, a seminářů v oblasti sociálních služeb (nejedná se pouze o kurzy pro osobní asistenci, ale o vzdělávání ve více oblastech sociálních služeb). Zde uvedené akreditované programy nemusí být zcela aktuální, akreditace některých dříve platných školicích programů může být k dnešnímu dni již zrušena.

Celkem cca 1200 organizací
(aktualizace MPSV k 5/2017)

Zdroj informací:
MPSV


Vyhledávání akreditovaných kurzů na stránkách MPSV:
Vyhledávání MPSV


Kurzy - organizace:

EDUPOL, v. o. s.


Vyhledávání Google  

 Info: Vyhledejte si aktuální informace o organizaci a kurzech přes Google vyhledávač (stačí kliknout na tlačítko "Vyhledávání Google" výše).

EDUPOL, v. o. s.

Město: Mělník
Kraj: Středočeský

Přehled školících programů:
Počet programů: 45
Programy: Nepojistné sociální dávky I. - dávky státní sociální podpory a dávky pomoci v hmotné nouzi | Poruchy chování dětí a dospívajících I. | Kompetence sociálních pracovníků při péče o osoby ohrožené sociálním vyloučením | Správní řád a jeho uplatnění v sociálně-právní ochraně dětí a mládeže | Jednání s klienty s problémovým chováním | Jak efektivně komunikovat s klientem seniorského věku | Budování poradenského vztahu v sociální práci a jak vést poradenský rozhovor | Jak efektivně zvládnout agresivitu klienta | Pozitivní myšlení a práce se stresem | Vedení náročných rozhovorů s klienty | Týmová spolupráce a motivace týmu | Nepojistné sociální dávky II. - dávky pro osoby se zdravotním postižením a příspěvek na péči | Prevence syndromu vyhoření | Obrana proti manipulaci | Vedení rozhovoru s dítětem | Vývojové úkoly a potřeby dětského věku v sociální práci s rodinou | Vedení rozhovoru s rodiči | Potenciál a možnosti spolupráce OSPOD a škol | Psychohygiena a relaxační techniky | Nepojistné sociální dávky v praxi | Uplatnění asertivity v komunikaci | Techniky sociální práce jako nástroj komunikace s klientem | Správní řád a jeho uplatnění v sociálně-právní ochraně dětí a mládeže | Vedení náročných rozhovorů s klienty | Poruchy chování dětí a mládeže I. | Obrana proti manipulaci - úvod do problematiky | Nepojistné sociální dávky II. - dávky pro osoby se zdravotním postižením a příspěvek na péči | Nepojistné sociální dávky I. - dávky státní sociální podpory a dávky pomoci v hmotné nouzi | Zákon o sociálních službách - aktuality a praxe | Specifika komunikace se seniory | Poradenský proces a budování poradenského vztahu v sociální práci | Kompetence sociálních kurátorů při péči o osoby ohrožené sociálním vyloučením | Diagnostické možnosti sociálního pracovníka při jednání s dětským klientem | Poruchy chování dětí a mládeže II. | Aktuální otázky v oblasti sociálně-právní ochrany dětí | Záškoláctví v kontextu sociálně-právní ochrany dětí | Individuální plánování průběhu sociální služby v praxi | Dítě jako svědek a oběť domácího násilí v praxi sociální práce | Alkoholismus v rodině a jeho dopad na dítě a rodinný systém | Psychologická první pomoc a intervence v krizi | Zvládání stresu a stresové zátěže | Poruchy rodičovské role v praxi sociální práce | Psychopatologie pro pomáhající profese | Konflikty s klienty a jejich řešení | Dospívající, jejich možnosti, rizika a jak s nimi komunikovat při sociální práci |

Kontakt::
Název: EDUPOL, v. o. s.
Ulice: Labská 1243/39
Město: Mělník
PSČ: 27601
Kraj: Středočeský
www: http://www.edupol.cz
Aktualizace: 19. 8. 2021

Aktuální kurzy akreditované MPSV:
(Pořadí kurzu, název, typ, č.akreditace, počet hodin)

Imp_idKurzTyp kurzu    Č.akr.Hod.
1 Nepojistné sociální dávky I. -
dávky státní sociální podpory a
dávky pomoci v hmotné nouzi
2 A2019/0470-SP/VP 6
2 Poruchy chování dětí a
dospívajících I.
2 A2019/0471-SP/PC/PP/VP 6
3 Kompetence sociálních pracovníků
při péče o osoby ohrožené
sociálním vyloučením
2 A2019/0143-SP 6
4 Správní řád a jeho uplatnění v
sociálně-právní ochraně dětí a
mládeže
2 A2020/0499-SP 8
5 Jednání s klienty s problémovým
chováním
2 A2019/1207-SP/PC/VP 8
6 Jak efektivně komunikovat s klientem
seniorského věku
2 A2019/1208-SP/PC/PP/VP 8
7 Budování poradenského vztahu v
sociální práci a jak vést
poradenský rozhovor
2 A2019/1209-SP/PC 8
8 Jak efektivně zvládnout agresivitu
klienta
2 A2021/0147-SP/PC/PP/VP 6
9 Pozitivní myšlení a práce se stresem 2 A2019/1059-SP/PC/PP/VP 6
10 Vedení náročných rozhovorů s
klienty
2 A2021/0145-SP/PC/PP/VP 8
11 Týmová spolupráce a motivace týmu 2 A2019/1210-SP/PC/VP 12
12 Nepojistné sociální dávky II. -
dávky pro osoby se zdravotním
postižením a příspěvek na péči
2 A2019/0527-SP/VP 6
13 Prevence syndromu vyhoření 2 A2019/0931-SP/PC/PP/VP 6
14 Obrana proti manipulaci 2 A2021/0146-SP/PC/PP/VP 6
15 Vedení rozhovoru s dítětem 2 A2019/0538-SP/PC/PP 6
16 Vývojové úkoly a potřeby dětského
věku v sociální práci s rodinou
2 A2019/1319-SP 6
17 Vedení rozhovoru s rodiči 2 A2020/0198-SP 6
18 Potenciál a možnosti spolupráce OSPOD
a škol
2 A2020/0374-SP 6
19 Psychohygiena a relaxační techniky 2 A2020/0375-SP/PC/PP/VP 12
20 Nepojistné sociální dávky v praxi 2 A2020/1083-SP/PC 8
21 Uplatnění asertivity v komunikaci 2 A2020/1084-SP/PC/VP 6
22 Techniky sociální práce jako nástroj
komunikace s klientem
2 A2020/1082-SP 6
23 Správní řád a jeho uplatnění v
sociálně-právní ochraně dětí a
mládeže
2 - 6
24 Vedení náročných rozhovorů s
klienty
2 - 8
25 Poruchy chování dětí a mládeže I. 2 - 6
26 Obrana proti manipulaci - úvod do
problematiky
2 - 6
27 Nepojistné sociální dávky II. -
dávky pro osoby se zdravotním
postižením a příspěvek na péči
2 - 6
28 Nepojistné sociální dávky I. -
dávky státní sociální podpory a
dávky pomoci v hmotné nouzi
2 - 6
29 Zákon o sociálních službách -
aktuality a praxe
2 - 6
30 Specifika komunikace se seniory 2 - 0
31 Poradenský proces a budování
poradenského vztahu v sociální práci
2 - 0
32 Kompetence sociálních kurátorů při
péči o osoby ohrožené sociálním
vyloučením
2 - 6
33 Diagnostické možnosti sociálního
pracovníka při jednání s dětským
klientem
2 - 6
34 Poruchy chování dětí a mládeže II. 2 A2018/0199-SP/PC/VP/PP 6
35 Aktuální otázky v oblasti
sociálně-právní ochrany dětí
2 A2018/0198-SP/VP 6
36 Záškoláctví v kontextu
sociálně-právní ochrany dětí
2 A2018/0200-SP/VP 6
37 Individuální plánování průběhu
sociální služby v praxi
2 A2018/0564-SP/PC 8
38 Dítě jako svědek a oběť domácího
násilí v praxi sociální práce
2 A2018/0352-SP 6
39 Alkoholismus v rodině a jeho dopad na
dítě a rodinný systém
2 A2018/0442-SP/PC/PP/VP 8
40 Psychologická první pomoc a intervence
v krizi
2 A2018/0353-SP 6
41 Zvládání stresu a stresové zátěže 2 A2019/0591-SP/PC/PP/VP 6
42 Poruchy rodičovské role v praxi
sociální práce
2 A2018/0355-SP 6
43 Psychopatologie pro pomáhající
profese
2 A2021/0703-SP/PC 8
44 Konflikty s klienty a jejich řešení 2 A2021/0701-SP/PC/VP 6
45 Dospívající, jejich možnosti, rizika
a jak s nimi komunikovat při sociální
práci
2 A2021/0702-SP/PC 6

Typ kurzu: 1=pro prac. v soc.službách, 2=profesní vzdělávání - základní kurz, 3=prof.vzdělávání - rozšířující kurz

www.osobniasistence.cz


Osobni asistence.cz
aspekty péče o nemocné * adresy organizací * paliativní péče * rss zprávy


Seznam organizací
akreditovaných MPSV

Seznam organizací akreditovaných MPSV, které jsou oprávněny k organizování kvalifikačních kurzů z různých oblastí sociální práce.
Zde je možné najít organizaci, která např. nabízí kurzy osobní asistence, apod. (ne však konkrétní kurz, konkrétní termín)

Jak vyhledat organizaci ??
- Nejdříve zvolte kraj, ve kterém byste chtěli kurz absolvovat (a klikněte na tlačítko "nastavit")
- a potom si postupně prohlédněte detaily zobrazených organizací ve zvoleném kraji (kliknutím na odkaz se zobrazí detailní informace o organizaci).
nebo zkuste použít funkci "Vyhledávání programu" - do pole pro text napište část textu programu, který hledáte - text musí být v přesném tvaru, který je uveden v seznamu programů u detailu organizace (např. ...pracovník v přímé péči...) a klikněte na tlačítko "vyhledat".
Správné tvary názvů programů naleznete na stránce "Seznam akreditovaných programů" - viz okno "Vyhledávání programu".
- Kontakt na zobrazenou organizaci (detailní popis) si můžete vytisknout nebo poslat mailem na Vaši mailovou adresu.
- Má-li organizace akreditaci pro kurz, který hledáte, podívejte se na její www stránky, kde byste mohli najít aktuální nabídku kurzů,
- nejsou-li zde stránky uvedeny, zkuste organizaci vyhledat pomocí formuláře "Vyhledávání Google" (na stránce detailního popisu školící organizace) nebo pomocí Vašeho internetového vyhledávače, a to:
- do pole pro hledaný text napište, nebo označte a zkopírujte název hledané organizace (větší nápis pod oknem formuláře), a klikněte na tlačítko "Vyhledat".

Pozn.: Konkrétní nabídku rekvalifikačních kurzů nejsem schopen zajistit.
Kontakty jsou převzaty z dokumentu MPSV, bez záruky, akreditace některých školicích programů mohou být k dnešnímu dni již zrušeny.
Pro vyhledávání školicí organizace doporučuji použít vyhledávač organizací akreditovaných MPSV
Vyhledávání MPSV

[86]