Kurzy - organizace:

ACZ, spol. s r. o.


Vyhledávání Google  

 Info: Vyhledejte si aktuální informace o organizaci a kurzech přes Google vyhledávač (stačí kliknout na tlačítko "Vyhledávání Google" výše).

ACZ, spol. s r. o.

Město: Praha 1
Kraj: Praha

Přehled školících programů:
Počet programů: 16
Programy: Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách | Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách | Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách | Stress management pro osoby pracující v sociálních službách | Využití asistenčníh pomůcek a technologií v domácí péči o seniory | Péče o seniory s demencí v domácím a komunitním prostředí | Péče o seniory v jejich domácnosti | Poskytování poradenství v sociální péči o seniory | Syndrom vyhoření a jeho prevence v sociálních službách | První pomoc pro pracovníky v sociálních službách | Time management v sociálních službách | Efektivní komunikace v sociálních službách | Základy péče o seniory v domácím a komunitním prostředí | Aktivizace seniorů a prevence jejich sociální exkluze | Stress management pro osoby pracující v sociálních službách | Péče o osoby se zrakovým znevýhodněním |

Kontakt::
Název: ACZ, spol. s r. o.
Ulice: Týnská 21
Město: Praha 1
PSČ: 11000
Kraj: Praha
www: https://www.acz-kurzy.cz/
Aktualizace: 10. 8. 2021

Aktuální kurzy akreditované MPSV:
(Pořadí kurzu, název, typ, č.akreditace, počet hodin)

Imp_idKurzTyp kurzu    Č.akr.Hod.
1 Kvalifikační kurz pro pracovníky v
sociálních službách
1 A2019/0352-PK 150
2 Kvalifikační kurz pro pracovníky v
sociálních službách
1 - 250
3 Kvalifikační kurz pro pracovníky v
sociálních službách
1 A2018/0796-PK 150
4 Stress management pro osoby pracující
v sociálních službách
2 A2019/0751-PC/PP 8
5 Využití asistenčníh pomůcek a
technologií v domácí péči o seniory
2 A2019/0359-SP/PC/PP 12
6 Péče o seniory s demencí v domácím
a komunitním prostředí
2 A2019/0358-SP/PC/PP 8
7 Péče o seniory v jejich domácnosti 2 A2019/0561-PC/PP 8
8 Poskytování poradenství v sociální
péči o seniory
2 A2019/0568-SP/PC/PP 8
9 Syndrom vyhoření a jeho prevence v
sociálních službách
2 A2019/0361-SP/PC/PP/VP 8
10 První pomoc pro pracovníky v
sociálních službách
2 A2019/0364-SP/PC 8
11 Time management v sociálních
službách
2 A2019/0366-SP/PC/VP 8
12 Efektivní komunikace v sociálních
službách
2 A2018/0389-SP/PC/VP/PP 8
13 Základy péče o seniory v domácím a
komunitním prostředí
2 A2019/0356-SP/PC/PP 8
14 Aktivizace seniorů a prevence jejich
sociální exkluze
2 A2019/0542-SP/PC/PP 8
15 Stress management pro osoby pracující
v sociálních službách
2 - 6
16 Péče o osoby se zrakovým
znevýhodněním
3 - 12

Typ kurzu: 1=pro prac. v soc.službách, 2=profesní vzdělávání - základní kurz, 3=prof.vzdělávání - rozšířující kurz

www.osobniasistence.cz


Osobni asistence.cz
dekubity - proleženiny * zdravotní pomůcky * inzerce * sociální služby