Na této stránce osobní asistence naleznete:

Školící organizace
s akreditací MPSV

Seznam obsahuje akreditace MPSV, které byly uděleny organizacím pro organizování vzdělávacích a rekvalifikačních kurzů, školení, a seminářů v oblasti sociálních služeb (nejedná se pouze o kurzy pro osobní asistenci, ale o vzdělávání ve více oblastech sociálních služeb). Zde uvedené akreditované programy nemusí být zcela aktuální, akreditace některých dříve platných školicích programů může být k dnešnímu dni již zrušena.

Celkem cca 1200 organizací
(aktualizace MPSV k 5/2017)

Zdroj informací:
MPSV


Vyhledávání akreditovaných kurzů na stránkách MPSV:
Vyhledávání MPSV


Kurzy - organizace:

EDUCOL, o. p. s.


Vyhledávání Google  

 Info: Vyhledejte si aktuální informace o organizaci a kurzech přes Google vyhledávač (stačí kliknout na tlačítko "Vyhledávání Google" výše).

EDUCOL, o. p. s.

Město: Zlín
Kraj: Zlínský

Přehled školících programů:
Počet programů: 18
Programy: Sociální pracovník v oblasti práce s rodinou | Emoční inteligence a její význam pro pracovníky z oblasti sociální práce | Problematika týraného, zneužívaného a zanedbávaného dítěte v práci sociálního pracovníka | Specifika sociální práce s dítětem s rizikovým chováním | Specifika sociální práce s ohroženým dítětem | Specifika sociální práce s rodinou | Základy krizové intervence | Exekuce v kontextu sociální práce | Efektivní komunikace v oblasti sociální práce | MULTIDISCIPLINÁRNÍ SPOLUPRÁCE jako jeden ze základních principů sociální práce | INSPEKCE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ: dobrá praxe a možnosti ke zlepšení (standardy kvality sociálně-právní ochrany při poskytování SPO pověřenými osobami podle § 48 odst. 2 písm. d) a f) zákona o SPOD) | Osobnostní a profesní rozvoj pracovníků | Specifika sociální práce s dítětem se syndromem CAN | Attachment - teorie citové vazby | Kontakt dítěte s biologickou rodinou | Prevence syndromu vyhoření | Práce s příběhem dítěte v náhradní rodinné péči | Sociální práce v procesu doprovázení náhradních rodin |

Kontakt::
Název: EDUCOL, o. p. s.
Ulice: Třída Tomáše Bati 3244
Město: Zlín
PSČ: 76001
Kraj: Zlínský
www: www.educol.cz
Aktualizace: 19. 8. 2021

Aktuální kurzy akreditované MPSV:
(Pořadí kurzu, název, typ, č.akreditace, počet hodin)

Imp_idKurzTyp kurzu    Č.akr.Hod.
1 Sociální pracovník v oblasti práce s
rodinou
2 - 250
2 Emoční inteligence a její význam pro
pracovníky z oblasti sociální práce
2 A2020/1011-SP/PC/VP 16
3 Problematika týraného, zneužívaného
a zanedbávaného dítěte v práci
sociálního pracovníka
2 A2020/0852-SP 8
4 Specifika sociální práce s dítětem
s rizikovým chováním
2 A2020/0853-SP 8
5 Specifika sociální práce s
ohroženým dítětem
2 A2020/0854-SP 8
6 Specifika sociální práce s rodinou 2 A2020/0855-SP/PC/PP/VP 8
7 Základy krizové intervence 2 A2020/1010-SP/PC 16
8 Exekuce v kontextu sociální práce 2 A2020/1006-SP 8
9 Efektivní komunikace v oblasti
sociální práce
2 A2020/1007-SP/PC/VP 24
10 MULTIDISCIPLINÁRNÍ SPOLUPRÁCE jako
jeden ze základních principů
sociální práce
2 A2020/1009-SP/PC/VP 24
11 INSPEKCE POSKYTOVÁNÍ
SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ:
dobrá praxe a možnosti ke zlepšení
(standardy kvality sociálně-právní
ochrany při poskytování SPO
pověřenými osobami podle § 48 odst.
2 písm. d) a f) zákona o SPOD)
2 A2020/0857-SP/VP 8
12 Osobnostní a profesní rozvoj
pracovníků
2 A2020/0991-SP/PC/PP/VP 24
13 Specifika sociální práce s dítětem
se syndromem CAN
2 A2020/0856-SP 8
14 Attachment - teorie citové vazby 2 A2019/0854-SP 8
15 Kontakt dítěte s biologickou rodinou 2 A2019/0855-SP 8
16 Prevence syndromu vyhoření 2 A2019/0856-SP/PC/PP/VP 8
17 Práce s příběhem dítěte v
náhradní rodinné péči
2 A2019/0852-SP 8
18 Sociální práce v procesu
doprovázení náhradních rodin
2 A2019/0853-SP/VP 8

Typ kurzu: 1=pro prac. v soc.službách, 2=profesní vzdělávání - základní kurz, 3=prof.vzdělávání - rozšířující kurz

www.osobniasistence.cz


Osobni asistence.cz
adresy organizací * dekubity - proleženiny * charta práv tělesně postižených * deklarace lidských práv


Seznam organizací
akreditovaných MPSV

Seznam organizací akreditovaných MPSV, které jsou oprávněny k organizování kvalifikačních kurzů z různých oblastí sociální práce.
Zde je možné najít organizaci, která např. nabízí kurzy osobní asistence, apod. (ne však konkrétní kurz, konkrétní termín)

Jak vyhledat organizaci ??
- Nejdříve zvolte kraj, ve kterém byste chtěli kurz absolvovat (a klikněte na tlačítko "nastavit")
- a potom si postupně prohlédněte detaily zobrazených organizací ve zvoleném kraji (kliknutím na odkaz se zobrazí detailní informace o organizaci).
nebo zkuste použít funkci "Vyhledávání programu" - do pole pro text napište část textu programu, který hledáte - text musí být v přesném tvaru, který je uveden v seznamu programů u detailu organizace (např. ...pracovník v přímé péči...) a klikněte na tlačítko "vyhledat".
Správné tvary názvů programů naleznete na stránce "Seznam akreditovaných programů" - viz okno "Vyhledávání programu".
- Kontakt na zobrazenou organizaci (detailní popis) si můžete vytisknout nebo poslat mailem na Vaši mailovou adresu.
- Má-li organizace akreditaci pro kurz, který hledáte, podívejte se na její www stránky, kde byste mohli najít aktuální nabídku kurzů,
- nejsou-li zde stránky uvedeny, zkuste organizaci vyhledat pomocí formuláře "Vyhledávání Google" (na stránce detailního popisu školící organizace) nebo pomocí Vašeho internetového vyhledávače, a to:
- do pole pro hledaný text napište, nebo označte a zkopírujte název hledané organizace (větší nápis pod oknem formuláře), a klikněte na tlačítko "Vyhledat".

Pozn.: Konkrétní nabídku rekvalifikačních kurzů nejsem schopen zajistit.
Kontakty jsou převzaty z dokumentu MPSV, bez záruky, akreditace některých školicích programů mohou být k dnešnímu dni již zrušeny.
Pro vyhledávání školicí organizace doporučuji použít vyhledávač organizací akreditovaných MPSV
Vyhledávání MPSV

[86]