Zákon o sociálních službách:

PODMÍNKY NÁROKU NA PŘÍSPĚVEK NA PÉČI
§ 8

Osoba se považuje za závislou na pomoci jiné fyzické osoby ve

a) stupni I (lehká závislost), jestliže z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu není schopna zvládat tři nebo čtyři základní životní potřeby (u osoby do 18 let věku tři),
b) stupni II (středně těžká závislost), jestliže z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu není schopna zvládat pět nebo šest základních životních potřeb (u osoby do 18 let věku čtyři nebo pět),
c) stupni III (těžká závislost), jestliže z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu není schopna zvládat sedm nebo osm základních životních potřeb (u osoby do 18 let věku šest nebo sedm),
d) stupni IV (úplná závislost), jestliže z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu není schopna zvládat devět nebo deset základních životních potřeb (u osoby do 18 let věku osm nebo devět),
a vyžaduje každodenní péči jiné fyzické osoby.


Hledám asistenci:

HLEDÁM - Osobní asistent pro bratra s lehkým mentálním postižením - Zábřeh


HLEDÁM - Osobní asistent pro bratra s lehkým mentálním postižením - Zábřeh

Místo: Zábřeh
Kraj: Olomoucký

Text:

Hledáme osobního asistenta - muže na plný či částečný úvazek pro mého dospělého bratra.
Míšovi je 35 let, bydlí v Zábřeze, tento má lehké mentální postižení, které na první pohled není hned patrné (naučené mechanické reakce), nicméně Míša se sám nedokáže zabavit, těžko navazuje kvalitní kamarádské vztahy, je dlouhodobě bez pracovního uplatnění, případně získá chráněné zaměstnání pouze na krátký čas, a proto pro něj hledáme osobního asistenta, který by:
- s ním trávil volný čas
- podporoval jej a motivoval k samostatnosti, aktivizaci a kvalitnímu trávení volného času
- dohlížel a pomáhal se stravováním, se kterým jsou problémy
- s ohledem na chronické střevní potíže také neprodleně kontaktoval rodinu v případě inkontinence
- byl důsledný a vhodně limitoval návštěvy hostinských zařízení a večerní/noční příchody domů, se kterými jsou problémy (abusus alkoholu)
(hygiena a ostatní potřeby budou zajištěny přímo rodinou)
Míša je velmi společenský a chce mít vedle sebe nějakého "kamaráda", nicméně bez důsledné kontroly dochází k nadměrné konzumaci alkoholu v hostinských zařízeních a pozdním příchodům domů.

Požadavky na asistenta:
- zkušenost s prací s lidmi s postižením v chráněném bydlení, v rodině či v jiném prostředí/službě
- motivace a trpělivost pro práci s lidmi se znevýhodněním v intelektové oblasti
- spolehlivost
- kamarádský, zároveň však velmi důsledný přístup
- ochota pracovat mimo běžnou pracovní dobu (odpolední směny) tak, aby byl zajištěn Míšův večerní příchod domů (je problém s denním režimem)
- pracovní doba dohodou
- začátek ideálně cca 13 - 14 hod
- konec cca 21 hod
- poskytování služby 1 až 3 dny v týdnu s možností navýšení v budoucnu a dle Vašich možností

S osobním asistentem bychom uzavřeli smlouvu o poskytování služby či obdobnou dohodu.
Odměna za služby: dohodou

V případě zájmu mne prosím kontaktujte na email: simona.divisova@seznam.cz
Těšíme se na spolupráci :)

Datum: 31.07.2022
Aktualizováno dne:  23.08.2023

Kontakt::
Jméno: Simona Divišová
Tel.: 603 216 305
E-mail: simona.divisova@seznam.cz
Místo: Zábřeh

www.osobniasistence.cz


Logo RSS v2.0

Máte-li ve svém počítači nainstalovanou čtečku RSS zpráv, můžete inzerci z této stránky odebírat kliknutím na logo RSS
Osobni asistence.cz
problémy plegiků * prevence vzniku dekubitů * riziko vzniku dekubitů * péče o nemocné


Podmínky inzerce:

Inzerce je zdarma, délka textu inzerátu není v rozumných mezích omezena. Nyní si můžete inzerát zadat sami pomocí formuláře, do kterého zadáte všechny potřebné údaje a text inzerátu.
- U položky město, obec uveďte přibližně místo, kde by se měla služba osobní asistence realizovat (např. Tábor, Praha 2, Brno - Bystrc, apod.), platí i v případě prodeje nebo poptávky po nějaké pomůcce.
- Chcete-li, můžete do inzerátu uvést platné telefonické spojení (pevná linka nebo mobil).
- Uvedení e-mailové adresy je povinné.
- Z nabídky vyberte typ inzerátu a kraj.
- Název inzerátu zvolte stručný, např. nabízím osobní asistenci seniorům.
- Do inzerátu je možné vložit max. 2 fotky (nepovinné, v názvech fotek nepoužívejte české znaky), formát .jpg, rozměr fotek upravím na požadovanou velikost.
- Po uložení inzerátu se jeho kopie odešle na Vámi uvedenou e-mailovou adresu. Budete-li potřebovat v inzerátu něco opravit nebo doplnit, zašlete prosím požadavek na e-mail info@osobniasistence.cz.
Inzerce je automaticky uveřejňována na dobu 1 roku, pokud nepožádáte o stažení inzerátu dříve. Po uplynutí 1 roku inzerát bez dalšího upozornění smažu.

Připravený TEXT INZERÁTU (pokud nechcete využít inzertní formulář) zasílejte prosím na mou emailovou adresu (viz odkaz "kontakt" v horní liště stránky), nebo můžete s výhodou použít e-mailový formulář, který je dostupný po kliknutí na tlačítko


Zákon o sociálních službách:

PODMÍNKY NÁROKU NA PŘÍSPĚVEK NA PÉČI
§ 7

(1) Příspěvek na péči (dále jen "příspěvek") se poskytuje osobám závislým na pomoci jiné fyzické osoby za účelem zajištění potřebné pomoci. Náklady na příspěvek se hradí ze státního rozpočtu.

(2) Nárok na příspěvek má osoba uvedená v § 4 odst. 1, která z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu potřebuje pomoc jiné fyzické osoby při péči o vlastní osobu a při zajištění soběstačnosti v rozsahu stanoveném stupněm závislosti podle § 8.

(3) Nárok na příspěvek nemá osoba mladší jednoho roku.

(4) O příspěvku rozhoduje krajská pobočka Úřadu práce.

[26]