Na této stránce osobní asistence naleznete:

Výběr z
registru poskytovatelů
sociálních služeb

Seznam obsahuje informace o organizacích z registru poskytovatelů sociálních služeb MPSV z oblasti:
- osobní asistence,
- odlehčovacích služeb,
- pečovatelské služby
- center denních služeb

Počet organizací:
Osobní asistence - 225, odlehčovací služby - 260, pečovatelská služba - 768, centra denních služeb - 93

Aktualizace: 19.11.2010

Zdroj informací:
MPSV -
poskytovatelé péče


Péče - kontakty:

Centrum služeb pro zdravotně postižené Žatec o.s.


Centrum služeb pro zdravotně postižené Žatec o.s.

Město: Libočany
Okres: Louny
Kraj: Ústecký

Poskytovaná péče::
Typ péče: Odlehčovací služby
Formy péče: pobytové
Cílová skupina: osoby s chronickým duševním onemocněním, osoby s chronickým onemocněním, osoby s jiným zdravotním postižením, osoby s kombinovaným postižením, osoby s tělesným postižením, senioři
Věková kategorie: Sociální služba s cílovou skupinou osoby s chronickým duševním onemocněním je určena pro osoby se stařeckou demencí nebo Alzheimerovou chorobou.

Kontakt::
Název: Centrum služeb pro zdravotně postižené Žatec o.s.
Adresa: Denní stacionář (Libočany 28, 439 75 Libočany)
Kontaktní místo:
Tel.: 773407310
Fax: 415654308
E-mail: centrumsluzeb-zatec@centrum.cz
www: http://www.centrumsluzeb-zatec.wbs.cz

www.osobniasistence.cz


Osobni asistence.cz
prevence vzniku dekubitů * sociální dávky * příspěvky na péči * péče o nemocné


Výběr z
registru poskytovatelů
sociálních služeb

Seznam obsahuje informace o organizacích z registru poskytovatelů sociálních služeb MPSV z oblasti:
- osobní asistence,
- odlehčovacích služeb,
- pečovatelské služby,
- center denních služeb

V okně "filtr" zvolte typ péče (nepovinné), a dále kraj nebo okres, ve kterém hledáte určitý druh péče. Obě volby - kraj i okres - nastavovat nemusíte.
Pro zobrazení všech organizací nastavte filtr na "zvolte kraj", "zvolte okres" a "zvolte typ péče" (toto je základní nastavení zobrazení stránky).

Po nastavení parametrů výběru klikněte na tlačítko "Nastavit".

Zobrazí se všechny organizace poskytující péči ve zvolené oblasti (typ péče, kraj, okres).
Kód (oa, os, ps, ds) v pravém sloupci seznamu označuje, zda organizace poskytuje osobní asistenci, odlehčovací služby, pečovatelskou službu nebo zda jde o centrum denních služeb.

Bližší informace o nalezené organizaci se zobrazí po kliknutí na název organizace.

Kontakt na zobrazenou organizaci (detailní popis) si můžete vytisknout nebo poslat mailem na Vaši mailovou adresu.

[83]