Zákon o sociálních službách:

PODMÍNKY NÁROKU NA PŘÍSPĚVEK NA PÉČI
§ 8

Osoba se považuje za závislou na pomoci jiné fyzické osoby ve

a) stupni I (lehká závislost), jestliže z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu není schopna zvládat tři nebo čtyři základní životní potřeby (u osoby do 18 let věku tři),
b) stupni II (středně těžká závislost), jestliže z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu není schopna zvládat pět nebo šest základních životních potřeb (u osoby do 18 let věku čtyři nebo pět),
c) stupni III (těžká závislost), jestliže z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu není schopna zvládat sedm nebo osm základních životních potřeb (u osoby do 18 let věku šest nebo sedm),
d) stupni IV (úplná závislost), jestliže z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu není schopna zvládat devět nebo deset základních životních potřeb (u osoby do 18 let věku osm nebo devět),
a vyžaduje každodenní péči jiné fyzické osoby.


Nabízím asistenci:

NABÍZÍM - Nabízím asistenci - Beroun - Praha


Informace

Formulář pro odeslání inzerátu mailem

Vyplňte všechny položky, všechny jsou povinné
(Info: jméno odesílatele - min. 3 znaky, uvádějte platný mail příjemce, jinak nebude zpráva doručena !!)

Zpráva
Jméno odesílatele:
Mail příjemce:
Zabezpečení:Napište číslo z textu níže číslicemi:
  tři sta osmdesát sedm  
Předmět zprávy:Inzerát z www.osobniasistence.cz

Text zprávy:
Místo:Beroun - Praha
Kraj:Středočeský

Text:

Dobrý den, jmenuji se Bára a mám zkušenosti s prací se seniory, zdravotně a mentálně postiženými dospělými i dětmi, i s lidmi s duševním onemocněním. Pracovala jsem se seniory v přímé péči a také jako aktivizační pracovník jak v domově pro seniory, tak v zařízeních pro mentálně postižené a v dětských domovech. Mám výcvik muzikoterapie a taneční a pohybové terapie, používám také prvky arteterapie a ručního tvoření pro nácvik motorických dovedností, masáže a spoustu dalšího. Mám ráda hudbu, hraji na několik hudebních nástrojů, nejlépe na housle, zpívám, zajímám se o seberozvoj a mám pozitivní přístup k životu, kterým chci motivovat i své klienty, aby měli chuť žít, tvořit a zažívat při svém stavu alespoň tolik radosti, kolik to jde. Nehodím se pro práci ve velkých zařízeních, kde je kladen důraz na rychlost v poskytování úkonů, špatně zvládám pocit, že se klientovi nemohu dostatečně věnovat, protože dalších 10 klientů v řadě čeká na moji péči. Naopak nejlépe se cítím v individuální péči o klienta, kterému pak mohu dát veškerou pozornost a péči a vymazlit se s tím, aby měl co nejplnohodnotnější život v daných podmínkách. Moc ráda bych s klientem chodila do přírody (vozila ho, či jinak mu zprostředkovala kontakt s přírodou, pokud to jeho zdravotní stav a vybavení dovoluje), či za kulturou. Umím poskytnout jak veškeré fyziologické úkony, které jsou potřeba, tak také podporu v co největší soběstačnosti klienta a mojí snahou je, aby klient žil život co možná nejpodobnější tomu, který žil dříve. Věk nebo zdravotní omezení nemusí být ani zdaleka takovou překážkou, když se chce. I když to už člověk vzhledem ke svému zdravotnímu stavu trochu vzdává, tak se to dá postupně rozhýbat a krůček po krůčku žít kvalitnější život, vše je velmi závislé na nastavení mysli a dá se s tím pracovat. Tedy pokud už nenastal ten správný čas k odcházení. Mám zkušenosti s provázením umírajících osob v hospicu, poskytuji podporu a vedu umírající k vnitřnímu klidu a smíření se se životem i se smrtí, provázím jemnou hudbou a dotykem, s laskavostí a přijetím, vnímám to jako své poslání a mám hodně co dát. Svým posláním - provázením lidí na jejich životní cestě, které mě naplňuje smyslem, se chci i živit. Proto potřebuji, aby byla zachována energetická rovnováha a moje práce byla dobře ohodnocena. Moje vzdělání - Sociální činnost. Kurzy a výcviky - Muzikoterapie (2roky), Taneční a pohybová terapie (1rok).

Datum:

Kontakt:
Jméno:Barbora Staňková
Tel.:775 072 601
E-mail:bstankova108@gmail.com
Místo:Beroun - Praha

Odeslání zprávy

Pečlivě zkontrolujte vyplnění všech položek a klikněte na tlačítko 'ODESLAT ZPRÁVU'.

Logo RSS v2.0

Máte-li ve svém počítači nainstalovanou čtečku RSS zpráv, můžete inzerci z této stránky odebírat kliknutím na logo RSS
Osobni asistence.cz
nabízím asistenci * zdravotní pomůcky * sociální služby * o bolesti a její léčbě


Podmínky inzerce:

Inzerce je zdarma, délka textu inzerátu není v rozumných mezích omezena. Nyní si můžete inzerát zadat sami pomocí formuláře, do kterého zadáte všechny potřebné údaje a text inzerátu.
- U položky město, obec uveďte přibližně místo, kde by se měla služba osobní asistence realizovat (např. Tábor, Praha 2, Brno - Bystrc, apod.), platí i v případě prodeje nebo poptávky po nějaké pomůcce.
- Chcete-li, můžete do inzerátu uvést platné telefonické spojení (pevná linka nebo mobil).
- Uvedení e-mailové adresy je povinné.
- Z nabídky vyberte typ inzerátu a kraj.
- Název inzerátu zvolte stručný, např. nabízím osobní asistenci seniorům.
- Do inzerátu je možné vložit max. 2 fotky (nepovinné, v názvech fotek nepoužívejte české znaky), formát .jpg, rozměr fotek upravím na požadovanou velikost.
- Po uložení inzerátu se jeho kopie odešle na Vámi uvedenou e-mailovou adresu. Budete-li potřebovat v inzerátu něco opravit nebo doplnit, zašlete prosím požadavek na e-mail info@osobniasistence.cz.
Inzerce je automaticky uveřejňována na dobu 1 roku, pokud nepožádáte o stažení inzerátu dříve. Po uplynutí 1 roku inzerát bez dalšího upozornění smažu.

Připravený TEXT INZERÁTU (pokud nechcete využít inzertní formulář) zasílejte prosím na mou emailovou adresu (viz odkaz "kontakt" v horní liště stránky), nebo můžete s výhodou použít e-mailový formulář, který je dostupný po kliknutí na tlačítko


Zákon o sociálních službách:

PODMÍNKY NÁROKU NA PŘÍSPĚVEK NA PÉČI
§ 7

(1) Příspěvek na péči (dále jen "příspěvek") se poskytuje osobám závislým na pomoci jiné fyzické osoby za účelem zajištění potřebné pomoci. Náklady na příspěvek se hradí ze státního rozpočtu.

(2) Nárok na příspěvek má osoba uvedená v § 4 odst. 1, která z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu potřebuje pomoc jiné fyzické osoby při péči o vlastní osobu a při zajištění soběstačnosti v rozsahu stanoveném stupněm závislosti podle § 8.

(3) Nárok na příspěvek nemá osoba mladší jednoho roku.

(4) O příspěvku rozhoduje krajská pobočka Úřadu práce.

[27]