Na této stránce osobní asistence naleznete:

Výběr z
registru poskytovatelů
sociálních služeb

Seznam obsahuje informace o organizacích z registru poskytovatelů sociálních služeb MPSV z oblasti:
- osobní asistence,
- odlehčovacích služeb,
- pečovatelské služby
- center denních služeb

Počet organizací:
Osobní asistence - 225, odlehčovací služby - 260, pečovatelská služba - 768, centra denních služeb - 93

Aktualizace: 19.11.2010

Zdroj informací:
MPSV -
poskytovatelé péče


Péče - kontakty:

Centrum sociální a ošetřovatelské pomoci Praha 15


Centrum sociální a ošetřovatelské pomoci Praha 15

Město: Praha 111
Okres: Praha 10
Kraj: Praha

Poskytovaná péče::
Typ péče: Odlehčovací služby
Formy péče: pobytové
Cílová skupina: osoby s chronickým duševním onemocněním, osoby s chronickým onemocněním, senioři
Věková kategorie: dospělí (27-64 let), mladší senioři (65-80 let), starší senioři (nad 80 let)

Kontakt::
Název: Centrum sociální a ošetřovatelské pomoci Praha 15
Adresa: Centrum sociální a ošetřovatelské pomoci Praha 15 (Parmská 390, Praha 15-Horní Měcholupy, 109 00 Praha 111)
Kontaktní místo:
Tel.: 271 960 984
Fax: xxx
E-mail: valkova@csop-praha15.cz
www: http://www.csop-praha15.cz

www.osobniasistence.cz


Osobni asistence.cz
práva pacientů * příspěvky na péči * péče o nemocné * ošetřování dekubitů


Výběr z
registru poskytovatelů
sociálních služeb

Seznam obsahuje informace o organizacích z registru poskytovatelů sociálních služeb MPSV z oblasti:
- osobní asistence,
- odlehčovacích služeb,
- pečovatelské služby,
- center denních služeb

V okně "filtr" zvolte typ péče (nepovinné), a dále kraj nebo okres, ve kterém hledáte určitý druh péče. Obě volby - kraj i okres - nastavovat nemusíte.
Pro zobrazení všech organizací nastavte filtr na "zvolte kraj", "zvolte okres" a "zvolte typ péče" (toto je základní nastavení zobrazení stránky).

Po nastavení parametrů výběru klikněte na tlačítko "Nastavit".

Zobrazí se všechny organizace poskytující péči ve zvolené oblasti (typ péče, kraj, okres).
Kód (oa, os, ps, ds) v pravém sloupci seznamu označuje, zda organizace poskytuje osobní asistenci, odlehčovací služby, pečovatelskou službu nebo zda jde o centrum denních služeb.

Bližší informace o nalezené organizaci se zobrazí po kliknutí na název organizace.

Kontakt na zobrazenou organizaci (detailní popis) si můžete vytisknout nebo poslat mailem na Vaši mailovou adresu.

[83]