Na této stránce osobní asistence naleznete:

Výběr z
registru poskytovatelů
sociálních služeb

Seznam obsahuje informace o organizacích z registru poskytovatelů sociálních služeb MPSV z oblasti:
- osobní asistence,
- odlehčovacích služeb,
- pečovatelské služby
- center denních služeb

Počet organizací:
Osobní asistence - 225, odlehčovací služby - 260, pečovatelská služba - 768, centra denních služeb - 93

Aktualizace: 19.11.2010

Zdroj informací:
MPSV -
poskytovatelé péče


Péče - kontakty:

Centrum sociálních služeb Běchovice


Centrum sociálních služeb Běchovice

Město: Praha 9
Okres: Praha 9
Kraj: Praha

Poskytovaná péče::
Typ péče: Odlehčovací služby
Formy péče: pobytové
Cílová skupina: osoby s tělesným postižením, osoby se zdravotním postižením, senioři
Věková kategorie: dospělí (27 - 64 let), mladší senioři (65 - 80 let), starší senioři (nad 80 let)

Kontakt::
Název: Centrum sociálních služeb Běchovice
Adresa: Centrum krátkodobé péče (Za poštovskou zahradou 564, Běchovice, 190 11 Praha 911)
Kontaktní místo:
Tel.: 281 045 774
Fax: xxx
E-mail: info@cssb.cz
www: http://www.cssb.cz

www.osobniasistence.cz


Osobni asistence.cz
zákon o sociálních službách * nabízím asistenci * riziko vzniku dekubitů * asistenti pro osoby s postižením


Výběr z
registru poskytovatelů
sociálních služeb

Seznam obsahuje informace o organizacích z registru poskytovatelů sociálních služeb MPSV z oblasti:
- osobní asistence,
- odlehčovacích služeb,
- pečovatelské služby,
- center denních služeb

V okně "filtr" zvolte typ péče (nepovinné), a dále kraj nebo okres, ve kterém hledáte určitý druh péče. Obě volby - kraj i okres - nastavovat nemusíte.
Pro zobrazení všech organizací nastavte filtr na "zvolte kraj", "zvolte okres" a "zvolte typ péče" (toto je základní nastavení zobrazení stránky).

Po nastavení parametrů výběru klikněte na tlačítko "Nastavit".

Zobrazí se všechny organizace poskytující péči ve zvolené oblasti (typ péče, kraj, okres).
Kód (oa, os, ps, ds) v pravém sloupci seznamu označuje, zda organizace poskytuje osobní asistenci, odlehčovací služby, pečovatelskou službu nebo zda jde o centrum denních služeb.

Bližší informace o nalezené organizaci se zobrazí po kliknutí na název organizace.

Kontakt na zobrazenou organizaci (detailní popis) si můžete vytisknout nebo poslat mailem na Vaši mailovou adresu.

[83]