Na této stránce osobní asistence naleznete:

Školící organizace
s akreditací MPSV

Seznam obsahuje akreditace MPSV, které byly uděleny organizacím pro organizování vzdělávacích a rekvalifikačních kurzů, školení, a seminářů v oblasti sociálních služeb (nejedná se pouze o kurzy pro osobní asistenci, ale o vzdělávání ve více oblastech sociálních služeb). Zde uvedené akreditované programy nemusí být zcela aktuální, akreditace některých dříve platných školicích programů může být k dnešnímu dni již zrušena.

Celkem cca 1200 organizací
(aktualizace MPSV k 5/2017)

Zdroj informací:
MPSV - soc.služby

Dokument MPSV:
akreditace 2017 (.xls)

Vyhledávání akreditovaných kurzů na stránkách MPSV:
Vyhledávání MPSV


Kurzy - organizace:

Agentura STARS s.r.o.


Vyhledávání Google  

Agentura STARS s.r.o.

Město: Hradec Králové
Kraj: Královéhradecký

Akreditované školící programy::
Program: Konfliktní situace - klient je naštvaný a co já s tím? | Alkohol a drogy v zařízeních sociálních služeb | Jak se doptat, co klient skutečně potřebuje | Možnosti a limity terénní sociální práce | Postupy stanovování pravidel práce s klienty v zařízeních sociálních služeb a jejich praktické využití | Práce s individuálním plánem ve službách sociální prevence | Praktická personalistika pro vedoucí malých týmů v sociálních službách | Praktické pojetí role pracovníka v přímé práci v zařízeních sociálních služeb | Proces změny u klientů v intervenčních službách | Rodina jako brzda a zdroj při práci s klientem v sociálních službách | Techniky rozhovorů posilující motivaci ke změně | Vybrané supervizní metody pro pracovníky sociálních služeb | Alkohol a drogy v zařízeních sociálních služeb | Jak se doptat, co klient skutečně potřebuje | Konfliktní situace - klient je naštvaný a co já s tím? | Možnosti a limity terénní sociální práce | Práce s individuálním plánem ve službách sociální prevence | Proces změny u klientů v intervenčních službách | Rodina jako brzda a zdroj při práci s klientem v sociálních službách | Techniky rozhovorů posilující motivaci ke změně | Vybrané supervizní metody pro pracovníky sociálních služeb | Praktická personalistika pro vedoucí malých týmů v sociálních službách | Postupy stanovování pravidel práce s klienty v zařízeních sociálních služeb a jejich praktické využití | Praktické pojetí role pracovníka v přímé práci v zařízeních sociálních služeb | Praktické návody pro trénování paměti se seniory | Práva uživatelů sociálních služeb v praxi | Psychiatrické minimum | Paliativní péče a doprovázení umírajících | Komunikace se zaměřením na rozvoj asertivních dovedností u pracovníků sociálních služeb | Sexualita osob s mentálním postižením |

Kontakt::
Název: Agentura STARS s.r.o.
Ulice: Dolní 157/10
Město: Hradec Králové
PSČ: 50002
Kraj: Královéhradecký
www: ---
Aktualizace: 2. 3. 2019

www.osobniasistence.cz


Osobni asistence.cz
prevence vzniku dekubitů * užitečné informace pro pacienty * výživa nemocných * deklarace lidských práv


Seznam organizací
akreditovaných MPSV

Seznam organizací akreditovaných MPSV, které jsou oprávněny k organizování kvalifikačních kurzů z různých oblastí sociální práce.
Zde je možné najít organizaci, která např. nabízí kurzy osobní asistence, apod. (ne však konkrétní kurz, konkrétní termín)

Jak vyhledat organizaci ??
- Nejdříve zvolte kraj, ve kterém byste chtěli kurz absolvovat (a klikněte na tlačítko "nastavit")
- a potom si postupně prohlédněte detaily zobrazených organizací ve zvoleném kraji (kliknutím na odkaz se zobrazí detailní informace o organizaci).
nebo zkuste použít funkci "Vyhledávání programu" - do pole pro text napište část textu programu, který hledáte - text musí být v přesném tvaru, který je uveden v seznamu programů u detailu organizace (např. ...pracovník v přímé péči...) a klikněte na tlačítko "vyhledat".
Správné tvary názvů programů naleznete na stránce "Seznam akreditovaných programů" - viz okno "Vyhledávání programu".
- Kontakt na zobrazenou organizaci (detailní popis) si můžete vytisknout nebo poslat mailem na Vaši mailovou adresu.
- Má-li organizace akreditaci pro kurz, který hledáte, podívejte se na její www stránky, kde byste mohli najít aktuální nabídku kurzů,
- nejsou-li zde stránky uvedeny, zkuste organizaci vyhledat pomocí formuláře "Vyhledávání Google" (na stránce detailního popisu školící organizace) nebo pomocí Vašeho internetového vyhledávače, a to:
- do pole pro hledaný text napište, nebo označte a zkopírujte název hledané organizace (větší nápis pod oknem formuláře), a klikněte na tlačítko "Vyhledat".

Pozn.: Konkrétní nabídku rekvalifikačních kurzů nejsem schopen zajistit.
Kontakty jsou převzaty z dokumentu MPSV, bez záruky, akreditace některých školicích programů mohou být k dnešnímu dni již zrušeny.
Pro vyhledávání školicí organizace doporučuji použít vyhledávač organizací akreditovaných MPSV
Vyhledávání MPSV

[86]