Na této stránce osobní asistence naleznete:

Školící organizace
s akreditací MPSV

Seznam obsahuje akreditace MPSV, které byly uděleny organizacím pro organizování vzdělávacích a rekvalifikačních kurzů, školení, a seminářů v oblasti sociálních služeb (nejedná se pouze o kurzy pro osobní asistenci, ale o vzdělávání ve více oblastech sociálních služeb). Zde uvedené akreditované programy nemusí být zcela aktuální, akreditace některých dříve platných školicích programů může být k dnešnímu dni již zrušena.

Celkem cca 1200 organizací
(aktualizace MPSV k 5/2017)

Zdroj informací:
MPSV


Vyhledávání akreditovaných kurzů na stránkách MPSV:
Vyhledávání MPSV


Kurzy - organizace:

Girasole,sdružení pro pomoc a rozvoj


Vyhledávání Google  

 Info: Vyhledejte si aktuální informace o organizaci a kurzech přes Google vyhledávač (stačí kliknout na tlačítko "Vyhledávání Google" výše).

Girasole,sdružení pro pomoc a rozvoj

Město: Hustopeče
Kraj: Jihomoravský

Přehled školících programů:
Počet programů: 10
Programy: Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách | Standard 9 - Úvod do metod individuálního plánování pro pracovníky OSPOD | Přímá obslužná péče pro osoby pečující o osobu blízkou | Profesní rozvoj a hodnocení pracovníků s ohledem na SQ 10 sociálních služeb a SQ 6 sociálně-právní ochrany dětí - úvod do problematiky | Praktický nácvik péče o člověka upoutaného na lůžko pro osoby pečující o osobu blízkou | Aktivizační techniky a jejich praktické užití při práci se seniory a osobami se zdravotním postižením | Osobní a profesní rozvoj, sebeřízení a motivace pomáhajících | Ochrana údajů a otázka informovanosti při poskytování SPOD - úvod do problematiky | Aplikovaná etika v pomáhajících profesích - úvod do problematiky | Úvod do metod sociální práce s rodinou pro pracovníky OSPOD |

Kontakt::
Název: Girasole,sdružení pro pomoc a rozvoj
Ulice: U Větrolamu 1009/31
Město: Hustopeče
PSČ: 69301
Kraj: Jihomoravský
www:
Aktualizace: 19. 8. 2021

Aktuální kurzy akreditované MPSV:
(Pořadí kurzu, název, typ, č.akreditace, počet hodin)

Imp_idKurzTyp kurzu    Č.akr.Hod.
1 Kvalifikační kurz pro pracovníky v
sociálních službách
1 A2018/0764-PK 150
2 Standard 9 - Úvod do metod
individuálního plánování pro
pracovníky OSPOD
2 - 8
3 Přímá obslužná péče pro osoby
pečující o osobu blízkou
2 - 8
4 Profesní rozvoj a hodnocení
pracovníků s ohledem na SQ 10
sociálních služeb a SQ 6
sociálně-právní ochrany dětí -
úvod do problematiky
2 - 8
5 Praktický nácvik péče o člověka
upoutaného na lůžko pro osoby
pečující o osobu blízkou
2 - 8
6 Aktivizační techniky a jejich
praktické užití při práci se
seniory a osobami se zdravotním
postižením
2 - 16
7 Osobní a profesní rozvoj,
sebeřízení a motivace pomáhajících
2 - 8
8 Ochrana údajů a otázka informovanosti
při poskytování SPOD - úvod do
problematiky
2 - 8
9 Aplikovaná etika v pomáhajících
profesích - úvod do problematiky
2 - 8
10 Úvod do metod sociální práce s
rodinou pro pracovníky OSPOD
2 - 8

Typ kurzu: 1=pro prac. v soc.službách, 2=profesní vzdělávání - základní kurz, 3=prof.vzdělávání - rozšířující kurz

www.osobniasistence.cz


Osobni asistence.cz
asistence pro seniory * výměna odkazů * práva pacientů * ošetřování dekubitů


Seznam organizací
akreditovaných MPSV

Seznam organizací akreditovaných MPSV, které jsou oprávněny k organizování kvalifikačních kurzů z různých oblastí sociální práce.
Zde je možné najít organizaci, která např. nabízí kurzy osobní asistence, apod. (ne však konkrétní kurz, konkrétní termín)

Jak vyhledat organizaci ??
- Nejdříve zvolte kraj, ve kterém byste chtěli kurz absolvovat (a klikněte na tlačítko "nastavit")
- a potom si postupně prohlédněte detaily zobrazených organizací ve zvoleném kraji (kliknutím na odkaz se zobrazí detailní informace o organizaci).
nebo zkuste použít funkci "Vyhledávání programu" - do pole pro text napište část textu programu, který hledáte - text musí být v přesném tvaru, který je uveden v seznamu programů u detailu organizace (např. ...pracovník v přímé péči...) a klikněte na tlačítko "vyhledat".
Správné tvary názvů programů naleznete na stránce "Seznam akreditovaných programů" - viz okno "Vyhledávání programu".
- Kontakt na zobrazenou organizaci (detailní popis) si můžete vytisknout nebo poslat mailem na Vaši mailovou adresu.
- Má-li organizace akreditaci pro kurz, který hledáte, podívejte se na její www stránky, kde byste mohli najít aktuální nabídku kurzů,
- nejsou-li zde stránky uvedeny, zkuste organizaci vyhledat pomocí formuláře "Vyhledávání Google" (na stránce detailního popisu školící organizace) nebo pomocí Vašeho internetového vyhledávače, a to:
- do pole pro hledaný text napište, nebo označte a zkopírujte název hledané organizace (větší nápis pod oknem formuláře), a klikněte na tlačítko "Vyhledat".

Pozn.: Konkrétní nabídku rekvalifikačních kurzů nejsem schopen zajistit.
Kontakty jsou převzaty z dokumentu MPSV, bez záruky, akreditace některých školicích programů mohou být k dnešnímu dni již zrušeny.
Pro vyhledávání školicí organizace doporučuji použít vyhledávač organizací akreditovaných MPSV
Vyhledávání MPSV

[86]