Na této stránce osobní asistence naleznete:

Školící organizace
s akreditací MPSV

Seznam obsahuje akreditace MPSV, které byly uděleny organizacím pro organizování vzdělávacích a rekvalifikačních kurzů, školení, a seminářů v oblasti sociálních služeb (nejedná se pouze o kurzy pro osobní asistenci, ale o vzdělávání ve více oblastech sociálních služeb). Zde uvedené akreditované programy nemusí být zcela aktuální, akreditace některých dříve platných školicích programů může být k dnešnímu dni již zrušena.

Celkem cca 1200 organizací
(aktualizace MPSV k 5/2017)

Zdroj informací:
MPSV


Vyhledávání akreditovaných kurzů na stránkách MPSV:
Vyhledávání MPSV


Kurzy - organizace:

ACZ, spol. s r. o.


Vyhledávání Google  

 Info: Vyhledejte si aktuální informace o organizaci a kurzech přes Google vyhledávač (stačí kliknout na tlačítko "Vyhledávání Google" výše).

ACZ, spol. s r. o.

Město: Praha 1
Kraj: Praha

Přehled školících programů:
Počet programů: 16
Programy: Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách | Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách | Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách | Stress management pro osoby pracující v sociálních službách | Využití asistenčníh pomůcek a technologií v domácí péči o seniory | Péče o seniory s demencí v domácím a komunitním prostředí | Péče o seniory v jejich domácnosti | Poskytování poradenství v sociální péči o seniory | Syndrom vyhoření a jeho prevence v sociálních službách | První pomoc pro pracovníky v sociálních službách | Time management v sociálních službách | Efektivní komunikace v sociálních službách | Základy péče o seniory v domácím a komunitním prostředí | Aktivizace seniorů a prevence jejich sociální exkluze | Stress management pro osoby pracující v sociálních službách | Péče o osoby se zrakovým znevýhodněním |

Kontakt::
Název: ACZ, spol. s r. o.
Ulice: Týnská 21
Město: Praha 1
PSČ: 11000
Kraj: Praha
www: https://www.acz-kurzy.cz/
Aktualizace: 10. 8. 2021

Aktuální kurzy akreditované MPSV:
(Pořadí kurzu, název, typ, č.akreditace, počet hodin)

Imp_idKurzTyp kurzu    Č.akr.Hod.
1 Kvalifikační kurz pro pracovníky v
sociálních službách
1 A2019/0352-PK 150
2 Kvalifikační kurz pro pracovníky v
sociálních službách
1 - 250
3 Kvalifikační kurz pro pracovníky v
sociálních službách
1 A2018/0796-PK 150
4 Stress management pro osoby pracující
v sociálních službách
2 A2019/0751-PC/PP 8
5 Využití asistenčníh pomůcek a
technologií v domácí péči o seniory
2 A2019/0359-SP/PC/PP 12
6 Péče o seniory s demencí v domácím
a komunitním prostředí
2 A2019/0358-SP/PC/PP 8
7 Péče o seniory v jejich domácnosti 2 A2019/0561-PC/PP 8
8 Poskytování poradenství v sociální
péči o seniory
2 A2019/0568-SP/PC/PP 8
9 Syndrom vyhoření a jeho prevence v
sociálních službách
2 A2019/0361-SP/PC/PP/VP 8
10 První pomoc pro pracovníky v
sociálních službách
2 A2019/0364-SP/PC 8
11 Time management v sociálních
službách
2 A2019/0366-SP/PC/VP 8
12 Efektivní komunikace v sociálních
službách
2 A2018/0389-SP/PC/VP/PP 8
13 Základy péče o seniory v domácím a
komunitním prostředí
2 A2019/0356-SP/PC/PP 8
14 Aktivizace seniorů a prevence jejich
sociální exkluze
2 A2019/0542-SP/PC/PP 8
15 Stress management pro osoby pracující
v sociálních službách
2 - 6
16 Péče o osoby se zrakovým
znevýhodněním
3 - 12

Typ kurzu: 1=pro prac. v soc.službách, 2=profesní vzdělávání - základní kurz, 3=prof.vzdělávání - rozšířující kurz

www.osobniasistence.cz


Osobni asistence.cz
prevence vzniku dekubitů * informační portál * informační portál * inzerce


Seznam organizací
akreditovaných MPSV

Seznam organizací akreditovaných MPSV, které jsou oprávněny k organizování kvalifikačních kurzů z různých oblastí sociální práce.
Zde je možné najít organizaci, která např. nabízí kurzy osobní asistence, apod. (ne však konkrétní kurz, konkrétní termín)

Jak vyhledat organizaci ??
- Nejdříve zvolte kraj, ve kterém byste chtěli kurz absolvovat (a klikněte na tlačítko "nastavit")
- a potom si postupně prohlédněte detaily zobrazených organizací ve zvoleném kraji (kliknutím na odkaz se zobrazí detailní informace o organizaci).
nebo zkuste použít funkci "Vyhledávání programu" - do pole pro text napište část textu programu, který hledáte - text musí být v přesném tvaru, který je uveden v seznamu programů u detailu organizace (např. ...pracovník v přímé péči...) a klikněte na tlačítko "vyhledat".
Správné tvary názvů programů naleznete na stránce "Seznam akreditovaných programů" - viz okno "Vyhledávání programu".
- Kontakt na zobrazenou organizaci (detailní popis) si můžete vytisknout nebo poslat mailem na Vaši mailovou adresu.
- Má-li organizace akreditaci pro kurz, který hledáte, podívejte se na její www stránky, kde byste mohli najít aktuální nabídku kurzů,
- nejsou-li zde stránky uvedeny, zkuste organizaci vyhledat pomocí formuláře "Vyhledávání Google" (na stránce detailního popisu školící organizace) nebo pomocí Vašeho internetového vyhledávače, a to:
- do pole pro hledaný text napište, nebo označte a zkopírujte název hledané organizace (větší nápis pod oknem formuláře), a klikněte na tlačítko "Vyhledat".

Pozn.: Konkrétní nabídku rekvalifikačních kurzů nejsem schopen zajistit.
Kontakty jsou převzaty z dokumentu MPSV, bez záruky, akreditace některých školicích programů mohou být k dnešnímu dni již zrušeny.
Pro vyhledávání školicí organizace doporučuji použít vyhledávač organizací akreditovaných MPSV
Vyhledávání MPSV

[86]