Na této stránce osobní asistence naleznete:

Výběr z
registru poskytovatelů
sociálních služeb

Seznam obsahuje informace o organizacích z registru poskytovatelů sociálních služeb MPSV z oblasti:
- osobní asistence,
- odlehčovacích služeb,
- pečovatelské služby
- center denních služeb,
- denních stacionářů,
- týdenních stacionářů,
- tísňové péče,
- domovů se zvláštním režimem,
- domovů pro osoby se zdravotním postižením,
- rané péče,
- domovů seniorů

Počet organizací:
Osobní asistence - 199, odlehčovací služby - 329, pečovatelská služba - 682, centra denních služeb - 72, denní stacionáře - 269, týdenní stacionáře - 47, tísňová péče - 15, domovy se zvláštním režimem - 378, domovy pro osoby se zdravotním postižením - 205, raná péče - 49, domovy seniorů - 532

Aktualizace: 15.2.2021

Zdroj informací:
MPSV -
poskytovatelé péče


Péče - kontakty


FILTR
 nebo
Pokud ponecháte volbu "Zvolte ..." a stisknete tlačítko "nastavit", nebo nevyberete žádnou možnost z nabídky, zobrazí se vše.
Data organizací jsou převzaty z registru poskytovatelů péče na stránkách MPSV. Aktuálnost kontaktů je bez záruky.
(Typ: zkr. `oa`=osobní asistence, `os`=odlehčovací služby, `ps`=pečovatelská služba, `ds`=denní stacionáře, `dc`=centra denních služeb, `ts`=týdenní stacionáře, `tp`=tísňová péče, `zr`=domy se zvl.režimem, `zp`=domy pro osoby se zdr.postižením, `rp`=raná péče, `dd`=domovy seniorů)
Název pečovatelské organizace Místo Typ
Centrum sociální pomoci Litoměřice, příspěvková organizace Litoměřice 1 dd
Centrum sociální pomoci Litoměřice, příspěvková organizace Čížkovice zr
Centrum sociální pomoci Litoměřice, příspěvková organizace Litoměřice 1 zp
Centrum sociální pomoci města Litomyšl Litomyšl dd
Centrum sociální pomoci města Litomyšl Litomyšl zr
Centrum sociální pomoci Třinec, příspěvková organizace Třinec 1 oa
Centrum sociální pomoci Třinec, příspěvková organizace Třinec 1 ds
Centrum sociální pomoci Třinec, příspěvková organizace Třinec 1 ds
Centrum sociální pomoci Vodňany Vodňany dd
Centrum sociální pomoci Vodňany Vodňany ps
CENTRUM SOCIÁLNÍCH A ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB MĚSTA PŘÍBRAM Příbram 1 dd
CENTRUM SOCIÁLNÍCH A ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB MĚSTA PŘÍBRAM Příbram 1 ps
Centrum sociálních a zdravotních služeb Poděbrady o.p.s. Poděbrady ps
Centrum sociálních a zdravotních služeb Poděbrady o.p.s. Poděbrady os
Centrum sociálních a zdravotních služeb Poděbrady o.p.s. Lysá nad Labem oa
Centrum sociálních a zdravotních služeb Poděbrady o.p.s. Poděbrady ds
Centrum sociálních služeb a pomoci Chrudim Chrudim 1 ds
Centrum sociálních služeb a pomoci Chrudim Chrudim 1 ps
Centrum sociálních služeb a pomoci Chrudim Chrudim 1 ds
Centrum sociálních služeb Bohumín, příspěvková organizace Bohumín 1 oa
Centrum sociálních služeb Bohumín, příspěvková organizace Bohumín 1 dd
Centrum sociálních služeb Bohumín, příspěvková organizace Bohumín 1 ps
Centrum sociálních služeb Bohumín, příspěvková organizace Bohumín 1 ds
Centrum sociálních služeb Březiněves, příspěvková organizace Praha 82 ps
Centrum sociálních služeb Český Těšín, příspěvková organizace Český Těšín 1 ps
Centrum sociálních služeb Český Těšín, příspěvková organizace Český Těšín 1 dd
Centrum sociálních služeb Děčín, příspěvková organizace Děčín 2 dd
Centrum sociálních služeb Děčín, příspěvková organizace Děčín 2 zr
Centrum sociálních služeb Děčín, příspěvková organizace Děčín 2 ps
Centrum sociálních služeb Děčín, příspěvková organizace Děčín 2 ds
Centrum sociálních služeb Děčín, příspěvková organizace Děčín 9 zp
Centrum sociálních služeb Domažlice, příspěvková organizace Domažlice 1 dd
Centrum sociálních služeb Domažlice, příspěvková organizace Holýšov zr
Centrum sociálních služeb Hrabyně Hrabyně 3 os
Centrum sociálních služeb Hrabyně Hrabyně 3 zp
Centrum sociálních služeb Hvozdy, o.p.s. Štěchovice ts
Centrum sociálních služeb Hvozdy, o.p.s. Štěchovice os
Centrum sociálních služeb Jablonec nad Nisou, p.o. Jablonec nad Nisou 4 ps
Centrum sociálních služeb Jablonec nad Nisou, p.o. Jablonec nad Nisou 1 os
Centrum sociálních služeb Jeseník Jeseník 1 zr
Centrum sociálních služeb Jeseník Jeseník 1 dd

Osobni asistence.cz
rss zprávy * ošetřování dekubitů * ošetřování dekubitů * dekubity - proleženiny


Výběr z
registru poskytovatelů
sociálních služeb

Seznam obsahuje informace o organizacích z registru poskytovatelů sociálních služeb MPSV z oblasti:
- osobní asistence,
- odlehčovacích služeb,
- pečovatelské služby,
- center denních služeb,
- denních stacionářů,
- týdenních stacionářů,
- tísňové péče,
- domovů se zvláštním režimem,
- domovů pro osoby se zdravotním postižením,
- rané péče,
- domovů seniorů

V okně "filtr" zvolte typ péče (nepovinné), a dále kraj nebo okres, ve kterém hledáte určitý druh péče. Obě volby - kraj i okres - nastavovat nemusíte.
Pro zobrazení všech organizací nastavte filtr na "zvolte kraj", "zvolte okres" a "zvolte typ péče" (toto je základní nastavení zobrazení stránky).

Po nastavení parametrů výběru klikněte na tlačítko "Nastavit".

Zobrazí se všechny organizace poskytující péči ve zvolené oblasti (typ péče, kraj, okres).
Kód (oa, os, ps, ds) v pravém sloupci seznamu označuje, zda organizace poskytuje osobní asistenci, odlehčovací služby, pečovatelskou službu nebo zda jde o centrum denních služeb.

Bližší informace o nalezené organizaci se zobrazí po kliknutí na název organizace.

Kontakt na zobrazenou organizaci (detailní popis) si můžete vytisknout nebo poslat mailem na Vaši mailovou adresu.

[85]