Kurzy - organizace:

APROXY s. r. o.


Vyhledávání Google  

 Info: Vyhledejte si aktuální informace o organizaci a kurzech přes Google vyhledávač (stačí kliknout na tlačítko "Vyhledávání Google" výše).

APROXY s. r. o.

Město: Zlín
Kraj: Zlínský

Přehled školících programů:
Počet programů: 7
Programy: Problematika předběžných opatření, jejich prodlužování a výkon, znalecké posudky ve sporech o nezletilé | Doprovázení pěstounské rodiny | Úvod do speciálních technik komunikace s dítětem | Základy individuálního plánování v sociální práci s dítětem a rodinou | Nácvik komunikačních dovedností prostřednitcvím videotréninku interakcí | Individuální plánování, komunikace a motivace seniora v praxi | Ochrana týraných a zneužívaných dětí, metody práce s traumatem |

Kontakt::
Název: APROXY s. r. o.
Ulice: Osvoboditelů 91
Město: Zlín
PSČ: 76001
Kraj: Zlínský
www:
Aktualizace: 10. 8. 2021

Aktuální kurzy akreditované MPSV:
(Pořadí kurzu, název, typ, č.akreditace, počet hodin)

Imp_idKurzTyp kurzu    Č.akr.Hod.
1 Problematika předběžných opatření,
jejich prodlužování a výkon,
znalecké posudky ve sporech o
nezletilé
2 A2017/0236-SP/VP 8
2 Doprovázení pěstounské rodiny 2 - 16
3 Úvod do speciálních technik
komunikace s dítětem
2 - 16
4 Základy individuálního plánování v
sociální práci s dítětem a rodinou
2 - 16
5 Nácvik komunikačních dovedností
prostřednitcvím videotréninku
interakcí
2 - 16
6 Individuální plánování, komunikace
a motivace seniora v praxi
2 - 16
7 Ochrana týraných a zneužívaných
dětí, metody práce s traumatem
3 - 16

Typ kurzu: 1=pro prac. v soc.službách, 2=profesní vzdělávání - základní kurz, 3=prof.vzdělávání - rozšířující kurz

www.osobniasistence.cz


Osobni asistence.cz
péče o nemocné * o bolesti a její léčbě * rss zprávy * prevence vzniku dekubitů