Na této stránce osobní asistence naleznete:

Školící organizace
s akreditací MPSV

Seznam obsahuje akreditace MPSV, které byly uděleny organizacím pro organizování vzdělávacích a rekvalifikačních kurzů, školení, a seminářů v oblasti sociálních služeb (nejedná se pouze o kurzy pro osobní asistenci, ale o vzdělávání ve více oblastech sociálních služeb). Zde uvedené akreditované programy nemusí být zcela aktuální, akreditace některých dříve platných školicích programů může být k dnešnímu dni již zrušena.

Celkem cca 1200 organizací
(aktualizace MPSV k 5/2017)

Zdroj informací:
MPSV - soc.služby

Dokument MPSV:
akreditace 2017 (.xls)

Vyhledávání akreditovaných kurzů na stránkách MPSV:
Vyhledávání MPSV


Kurzy - organizace:

CC Systems, a.s.


Vyhledávání Google  

CC Systems, a.s.

Město: Hodonín
Kraj: Jihomoravský

Akreditované školící programy::
Program: Agresivita dětí | Alkoholismus a problematika kombinovaných závislostí | Asertivita - přiměřené prosazování | Bezpečnost a ochrana zdraví | Domácí násilí na seniorech | Efektivní komunikace | Etika sociálního pracovníka | Hygiena a epidemiologie | Komunikace s nemocnými a s osobami se zdravotním postižením | Komunikace s problémovými klienty | Komunikace s rodinou | Komunikační dovednosti a zvládání psychické zátěže v krizových okamžicích klienta | Manipulace - jak se jí bránit? | Opatrovnictví | Poruchy chování dětí | Posílení individuálních praktických kompetencí sociálního pracovníka | Posilování týmové soudržnosti | Pracovník v sociálních službách - kombinovaná forma vzdělávání | Pracovník v sociálních službách se zaměřením na přímou obslužnou péči | Právní úprava sociálních služeb | Prevence týrání a zneužívání osob | Problematika syndromu CSA - sexuálního zneužívání dítěte a syndromu CAN | Problematika zanedbávaného dítěte | Psychiatrické minimum | Psychohygiena a syndrom vyhoření | Psychohygiena v práci sociálního pracovníka | Sebekoučování jako nástroj vlastního rozvoje | Sociálně patologické jevy, syndrom CAN | Sociální politika | Sociální poradenství | Sociální právo | Sociální rehabilitace | Standardy kvality sociálních služeb | Time management | Vedení lidí a moderní styly řízení | Vedení rozhovoru, aktivní naslouchání | Základy krizové pomoci | Základy sociální pedagogiky | Základy sociální práce | Základy sociální psychologie | Základy speciální pedagogiky | Základy spisové služby a archivnictví | Základy správné komunikace | Základy zdravovědy | Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a další související předpisy | Zvládání agrese u klienta - obecně |

Kontakt::
Název: CC Systems, a.s.
Ulice: Národní tř. 101
Město: Hodonín
PSČ: 69501
Kraj: Jihomoravský
www: http://www.ccsystem.cz/
Aktualizace: 2. 3. 2019

www.osobniasistence.cz


Osobni asistence.cz
příspěvky na péči * asistence pro seniory * aspekty péče o nemocné * klienti osobní asistence


Seznam organizací
akreditovaných MPSV

Seznam organizací akreditovaných MPSV, které jsou oprávněny k organizování kvalifikačních kurzů z různých oblastí sociální práce.
Zde je možné najít organizaci, která např. nabízí kurzy osobní asistence, apod. (ne však konkrétní kurz, konkrétní termín)

Jak vyhledat organizaci ??
- Nejdříve zvolte kraj, ve kterém byste chtěli kurz absolvovat (a klikněte na tlačítko "nastavit")
- a potom si postupně prohlédněte detaily zobrazených organizací ve zvoleném kraji (kliknutím na odkaz se zobrazí detailní informace o organizaci).
nebo zkuste použít funkci "Vyhledávání programu" - do pole pro text napište část textu programu, který hledáte - text musí být v přesném tvaru, který je uveden v seznamu programů u detailu organizace (např. ...pracovník v přímé péči...) a klikněte na tlačítko "vyhledat".
Správné tvary názvů programů naleznete na stránce "Seznam akreditovaných programů" - viz okno "Vyhledávání programu".
- Kontakt na zobrazenou organizaci (detailní popis) si můžete vytisknout nebo poslat mailem na Vaši mailovou adresu.
- Má-li organizace akreditaci pro kurz, který hledáte, podívejte se na její www stránky, kde byste mohli najít aktuální nabídku kurzů,
- nejsou-li zde stránky uvedeny, zkuste organizaci vyhledat pomocí formuláře "Vyhledávání Google" (na stránce detailního popisu školící organizace) nebo pomocí Vašeho internetového vyhledávače, a to:
- do pole pro hledaný text napište, nebo označte a zkopírujte název hledané organizace (větší nápis pod oknem formuláře), a klikněte na tlačítko "Vyhledat".

Pozn.: Konkrétní nabídku rekvalifikačních kurzů nejsem schopen zajistit.
Kontakty jsou převzaty z dokumentu MPSV, bez záruky, akreditace některých školicích programů mohou být k dnešnímu dni již zrušeny.
Pro vyhledávání školicí organizace doporučuji použít vyhledávač organizací akreditovaných MPSV
Vyhledávání MPSV

[86]