Na této stránce osobní asistence naleznete:

Výběr z
registru poskytovatelů
sociálních služeb

Seznam obsahuje informace o organizacích z registru poskytovatelů sociálních služeb MPSV z oblasti:
- osobní asistence,
- odlehčovacích služeb,
- pečovatelské služby
- center denních služeb,
- denních stacionářů,
- týdenních stacionářů,
- tísňové péče,
- domovů se zvláštním režimem,
- domovů pro osoby se zdravotním postižením,
- rané péče,
- domovů seniorů

Počet organizací:
Osobní asistence - 199, odlehčovací služby - 329, pečovatelská služba - 682, centra denních služeb - 72, denní stacionáře - 269, týdenní stacionáře - 47, tísňová péče - 15, domovy se zvláštním režimem - 378, domovy pro osoby se zdravotním postižením - 205, raná péče - 49, domovy seniorů - 532

Aktualizace: 15.2.2021

Zdroj informací:
MPSV -
poskytovatelé péče


Péče - kontakty:

Centrum pro zdravotně postižené a seniory Pardubického kraje, o.p.s.


Vyhledávání Google  

 Info: Vyhledejte si aktuální informace o organizaci a poskytovaných službách přes Google vyhledávač (stačí kliknout na tlačítko "Vyhledávání Google" výše).

Centrum pro zdravotně postižené a seniory Pardubického kraje, o.p.s.

Město: Pardubice 9
Okres: Pardubice
Kraj: Pardubický

Poskytovaná péče::
Typ péče: Osobní asistence
Formy péče: terénní
Cílová skupina: osoby se zdravotním postižením
Věková kategorie: děti předškolního věku (1 - 6 let), mladší děti (7-10 let), starší děti (11-15 let), dorost (16-18 let), mladí dospělí (19-26 let), dospělí (27-64 let), mladší senioři (65-80 let), starší senioři (nad 80 let)

Kontakt::
Název: Centrum pro zdravotně postižené a seniory Pardubického kraje, o.p.s.
Adresa: Centrum pro zdravotně postižené a seniory Pardubického kraje, o.p.s. (Bělehradská 389, Pardubice II-Polabiny, 530 09 Pardubice 9), Centrum pro zdravotně postižené a seniory Pardubického kraje,o.p.s. (Revoluční 594, Chrudim IV, 537 01 Chrudim 1), Centrum pro zdravotně postižené a seniory Pardubického kraje, o.p.s. (Čs. armády 1181, Ústí nad Orlicí, 562 01 Ústí nad Orlicí 1)
Kontaktní místo: Centrum pro zdravotně postižené a seniory Pardubického kraje, o.p.s.,Bělehradská 389 Pardubice II-Polabiny 530 09 Pardubice 9
Tel.: Pracoviště Chrudim 469 620 320, Pracoviště Pardubice 466 335 630, Pracoviště Pardubice 775 639 987, Pracoviště Chrudim 775 693 987, Pracoviště Ústí nad Orlicí 465 525 324, 775 693 985
Fax:
E-mail: czp-pk@centrum.cz
www: http://www.czp-pk.cz

www.osobniasistence.cz


Osobni asistence.cz
o bolesti a její léčbě * deklarace lidských práv * sociální služby * ošetřování dekubitů


Výběr z
registru poskytovatelů
sociálních služeb

Seznam obsahuje informace o organizacích z registru poskytovatelů sociálních služeb MPSV z oblasti:
- osobní asistence,
- odlehčovacích služeb,
- pečovatelské služby,
- center denních služeb,
- denních stacionářů,
- týdenních stacionářů,
- tísňové péče,
- domovů se zvláštním režimem,
- domovů pro osoby se zdravotním postižením,
- rané péče,
- domovů seniorů

V okně "filtr" zvolte typ péče (nepovinné), a dále kraj nebo okres, ve kterém hledáte určitý druh péče. Obě volby - kraj i okres - nastavovat nemusíte.
Pro zobrazení všech organizací nastavte filtr na "zvolte kraj", "zvolte okres" a "zvolte typ péče" (toto je základní nastavení zobrazení stránky).

Po nastavení parametrů výběru klikněte na tlačítko "Nastavit".

Zobrazí se všechny organizace poskytující péči ve zvolené oblasti (typ péče, kraj, okres).
Kód (oa, os, ps, ds) v pravém sloupci seznamu označuje, zda organizace poskytuje osobní asistenci, odlehčovací služby, pečovatelskou službu nebo zda jde o centrum denních služeb.

Bližší informace o nalezené organizaci se zobrazí po kliknutí na název organizace.

Kontakt na zobrazenou organizaci (detailní popis) si můžete vytisknout nebo poslat mailem na Vaši mailovou adresu.

[83]