Na této stránce osobní asistence naleznete:

Školící organizace
s akreditací MPSV

Seznam obsahuje akreditace MPSV, které byly uděleny organizacím pro organizování vzdělávacích a rekvalifikačních kurzů, školení, a seminářů v oblasti sociálních služeb (nejedná se pouze o kurzy pro osobní asistenci, ale o vzdělávání ve více oblastech sociálních služeb). Zde uvedené akreditované programy nemusí být zcela aktuální, akreditace některých dříve platných školicích programů může být k dnešnímu dni již zrušena.

Celkem cca 1200 organizací
(aktualizace MPSV k 5/2017)

Zdroj informací:
MPSV


Vyhledávání akreditovaných kurzů na stránkách MPSV:
Vyhledávání MPSV


Kurzy - organizace:

Asociace občanských poraden


Vyhledávání Google  

 Info: Vyhledejte si aktuální informace o organizaci a kurzech přes Google vyhledávač (stačí kliknout na tlačítko "Vyhledávání Google" výše).

Asociace občanských poraden

Město: Praha 3
Kraj: Praha

Přehled školících programů:
Počet programů: 8
Programy: Vzdělávání sociálních pracovníků v aktuálních sociálně právních tématech | Dilemata práce s uživateli sociálních služeb | Práce s klientem v občanské poradně II. | Základy finanční gramotnosti pro pracovníky sociálních služeb a sociální pracovníky | Úvod do finanční gramotnosti pro pracovníky sociálních služeb a sociální pracovníky | Dluhové poradenství pro sociální pracovníky I. | Práce s klientem v občanské poradně I. | Dluhové poradenství pro sociální pracovníky II. |

Kontakt::
Název: Asociace občanských poraden
Ulice: Sabinova 3
Město: Praha 3
PSČ: 13000
Kraj: Praha
www:
Aktualizace: 10. 8. 2021

Aktuální kurzy akreditované MPSV:
(Pořadí kurzu, název, typ, č.akreditace, počet hodin)

Imp_idKurzTyp kurzu    Č.akr.Hod.
1 Vzdělávání sociálních pracovníků
v aktuálních sociálně právních
tématech
2 A2020/0505-SP/VP 40
2 Dilemata práce s uživateli
sociálních služeb
2 A2020/0308-SP/PC 8
3 Práce s klientem v občanské poradně
II.
2 A2020/1044-SP 22
4 Základy finanční gramotnosti pro
pracovníky sociálních služeb a
sociální pracovníky
2 A2017/0609-SP/PC/VP/PP 24
5 Úvod do finanční gramotnosti pro
pracovníky sociálních služeb a
sociální pracovníky
2 A2017/0608-SP/PC/VP/PP 8
6 Dluhové poradenství pro sociální
pracovníky I.
2 A2017/0746-SP 48
7 Práce s klientem v občanské poradně
I.
2 A2018/0151-SP 24
8 Dluhové poradenství pro sociální
pracovníky II.
3 A2017/0747-SP 48

Typ kurzu: 1=pro prac. v soc.službách, 2=profesní vzdělávání - základní kurz, 3=prof.vzdělávání - rozšířující kurz

www.osobniasistence.cz


Osobni asistence.cz
léčebné masáže * deklarace lidských práv * hospicová péče * adresy organizací


Seznam organizací
akreditovaných MPSV

Seznam organizací akreditovaných MPSV, které jsou oprávněny k organizování kvalifikačních kurzů z různých oblastí sociální práce.
Zde je možné najít organizaci, která např. nabízí kurzy osobní asistence, apod. (ne však konkrétní kurz, konkrétní termín)

Jak vyhledat organizaci ??
- Nejdříve zvolte kraj, ve kterém byste chtěli kurz absolvovat (a klikněte na tlačítko "nastavit")
- a potom si postupně prohlédněte detaily zobrazených organizací ve zvoleném kraji (kliknutím na odkaz se zobrazí detailní informace o organizaci).
nebo zkuste použít funkci "Vyhledávání programu" - do pole pro text napište část textu programu, který hledáte - text musí být v přesném tvaru, který je uveden v seznamu programů u detailu organizace (např. ...pracovník v přímé péči...) a klikněte na tlačítko "vyhledat".
Správné tvary názvů programů naleznete na stránce "Seznam akreditovaných programů" - viz okno "Vyhledávání programu".
- Kontakt na zobrazenou organizaci (detailní popis) si můžete vytisknout nebo poslat mailem na Vaši mailovou adresu.
- Má-li organizace akreditaci pro kurz, který hledáte, podívejte se na její www stránky, kde byste mohli najít aktuální nabídku kurzů,
- nejsou-li zde stránky uvedeny, zkuste organizaci vyhledat pomocí formuláře "Vyhledávání Google" (na stránce detailního popisu školící organizace) nebo pomocí Vašeho internetového vyhledávače, a to:
- do pole pro hledaný text napište, nebo označte a zkopírujte název hledané organizace (větší nápis pod oknem formuláře), a klikněte na tlačítko "Vyhledat".

Pozn.: Konkrétní nabídku rekvalifikačních kurzů nejsem schopen zajistit.
Kontakty jsou převzaty z dokumentu MPSV, bez záruky, akreditace některých školicích programů mohou být k dnešnímu dni již zrušeny.
Pro vyhledávání školicí organizace doporučuji použít vyhledávač organizací akreditovaných MPSV
Vyhledávání MPSV

[86]