Na této stránce osobní asistence naleznete:

Výběr z
registru poskytovatelů
sociálních služeb

Seznam obsahuje informace o organizacích z registru poskytovatelů sociálních služeb MPSV z oblasti:
- osobní asistence,
- odlehčovacích služeb,
- pečovatelské služby
- center denních služeb,
- denních stacionářů,
- týdenních stacionářů,
- tísňové péče,
- domovů se zvláštním režimem,
- domovů pro osoby se zdravotním postižením,
- rané péče,
- domovů seniorů

Počet organizací:
Osobní asistence - 199, odlehčovací služby - 329, pečovatelská služba - 682, centra denních služeb - 72, denní stacionáře - 269, týdenní stacionáře - 47, tísňová péče - 15, domovy se zvláštním režimem - 378, domovy pro osoby se zdravotním postižením - 205, raná péče - 49, domovy seniorů - 532

Aktualizace: 15.2.2021

Zdroj informací:
MPSV -
poskytovatelé péče


Péče - kontakty:

Centrum pro dětský sluch Tamtam, o.p.s.


Vyhledávání Google  

 Info: Vyhledejte si aktuální informace o organizaci a poskytovaných službách přes Google vyhledávač (stačí kliknout na tlačítko "Vyhledávání Google" výše).

Centrum pro dětský sluch Tamtam, o.p.s.

Město: Olomouc 2
Okres: Olomouc
Kraj: Olomoucký

Poskytovaná péče::
Typ péče: Raná péče
Formy péče: ambulantní, terénní
Cílová skupina: osoby se sluchovým postižením, rodiny s dítětem/dětmi
Věková kategorie: Služba je poskytována rodinám s dětmi se sluchovým postižením ve věku 0-7let, bez ohledu na věk zákonných zástupců.

Kontakt::
Název: Centrum pro dětský sluch Tamtam, o.p.s.
Adresa: Raná péče pro Moravu a Slezko (Jungmannova 25, Olomouc, 772 00 Olomouc 2), Raná péče pro Moravu a Slezsko (třída 3. května 325, Malenovice, 763 02 Zlín 4)
Kontaktní místo: Raná péče pro Moravu a Slezko,Jungmannova 25 Olomouc 772 00 Olomouc 2
Tel.: Praha 235 517 313, 739 642 677
Fax:
E-mail: ranapecemorava@tamtam.cz
www: http://www.tamtam.cz

www.osobniasistence.cz


Osobni asistence.cz
prostředky pro ošetřování dekubitů * zajímavé odkazy * asistence pro seniory * užitečné informace pro pacienty


Výběr z
registru poskytovatelů
sociálních služeb

Seznam obsahuje informace o organizacích z registru poskytovatelů sociálních služeb MPSV z oblasti:
- osobní asistence,
- odlehčovacích služeb,
- pečovatelské služby,
- center denních služeb,
- denních stacionářů,
- týdenních stacionářů,
- tísňové péče,
- domovů se zvláštním režimem,
- domovů pro osoby se zdravotním postižením,
- rané péče,
- domovů seniorů

V okně "filtr" zvolte typ péče (nepovinné), a dále kraj nebo okres, ve kterém hledáte určitý druh péče. Obě volby - kraj i okres - nastavovat nemusíte.
Pro zobrazení všech organizací nastavte filtr na "zvolte kraj", "zvolte okres" a "zvolte typ péče" (toto je základní nastavení zobrazení stránky).

Po nastavení parametrů výběru klikněte na tlačítko "Nastavit".

Zobrazí se všechny organizace poskytující péči ve zvolené oblasti (typ péče, kraj, okres).
Kód (oa, os, ps, ds) v pravém sloupci seznamu označuje, zda organizace poskytuje osobní asistenci, odlehčovací služby, pečovatelskou službu nebo zda jde o centrum denních služeb.

Bližší informace o nalezené organizaci se zobrazí po kliknutí na název organizace.

Kontakt na zobrazenou organizaci (detailní popis) si můžete vytisknout nebo poslat mailem na Vaši mailovou adresu.

[83]