Na této stránce osobní asistence naleznete:

Výběr z
registru poskytovatelů
sociálních služeb

Seznam obsahuje informace o organizacích z registru poskytovatelů sociálních služeb MPSV z oblasti:
- osobní asistence,
- odlehčovacích služeb,
- pečovatelské služby
- center denních služeb,
- denních stacionářů,
- týdenních stacionářů,
- tísňové péče,
- domovů se zvláštním režimem,
- domovů pro osoby se zdravotním postižením,
- rané péče,
- domovů seniorů

Počet organizací:
Osobní asistence - 199, odlehčovací služby - 329, pečovatelská služba - 682, centra denních služeb - 72, denní stacionáře - 269, týdenní stacionáře - 47, tísňová péče - 15, domovy se zvláštním režimem - 378, domovy pro osoby se zdravotním postižením - 205, raná péče - 49, domovy seniorů - 532

Aktualizace: 15.2.2021

Zdroj informací:
MPSV -
poskytovatelé péče


Péče - kontakty:

Centrum sociálních služeb Prostějov, příspěvková organizace


Vyhledávání Google  

 Info: Vyhledejte si aktuální informace o organizaci a poskytovaných službách přes Google vyhledávač (stačí kliknout na tlačítko "Vyhledávání Google" výše).

Centrum sociálních služeb Prostějov, příspěvková organizace

Město: Prostějov 1
Okres: Prostějov
Kraj: Olomoucký

Poskytovaná péče::
Typ péče: Domovy důchodců
Formy péče: pobytové
Cílová skupina: senioři
Věková kategorie: - mladší senioři (65 - 80 let) - starší senioři (nad 80 let) V září 2014 došlo k zúžení věkové struktury - vypuštění kategorie dospělých (27 - 64 let). Služba bude i nadále poskytována osobám mladším, kterým je poskytována dosud a jejichž nepříznivá sociální situace nadále trvá a nemohla být vyřešena poskytováním jiné formy a druhu sociální služby.

Kontakt::
Název: Centrum sociálních služeb Prostějov, příspěvková organizace
Adresa: Centrum sociálních služeb Prostějov, příspěvková organizace (Lidická 3304/86, Prostějov, 796 01 Prostějov 1), Centrum sociálních služeb Prostějov, příspěvková organizace (Lidická 3307/86, Prostějov, 796 01 Prostějov 1), Centrum sociálních služeb Prostějov, příspěvková organizace (Lidická 1432/86, Prostějov, 796 01 Prostějov 1)
Kontaktní místo:
Tel.: sociální pracovník 582 321 202, sociální pracovník 582 321 203web http://www.csspv.cz
Fax:
E-mail:
www: http://www.csspv.cz

www.osobniasistence.cz


Osobni asistence.cz
klienti osobní asistence * sociální dávky * příspěvky na péči * aspekty péče o nemocné


Výběr z
registru poskytovatelů
sociálních služeb

Seznam obsahuje informace o organizacích z registru poskytovatelů sociálních služeb MPSV z oblasti:
- osobní asistence,
- odlehčovacích služeb,
- pečovatelské služby,
- center denních služeb,
- denních stacionářů,
- týdenních stacionářů,
- tísňové péče,
- domovů se zvláštním režimem,
- domovů pro osoby se zdravotním postižením,
- rané péče,
- domovů seniorů

V okně "filtr" zvolte typ péče (nepovinné), a dále kraj nebo okres, ve kterém hledáte určitý druh péče. Obě volby - kraj i okres - nastavovat nemusíte.
Pro zobrazení všech organizací nastavte filtr na "zvolte kraj", "zvolte okres" a "zvolte typ péče" (toto je základní nastavení zobrazení stránky).

Po nastavení parametrů výběru klikněte na tlačítko "Nastavit".

Zobrazí se všechny organizace poskytující péči ve zvolené oblasti (typ péče, kraj, okres).
Kód (oa, os, ps, ds) v pravém sloupci seznamu označuje, zda organizace poskytuje osobní asistenci, odlehčovací služby, pečovatelskou službu nebo zda jde o centrum denních služeb.

Bližší informace o nalezené organizaci se zobrazí po kliknutí na název organizace.

Kontakt na zobrazenou organizaci (detailní popis) si můžete vytisknout nebo poslat mailem na Vaši mailovou adresu.

[85]