Informační portál OA

Informační stránky osobní asistence vznikly proto, aby poskytly více nebo i méně užitečné informace pro osoby, které shodou nešťastných okolností musí žít s určitým fyzickým nebo psychickým postižením, nebo pro jejich blízké, kteří jim poskytují potřebnou péči.

Informace zde uvedené vycházejí z vlastních dlouholetých zkušeností z péče o rodinného příslušníka, nabízím zde informace jak z vlastní praxe, tak i znalosti převzaté z různé literatury, z internetu, i ze zkušeností z krátkodobé praxe v nemocnici a hospici.

Tyto stránky nenabízejí poskytování služeb osobní asistence nebo hospicových služeb, ani jejich zajištění, s výjimkou vyhledání kontaktu na tu či onu organizaci, která se požadovanou péčí zabývá. Prostřednictvím inzerce je zde možné nepřímo zkontaktovat klienta a zájemce o poskytování péče, a naopak. Stránky neslouží jako zdroj jakýchkoli příjmů, vše je realizováno na vlastní náklady, vlastními silami bez jakékoli další podpory, a na vlastní odpovědnost.


Odkazy - výměna


FILTR
Pokud ponecháte volbu "Zvolte ..." a stisknete tlačítko "nastavit", nebo nevyberete žádnou možnost z nabídky, zobrazí se vše.
Název Popis Odkaz www
Česká Abilympijská asociace Česká Abilympijská asociace www.caaos.cz
CZP Moravskoslezského kraje, o.p.s. Centrum pro zdravotně postižené www.czp-msk.cz
Domov pro mne, z.s. Domov pro mne, z.s. www.domovpromne.cz
Hewer, z.s. Hewer, z.s. www.osobniasistent.cz
INFOWEB - www.spinalka.cz INFOWEB - www.spinalka.cz pro podporu rodin se spinální svalovou atrofií www.spinalka.cz
MALTÉZSKÁ POMOC, o.p.s. MALTÉZSKÁ POMOC, o.p.s. www.maltezskapomoc.cz
MEZINÁRODNÍ CENTRUM UNIVERSIUM MEZINÁRODNÍ CENTRUM UNIVERSIUM www.universium.cz
Společné cesty, o.s. Společné cesty, o.s.
Portál *Seniorům* Portál hnutí Život90 nejen pro seniory www.seniorum.cz
Farnost Strašnice ŘK farnost Praha 10 - Strašnice www.farnoststrasnice.cz
Oblastní charita Žďár nad Sázavou Domácí hospicová péče - Oblastní charita Žďár nad Sázavou www.zdar.caritas.cz
ALBION Group, a.s. Bazény, zastřešení www.albiongroup.cz
Oblastní charita Třebíč Domácí hospicová péče - Oblastní charita - Třebíč www.trebic.charita.cz
Zubní klinika DENT MEDICO Zubní ordinace Praha - DENT MEDICO www.dentmedico.cz
Samarita - komplexní péče Osobní asistence, respitní péče, úklid, opravy www.samarita.cz
Most k domovu Domácí hospicová péče pro Prahu a Středočeský kraj www.mostkdomovu.cz
ParaCENTRUM Fenix Osobní asistence pro osoby s postižením míchy, poradenství, půjčovna pomůcek www.paracentrum-fenix.cz
Agentura osobní asistenční služby o.s. Osobní asistence do domácnosti pro občany města Děčín www.asistencedc.cz
Oblastní charita Brno Diecézní charita Brno - Oblastní charita Brno www.brno.charita.cz
Farní charita Nymburk Charitní terénní pečovatelská služba nymburk.charita.cz
CZP Pardubického kraje Centrum pro zdravotně postižené www.czp-pk.cz
Trend vozíčkářů Pomoc těžce tělesně postiženým občanům www.trendvozickaru.cz
ALFA HANDICAP Osobní asistence v přerovském regionu www.alfaprerov.cz
PODANÉ RUCE - OSOBNÍ ASISTENCE PODANÉ RUCE - OSOBNÍ ASISTENCE www.podaneruce.eu
Symetrie Symetrie - půjčovna zdravotních pomůcek www.symetrie.cz
Anežka - Domácí péče o seniory Anežka - Domácí péče o seniory - úklid, vaření, nákupy, doprovázení apod. www.anezka.onlivi.cz
Pomoc nemocným Pomoc nemocným v domácnosti www.pomocnemocnym.cz
Centrum domácí péče Domácí zdravotní péče a mobilní hospicová péče www.centrumdomacipece.cz
Osobni asistence.cz
inzerce * hospice v ČR * nabízím asistenci * aspekty péče o nemocné


Osobní asistence:

Pod pojmem "osobní asistence" se rozumí poskytování pomoci a služeb nemocným lidem, lidem s fyzickým, mentálním nebo psychickým handicapem a samozřejmě také starším osobám, našim rodičům a prarodičům.

Osobní asistenti a asistentky pomáhají všem těmto potřebným lidem překonávat každodenní problémy spojené s běžnými činnostmi, které zdravý, mladý člověk zvládá zcela automaticky a vůbec o nich nepřemýšlí.

Nejen starší osoby, ale i mladší lidé se cítí osamoceni a bezmocní, pokud zůstanou se svou nemocí doma sami, bez pomoci, často uvázáni na lůžko, a tak se osobní asistent stává nejen pomocníkem, ale také společníkem, zpovědníkem, a často i jediným přítelem.

Dekubity, proleženiny:

Proleženiny, nebo odborně dekubity, jsou jednou ze závažných komplikací méně pohyblivých nemocných, kteří tráví většinu času na lůžku.

Vznikají po delším působení tlaku na měkkou tkáň (svaly), tj. tlaku mezi 2 pevnými body - kostí a vnějším prostředím, např. delší sezení na tvrdé židli.

Dekubity se léčí často velmi dlouho (i několik měsíců), ale velmi rychle mohou vzniknout (v řádu hodin).

Proto je mnohem lepší a také levnější systematickou prevencí vzniku dekubitů předejít, než je následně léčit.

Hospicová péče:

Slovo hospic nepůsobí na většinu lidí příliš dobře, Je to proto, že stále přežívá názor, že hospic je pro nemocné tou poslední "štací". Tak to ale není.

Ano, v hospicích se umírá, ale cožpak se v nemocnicích a jiných zdravotnických nebo sociálních zařízeních neumírá?

Na druhé straně je však obecně v hospicích péče na podstatně lepší úrovni než v jiných zdravotnických zařízeních, vše ale záleží především na lidech, kteří v hospicích pracují.

[74]